Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αναδρομικά των κληρονόμων αποβιώσαντων συνταξιούχων.

Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είχε ανακοινώσει ότι η επιστροφή των αναδρομικών στους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων, που αφορούν τις μειώσεις των κύριων συντάξεων του ενδεκάμηνου (11 Ιουνίου 2015 – 12 Μαΐου 2016), οι οποίες έχουν κριθεί μη νόμιμες από το ΣτΕ, θα γινόταν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΦΚΑ μέχρι τέλους του χρόνου.

Σύμφωνα με το σημερινό (20/11/20) σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική υπηρεσία Επιστροφής Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε κληρονόμους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el) και θα πρέπει να υποβάλετε την αίτηση μέχρι 17/12/20.

· Εισέρχεστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Επιστροφής ποσών Μειώσεων Κύριων Συντάξεων σε Κληρονόμους στην ιστοσελίδα του                                                                                 e– EΦΚΑ       https://www.efka.gov.gr/el/epistrofi1516

Και ακολουθείτε τις οδηγίες σύμφωνα με τον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι κληρονόμοι δικαιούνται αναδρομικά εφόσον ο δικαιούχος αποθανών απεβίωσε από τις 11.6.15 και μετά:

· Αν ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει πριν από τις 11.06.2015 τότε οι κληρονόμοι του δεν δικαιούνται αναδρομικά.

· Εφόσον ήταν εν ζωή ολόκληρο το 11μηνο και απεβίωσε μετά τις 12 Μαΐου του 2016, τότε οι νόμιμοι κληρονόμοι του δικαιούνται ολόκληρο το ποσό των αναδρομικών που αντιστοιχεί στο συνταξιοδοτικό του εισόδημα την περίοδο 11.06.2015 – 12.05.2016. Ανεξάρτητα από το αν έχει μεταβιβαστεί ή όχι η σύνταξή του, οι κληρονόμοι του – δηλαδή η σύζυγος ή ο σύζυγος ή τα παιδιά κλπ – θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις περικοπές που είχε ο θανών.

· Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε εντός του κρίσιμου 11μηνου, οι κληρονόμοι του θα λάβουν τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στους μήνες που εκείνος ήταν εν ζωή, υποβάλλοντας την ηλεκτρονική αίτηση στον ΕΦΚΑ.

· Κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλει μια αίτηση. Για ανήλικους κληρονόμους την αίτηση θα υποβάλει ο νόμιμος κηδεμόνας τους.

· Ο κάθε κληρονόμος παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στο κληρονομικό του δικαίωμα, όπως προβλέπεται από το νόμο. Σε αυτή την περίπτωση ρόλο παίζει το κληρονομικό ποσοστιαίο δικαίωμα όπως προσδιορίζεται από το νομικό πλαίσιο περί κληρονομιάς και όχι το ασφαλιστικό δίκαιο που αφορά στην μεταβίβαση της σύνταξης (δηλαδή 70% η χήρα ή ο χήρος κλπ).

· Οι κληρονόμοι απαιτείται να μην έχουν κάνει αποποίηση κληρονομιάς.

· Ο έλεγχος για τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

· Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς σας Taxisnet, καθώς και το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του θανόντος

Επίσης απαιτούνται τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:

1.    Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς

2.    Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης

3.    Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

 

Στην κατάθεση των δικαιολογητικών:

1. Οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.

2. Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021 να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Α. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα εδώ

Β. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης. Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει δημοσιευμένη διαθήκη. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορούν οι κληρονόμοι να υποβάλλουν σχετικό αίτημα εδώ

Γ. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών. Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορείτε να υποβάλλουν οι κληρονόμοι σχετικό αίτημα εδώ

 
Διαβάστε επίσης