“Πιο μπροστά κι’ από την Τρόικα”, της Αγγελικής Οικονόμου.

Στις 21.03.2016 μας επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή,  Αίτηση Λήψεως Ασφαλιστικών Μέτρων-Προσωρινής Ρύθμισης Καταστάσεως, του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ Πρώην Προσωπικού Εθνοκάρτας  κατά του Συλλόγου μας, των άλλων  Συνταξιουχικών  Σωματείων και του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Στο δικόγραφο αυτό, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«…Την 7.10.2014 ασκήσαμε κατά του 5ου των καθ’ ων (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) τόσο εμείς όσο και τα 134 μέλη μας, αγωγή (αρ. κατάθεσης 3879/2014) με αίτημα την επιστροφή μέρους των κατά τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου καταβληθέντων εισφορών μας στο εν λόγω ταμείο τις οποίες και συνεχίζουμε να καταβάλουμε, επιφυλασσόμενοι του δικαιώματός της αιτήσεως και των υπολοίπων και μη στην εν λόγω αγωγή μας περιλαμβανομένων. ………»

«….Η αγωγή μας προσδιορίσθηκε να συζητηθεί την 14.10.2015, δικάσιμο κατά την οποία η συζήτηση ανεβλήθη για την 15.11.2016 κατόπιν αιτήματος του εναγομένου, λόγω κωλύματος υγείας του χειριζόμενου την υπόθεση Δικηγόρου. ….»

« …..Είναι προφανές, ότι με το προβαλλόμενο αίτημα των καθ’ ων  Συλλόγων το οποίο μάλιστα έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με τα προβλεπόμενα από το Καταστατικό, όσον αφορά τις νόμιμες δυνατότητες επιλογής των ασφαλισμένων τίθενται σοβαρότατα ερωτηματικά, όσον αφορά την δυνατότητα εκπληρώσεως από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ των καταστατικών του υποχρεώσεων, τόσο ως προ αυτούς όσο και προς τα μέλη μας και εν πάση περιπτώσει τίθεται άμεση ανάγκη για την εφαρμογή έστω και προσωρινώς με σύμμετρη ικανοποίηση των ενδιαφερομένων και εχόντων αντίθετα συμφέροντα (συνταξιούχοι – εν ενεργεία) μερών…»

Καταλήγει το δικόγραφό τους:

«Ζητάμε την με απόφασή Σας, προσωρινή περικοπή των καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων των μελών των καθ’ ων, όσον αφορά το πέραν των 300,00€ ποσό τους, μέχρι την διασφάλιση της αναλογιστικής ισορροπίας του Ταμείου, την προσωρινή δέσμευση και κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό του ποσού των 2.500.000,00€ και την καταδίκη των καθ’ ων στην δικαστική μας δαπάνη και αμοιβή του πληρεξουσίου μας Δικηγόρου.»

Όλα αυτά Συνάδελφοι, επειδή οι Σύλλογοι των Συνταξιούχων ασκήσαμε ένδικα μέσα κατά της απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, για επιστροφή εισφορών στους εν ενεργεία Συλλόγους που στην ουσία είναι η διάλυση του Ταμείου.

Πλήθος ερωτηματικών προκύπτουν από την δικαστική αυτή παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ Πρώην Προσωπικού Εθνοκάρτας .

Πρώτο:  Γιατί δέχθηκαν, σε «συνεννόηση»  με το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑT , την αναβολή της εκδίκασης της αγωγής τους στις 14.10.2015 για τις 15.11.2016; Η πρόφαση του κωλύματος υγείας του δικηγόρου του Ταμείου είναι αστεία, αφού όλοι καλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει κι άλλος δικηγόρος. Είναι σίγουροι και έχουν υπολογίσει σωστά ότι ένας  χρόνος αναβολής, συν ίσως άλλος ένας  για την έκδοση της απόφασης, είναι προς όφελός τους;

Δεύτερο:  Είχαμε πει ότι  αυτή η κίνησή τους, θα δώσει αφορμή στο Δ.Σ. του Ταμείου να προφασιστούν οικονομική αδυναμία για  να μειώσουν παραπέρα τις συντάξεις όλων των συνταξιούχων ή ακόμη να στερήσουν από εμάς τη συνέχιση καταβολής συντάξεων.  Για το λόγο αυτό, το θέμα της  επιστροφής των εισφορών τους, θα έπρεπε να έλθει στη Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ,  αφού προηγουμένως είχε γίνει σχετική αναλογιστική μελέτη, από την οποία να προέκυπτε ότι η αποχώρησή τους δεν θα επιβάρυνε το Ταμείο. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε κι εμείς το αίτημά τους.  Αρνούνται να το δεχτούν, αντιλέγοντας ότι «σιγά μη διαταραχτεί η βιωσιμότητα του Ταμείου με την αποχώρηση 134 ασφαλισμένων».  Τώρα με το δικόγραφό τους ζητούν οι ίδιοι μείωση των συντάξεων από 390€ σε 300€, για όσους λαμβάνουν σύνταξη πάνω από 300€.

Τρίτο:  Το θέμα τους ήλθε για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δ.Σ. του Ταμείου την 13.10.2015, μαζί με τις αιτήσεις των άλλων Συλλόγων Εργαζομένων για επιστροφή των συνολικών εισφορών, εργαζόμενου και εργοδότη!! Επιχειρούν δηλαδή όλοι μαζί οι εν ενεργεία, οι μεν με το παλαιό Καταστατικό οι δε με το νέο, να διαλύσουν το θεσμό της Επικουρικής Σύνταξης και αξιώνουν να συμφωνήσουμε  σε αυτό οι συνταξιούχοι(!!), οι οποίοι όταν ήμασταν  εν ενεργεία «ματώσαμε» να την κατακτήσουμε  και μάλιστα με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης.  Δεν έχει τολμήσει  καμία Κυβέρνηση μέχρι σήμερα να διαλύσει  κανένα Ασφαλιστικό Ταμείο και  επιχειρούν να διαλύσουν το Επικουρικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤΑΤ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι!!

Πράγματι δεν είναι στην αντίληψή τους η Δημόσια Κοινωνική  Ασφάλιση, ούτε η αυτοδιαχείριση. Στην αντίληψή τους είναι μόνο  να εισπράξουν κάποια χρήματα σήμερα, αφήνοντας τους συνταξιούχους  συναδέλφους τους  χωρίς αποθεματικά και χωρίς Επικουρική Σύνταξη.  Με αυτήν την αντίληψη,  αν είχαν τη δυνατότητα οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι των άλλων Ταμείων να κάνουν τα ίδια, θα έμεναν χωρίς κανένα εισόδημα όλοι οι συνταξιούχοι  της  χώρας μας, δηλαδή οι γονείς τους και οι παππούδες  τους, γιατί όπως λένε «οι συνταξιούχοι έχουν εισπράξει σε συντάξεις τις εισφορές τους»!!!  (“Πιο μπροστά κι από την Τρόικα”). Όμως αν πράγματι δεν ενδιαφέρονται για τους συνταξιούχους, αλήθεια πιστεύουν ότι οι ίδιοι θα επιβιώσουν, μέχρι τα βαθιά γεράματά τους  σε μια κοινωνία,  που δεν θα υπάρχουν  Κοινωνική Ασφάλιση, Συλλογικές Συμβάσεις, Συλλογικές  Κατακτήσεις και θεσμοί, αφού θα τα έχουν διαλύσει οι ίδιοι, προς μεγάλη χαρά των εργοδοτών; Τι θα αφήσουν στους νεότερους και τα παιδιά τους; Την ατομικότητα που δεν θα φέρνει κανένα αποτέλεσμα σε μια ρημαγμένη κοινωνία, με όλα τα χαρακτηριστικά της ζούγκλας ; Τους κοιτάζουμε με σφιγμένα χείλη και κουνάμε το κεφάλι μας. Καλά μην ακούτε εμάς. Διδαχθείτε όμως λίγο από την ιστορία. Είναι πλούσια και πολλές φορές επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία.

Τέταρτο:  Συνάδελφοι εν ενεργεία ασφαλισμένοι, από την επομένη της επιστροφής των εισφορών σας, θα πρέπει να ασφαλιστείτε υποχρεωτικά σε Φορέα Επικουρικής Ασφάλισης. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει αφού πρώτα διαλύσετε το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, στερώντας την Επικουρική Σύνταξη από τους συνταξιούχους κι εσείς  να ξεκινήσετε από την αρχή; Εμείς σας καλούμε να συστρατευτείτε  μαζί μας  για ένταξη  όλων μας στο ΕΤΕΑ. Μην ακούτε κάποιες σειρήνες για ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου. Λάβετε υπόψη σας ότι στα Επαγγελματικά Ταμεία δεν είναι υποχρεωτικές οι εργοδοτικές  εισφορές όπως είναι στα Επικουρικά. Εκτιμάτε ότι οι από το 2005  εν ενεργεία ασφαλισμένοι τραπεζοϋπάλληλοι στο ΕΤΕΑ, θα απασφαλιστούν από αυτό και θα ενσωματωθούν μαζί σας στο Επαγγελματικό Ταμείο; Επιστροφή εισφορών από το ΕΤΕΑ δεν προβλέπεται. Πάλι κλειστή ομάδα θα αποτελείτε. Κάτι που δεν θα συμβεί,  εάν όλοι μας ενταχθούμε στο ΕΤΕΑ,  όπου σήμερα είναι περισσότεροι από 2 εκατ. ασφαλισμένοι και τουλάχιστον δίνει –  παρά τα προβλήματα που έχει όπως όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία της Χώρας μας –  μεγαλύτερη προοπτική από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ και το Επαγγελματικό Ταμείο.

Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της χώρας μας, έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε για να διατηρήσουμε την Δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση , να περιφρουρήσουμε τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους θεσμούς και να παλέψουμε για να έλθουν καλλίτερες ημέρες στον τόπο μας , για εμάς,  τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Αγγελική Οικονόμου

Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας

Διαβάστε επίσης