Δίκη στο ΣτΕ 15.01.2021 για τα αναδρομικά των συντάξεων: Η Ομοσπονδία μας Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. παρίσταται και συμμετέχει, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

Συνάδελφοι, Η Ομοσπονδία μας Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., για μια ακόμη φορά, υπερασπιζόμενη τα δικαιώματα των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, συμμετέχει στη δίκη που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15.1.2021 ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία θα κρίνει το θέμα της καταβολής του συνόλου των αναδρομικών και των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Για ενημέρωσή σας, αναρτάμε την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. καθώς και περιληπτικό  σημείωμα με το νομικό σκεπτικό του δικογράφου της, σύμφωνα με το οποίο η μερική συμμόρφωση της Πολιτείας στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και η καταβολή των ποσών που αφορούν μόνο το 11μήνο επί των κύριων συντάξεων, παραβιάζει το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ.2287/2015 και 2288/2015  παλαιότερων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, που επιδίκασαν υπερ των συνταξιούχων αναδρομικά πολύ μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος καθώς και δώρα εορτών και επιδόματα αδείας. 

Το Δ.Σ.

 


Η ΟΣΤΟΕ συμμετέχει στη δίκη που θα διεξαχθεί  την Παρασκευή   15.1.2021 ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ για την καταβολή του συνόλου των αναδρομικών και των επιδομάτων εορτών και αδείας στους συναδέλφους συνταξιούχους Τραπεζοϋπαλλήλους

Συνάδελφοι,

Προσδιορίσθηκε από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαίρη Σαρπ για την Παρασκευή 15-1-2021 η αίτηση ακύρωσης της Ομοσπονδίας μας με την οποία  ζητάμε την ακύρωση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και την καταβολή στους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους του συνόλου των αναδρομικών , δηλαδή την καταβολή των μειώσεων των ν.4051/2012 και 4093/2012 και επί των επικουρικών μας συντάξεων καθώς και των δώρων του 11μήνου τόσο επί των κύριων όσο και επί των επικουρικών συντάξεων.

Όπως αναλυτικά αναφέρουμε στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης η μερική συμμόρφωση της Πολιτείας στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και η καταβολή των ποσών που αφορούν μόνο το 11μήνο επί των κύριων συντάξεων παραβιάζει το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ.2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ,  το άρθρο 26 του Συντάγματος, το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, υπονομεύει την αρχή του κράτους δικαίου και ματαιώνει την εκπλήρωση του σκοπού του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται από την Πολιτεία υπέρ των συνταξιούχων ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης εγγύς εκείνου που είχαν αυτοί κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

Ακόμα, όπως αναλύεται στην αίτηση ακύρωσης της Ομοσπονδίας είναι ανεπίτρεπτο ο νομοθέτης να επεμβαίνει και να αποσβένει αξιώσεις των συνταξιούχων για τις οποίες υπάρχουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

Συνάδελφοι,

Ευελπιστούμε ότι το ΣτΕ με την απόφαση του θα δώσει τέλος στην πολύχρονη ταλαιπωρία όλων των συνταξιούχων και η Πολιτεία θα συμμορφωθεί και θα αποκαταστήσει ύστερα από επτά και πλέον έτη τη περιουσιακή ζημία των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων  από την εφαρμογή αντισυνταγματικών νόμων.

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Διαβάστε επίσης