Δεν απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης οι παροχές μας της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, για το 2020 & 2021,σύμφωνα με την 2204/2020 εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε.

Συνάδελφοι

Σε προηγούμενη ανάρτησή μας, σας είχαμε ενημερώσει για την επιστολή μας  Εξ: 493/23.11.2020 που αποστείλαμε προς την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., με θέμα την απαλλαγή των παροχών, που υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000€, από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για τα έτη 2020-2021, βάσει του Ν.4738/2020. 

Η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. έκανε τις απαραίτητες ενέργειες προς την Εθνική Ασφαλιστική, που είναι υπεύθυνη κατά το νόμο για τον υπολογισμό, την παρακράτηση και την απόδοση των φόρων & της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στο Ελληνικό Δημόσιο και στη συνέχεια μας ενημέρωσε ότι η Εθνική Ασφαλιστική αναμένει την έκδοση σχετικής εγκυκλίου, ώστε να την υλοποιήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της. 

Στις 24.12.2020 κοινοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η εγκύκλιος Ε.2204/2020 σχετικά με την εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.Β περ.8:

“Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από όποιον φορέα και αν καταβάλλονται. Διευκρινίζεται ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων είτε καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το φορολογικό έτος 2020 ούτε για το φορολογικό έτος 2021.”

Επομένως Συνάδελφοι, σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.2204/24-12-2020 της Α.Α.Δ.Ε., οι παροχές μας της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. χαρακτηρίζονται “εισόδημα από συντάξεις” και όχι από μισθωτή εργασία, οπότε δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία θα συνεχίσει να παρακρατείται κανονιά, όπως σε όλα τα ομαδικά ασφαλιστήρια. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Η Πρόεδρος                                  Η Γραμματέας
 Αγγελική Οικονόμου                    Ευαγγελία Μερκούρη

 

Διαβάστε επίσης