Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Εδώ μπορείτε να δείτε τα σχετικά άρθρα των ν.4110.13 και 4172.13 βάσει των οποίων φορολογούνται οι παροχές της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. Επίσης μπορείτε να δείτε την ΠΟΛ. 1085.14 που αφορά την προσαύξηση των συντελεστών φορολόγησης.

ν.4110.13

ν.4172-13

ΠΟΛ. 1085. 20.03.2014