Ενημέρωση για τις συντάξεις χηρείας.

Την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, καταβλήθηκαν οι αυξημένες συντάξεις χηρείας σε όλους τους δικαιούχους που εισπράττουν σύνταξη χηρείας με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή  χήρες-οι που συνταξιοδοτήθηκαν από 16/5/2016, σύμφωνα με το Ν.4611/2019.

Η αύξηση κυμαίνεται μεσοσταθμικά στα 290 ευρώ το μήνα για το Δημόσιο και στα 208 για τους ασφαλισμένους του πρ. ΙΚΑ.

Η διαδικασία επανυπολογισμού των συντάξεων ολοκληρώθηκε και όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, οι νέες αυξημένες κατά 40% συντάξεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους την Παρασκευή 27/9 με την καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου. 

Υπενθυμίζεται πως οι αυξήσεις κατά 40% στις χήρες προκύπτει καθώς αυξάνεται το δικαιούμενο ποσοστό από 50% σε 70% βάσει νομοθετικής ρύθμισης του προηγούμενου Μαΐου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επαναφαναφοράς των συντάξεων λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας) και απεστάλησαν τα αρχεία πληρωμών για την αύξηση των συντάξεων χηρείας από 50% σε 70%, προκειμένου να καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συνολικά έγινε επαναφορά στο προ του νόμου Κατρούγκαλου ποσοστό (70%) σε 66.323 συντάξεις (χήρες και ορφανά τέκνα) εκ των οποίων 10.543 είναι του Δημοσίου.

Από τις υπόλοιπες 55.780 συντάξεις του πρώην ΙΚΑ, για τις 13.182 δεν προέκυψε αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό λόγω π.χ. του γεγονότος ότι ελάμβαναν το κατώτατο όριο. Για 3.178 τέκνα προκύπτει μείωση λόγω ανακατανομής μεταξύ των ποσοστών της χήρας και των τέκνων. Για 247 συντάξεις δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου οπότε και θα καταβληθούν οι προκύπτουσες αυξήσεις.

Τα αναδρομικά, δηλαδή τα ποσά που αντιστοιχούν στους μήνες από την ψήφιση του νόμου (27.05. 2019 μέχρι και 30.09.2019) θα καταβληθούν με τις συντάξεις Νοεμβρίου, δηλαδή στο τέλος Οκτωβρίου 2019. 

Διαβάστε επίσης