Ενημέρωση για το στάδιο των δικαστικών και άλλων ενεργειών μας, που αφορούν την υπερφορολόγηση των παροχών μας της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. από την Εθνική Ασφαλιστική.

Συνεδρίασε την Τετάρτη 23.09.2020 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να εκδικάσει την αγωγή του Συλλόγου μας κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, για το θέμα της προσαύξησης κατά 50% των φορολογικών συντελεστών, με τους οποίους φορολογεί τις παροχές της ΕΠΑΣΠΠΕ αρκετών Συναδέλφων μας.

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, για το οποίο πρωτοκαταθέσαμε αγωγή στις 04.08.2015, συζητήθηκε 2,5 χρόνια μετά – στις 21.02.2018 και τέλος εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η 1717/2018 απόφαση, η οποία δεν μπήκε επί της ουσίας, αλλά παρέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, το Ελληνικό Δημόσιο έκανε πρόσθετη παρέμβαση υπερ της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Συνάδελφοι

Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης του ΜΠΑ,  αποφάσισε να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κι έτσι επέδωσε σχετική κλήση τόσο προς την Εθνική Ασφαλιστική όσο και προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία επρόκειτο να συζητηθεί χθες Τετάρτη 23.09.2020.   

Ο Σύλλογός μας παραστάθηκε με τον δικηγόρο του, έχοντας έτοιμες τις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις του, καθώς και ένορκη κατάθεση του Συναδέλφου Δημήτρη Σταύρου. Δυστυχώς όμως και σε αυτήν την διαδικασία, δόθηκε αναβολή της εκδίκασης για της 27.01.2021.

Υπενθυμίζουμε ότι το 2020, οι συνεχείς, τεκμηριωμένες και επίμονες προσπάθειές μας έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, δυστυχώς όχι για όλους τους Συναδέλφους μας που φορολογούντο με προσαυξημένο συντελεστή. Συγκεκριμένα, από 01.01.2020, με το νέο φορολογικό νόμο που ορίζει ότι δεν συνιστά πρόωρη εξαγορά ομαδικού ασφαλιστήριου η συμμετοχή εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, από τους συνολικά 85 Συναδέλφους, μειώθηκε και επανήλθε ο κανονικός φορολογικός συντελεστής στους 44 που αποδεδειγμένα αποχώρησαν με κίνητρο εθελούσιας είτε μαζικό είτε ατομικό, ενώ 41 παρέμειναν στον προσαυξημένο συντελεστή, χαρακτηρισμένοι ως μη εθελούσιοι.

Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τις δικαστικές κι άλλες ενέργειές μας, εμμένοντας στη θέση μας, ότι η εφαρμογή του προσαυξημένου συντελεστή στους συνταξιούχους της ΕΠΑΣΠΠΕ, που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ, είναι παράνομη, καθώς έχουν όλοι θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην ΕΠΑΣΠΠΕ, η οποία είναι ο φορέας που χορηγεί τις συγκεκριμένες παροχές των συντάξεων και των εφάπαξ και επομένως στην περίπτωσή μας δεν υφίσταται πρόωρη εξαγορά του ασφαλιστηρίου, που εξάλλου δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΠΑΣΠΠΕ και στα Ομαδικά μας Ασφαλιστήρια.

Εμείς λαμβάνουμε το ασφάλισμα μετά τη λήξη του συμβολαίου για τον καθένα μας χωριστά, αφού υπαγόμαστε σε μία έστω από τις διάφορες περιπτώσεις των Κανονισμών Σύνταξης & Εφάπαξ και επομένως δεν εισπράττουμε κανένα ποσό πρόωρης εξαγοράς και παρανόμως εφαρμόζεται στην περίπτωσή μας ο προσαυξημένος φορολογικός συντελεστής.

Επιβεβαίωση της θέσης μας αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Νο 935/2018, η οποία εκδόθηκε για διαφορές άλλων ταμείων τραπεζοϋπαλλήλων με το Δημόσιο, ισχύει έναντι όλων και ορίζει ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με τις ρυθμίσεις που προβλέπουν τα καταστατικά των προσυνταξιοδοτικών φορέων ασφάλισης που παρέχουν τις παροχές.

Επομένως κρίσιμος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι ο φορέας ΕΠΑΣΠΠΕ και όχι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας

Επίσης, για την δεύτερη αγωγή μας κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αφορά τον εκ μέρους της χαρακτηρισμό του αρχικού αποθεματικού ως εισφορές εργοδότη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φορολογητέα βάση όλων μας, σας ενημερώνουμε ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί πρωτόδικη δικαστική απόφαση, παρ’ ότι κι αυτήν την αγωγή την καταθέσαμε το 2015, δηλαδή εδώ και 5 χρόνια!! Οι δικηγόροι μας, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης καθυστέρησης, άφησαν σχετικό σημείωμα στη θυρίδα της αρμόδιας δικαστού, η οποία εδώ και  καιρό τους τηλεφώνησε, ζήτησε συγνώμη για την αργοπορία και δεσμεύτηκε ότι σε ένα μήνα θα εκδώσει απόφαση. Όμως δυστυχώς δεν το έκανε, με αποτέλεσμα πλέον οι δικηγόροι μας να αποταθούν εγγράφως στον προϊστάμενό της, οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.

Τέλος για το θέμα της διπλής φορολόγησης που συμβαίνει, όταν κάποιος βγαίνει σε σύνταξη από το ΙΚΑ και επιστρέφει τα ποσά συντάξεων που του ζητά η ΕΠΑΣΠΠΕ, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει πίσω το φόρο που έχει καταβάλει γι’ αυτά τα ποσά, προσπαθούμε να βρούμε λύση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια να εκδώσει εγκύκλιο, θεσπίζοντας τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως είναι οι εισπραχθέντες φόροι στο ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων μας. Δυστυχώς μέχρι τώρα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό, ίσως και γιατί την τελευταία δεκαετία ζούμε “στο πετσί μας” την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων της Πατρίδας μας, οπότε συνεχίζουμε τις ενέργειές μας προς όλες τις κατευθύνσεις και με κάθε νόμιμο μέσο. Εξάλλου σημειώνουμε ότι αναμένουμε και την επιδίκαση των 5 πιλοτικών αγωγών που έχουμε καταθέσει στα φορολογικά δικαστήρια, οι οποίες θα κρίνουν όλα τα παραπάνω θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης