ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Ορισμός Αντιπροσώπων Συλλόγου μας για το επικείμενο Συνέδριο.

Συνάδελφοι σας κάνουμε γνωστές  τις επιστολές που ανταλλάξαμε με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, σχετικά με τον ορισμό Αντιπροσώπων του Συλλόγου μας στο επικείμενο Συνέδριο Αντιπροσώπων που θα συγκαλέσουν.

Στο Συνέδριο αυτό πλειοψηφούν κατά 95% και πάνω οι εργαζόμενοι, αφού φρόντισαν, με το νέο παράνομο καταστατικό που εκκρεμοδικεί, να διαγράψουν από μέλη του Ταμείου τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων, με το “τερατώδες εφεύρημα” του ισοζυγίου εισφορών έναντι παροχών, κατά το οποίο κάθε συνταξιούχος παύει να είναι μέλος, όταν το άθροισμα των συντάξεων που έλαβε υπερβεί τις εισφορές!!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Σύλλογός μας, που ορίζει μόνο 3 Αντιπροσώπους, αφού από τα 344 μέλη μας, σήμερα είναι μέλη του Ταμείου μόνο 69, που συνεχώς θα μειώνονται όταν ένας-ένας θα καλύπτει τις εισφορές του με τις συντάξεις που θα έχει λάβει. (Σύμφωνα με το νέο Καταστατικό εκλέγεται 1 Αντιπρόσωπος για κάθε 20 θετικούς συνταξιούχους).

Αντιλαμβάνεστε Συνάδελφοι ότι το Συνέδριο Αντιπροσώπων είναι ένα όργανο, απολύτως ελεγχόμενο από τους εργαζόμενους και εκτιμάμε ότι στο συνέδριο που θα γίνει σύντομα, θα πάρουν νέες αποφάσεις σε βάρος μας.

Ο Σύλλογός μας μαζί με τους άλλους Συλλόγους Συνταξιούχων και την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., ζητάμε μια ακόμη συνάντηση με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο, για να μας διευκρινίσει τη θέση που μας είχε διατυπώσει σε προηγούμενη συνάντηση, ότι “θα δοθεί δίκαια, βιώσιμη και τίμια λύση για τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ”.

Επιστολή Συλλόγου 03.12.2015 Αρ.Εξερχ.288

Επιστολή ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 21.01.2016

Επιστολή Συλλόγου 29.01.2016 Αρ. Εξερχ. 295 ορισμός αντιπροσώπων

 

Διαβάστε επίσης