Όρια συνταξιοδότησης πρώην ΙΚΑ: Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν τα 67 και πριν τα 62 (Πίνακες)

Δέκα μεγάλες κατηγορίες «παλαιών» ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν ή να «κλειδώσουν» τις επόμενες ημέρες, μέχρι το τέλος του 2020, συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όριο ηλικίας το 58ο έτος είτε για πλήρη είτε για μειωμένη σύνταξη. Πρόκειται για ασφαλισμένους με ένσημα πριν το 1993 σε Ταμεία Μισθωτών, δηλαδή στο Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα Ειδικά Ταμεία Τραπεζών και ΔΕΚΟ.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ:

►Ευνοϊκά όρια υπάρχουν για τις μητέρες που είχαν  τα 18,3 έτη στο ΙΚΑ, με ανήλικο έως το 2012. Τα έτη αυτά, που θεωρούνται έτη κατοχύρωσης ορίου ηλικίας, συμπληρώνονται και με εξαγορά πλασματικού χρόνου από σπουδές και ανεργία, πλην χρόνου τέκνων.

 

►Οι παλαιοί έως 31-12-1992 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, που θεμελιώνουν δικαίωμα εντός του 2020 έχοντας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης έως το 2012 ή και μετά το 2012, αλλά και το όριο ηλικίας, προστατεύονται από πιθανή αύξηση ορίων ηλικίας στο μέλλον.

Για το Ταμείο πρώην ΙΚΑ, σύνταξη πριν το 2022, κατοχυρώνουν οι παρακάτω τρεις (3) κατηγορίες ασφαλισμένων:

1.Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν το 1993 στο ΙΚΑ και συμπλήρωσαν έως το 2012 τις 5.500 Ημέρες Ασφάλισης με ανήλικο τέκνο.

2.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική στο ΙΚΑ, που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και πλασματικό χρόνο την 35ετία έως το 2011 και την ηλικία 58 ετών από 19-8-2015 έως και το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 60 έτη ηλικίας και δεν απειλούνται από πιθανές αλλαγές στα όρια ηλικίας. Αν τα 58 έτη τα κλείνουν το 2019 και το 2020, τότε το όριο για σύνταξη είναι 60,6 και 61 αντίστοιχα.

3.Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ ή και με διαδοχική ασφάλιση στο ΙΚΑ, που συμπληρώνουν με πραγματικό ή και με πλασματικό χρόνο την 35ετία το 2012 και την ηλικία των 59 ετών από 19-8-2015 έως και το 2018, μπορούν να αποχωρήσουν έως τα 60,6 έτη ηλικίας και δεν απειλούνται από αλλαγές στο μέλλον. Αν τα 59 τα κλείνουν το 2019 και το 2020, τότε το όριο για σύνταξη είναι 60,11 και 61,3 αντίστοιχα.

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης