ΑΓΣΣΕ: δεκατρία αιτήματα για τους συνταξιούχους

Δεκατρία αιτήματα για τους συνταξιούχους καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) ζητώντας παράλληλα τη θεσμοθέτηση της ΑΓΣΣΕ σε ισότιμο Κοινωνικό Εταίρο και θεσμικό Συνομιλητή της Πολιτείας στα πλαίσια του Κοινωνικού διαλόγου για ζητήματα συνταξιοδοτικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου με την συμμετοχή της στην ΟΚΕ, τα Δ.Σ του e-ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας κ.τ.λ.

Η ΑΓΣΣΕ είναι η τριτοβάθμια οργάνωση των συνταξιούχων στην Ελλάδα και ο βασικός σκοπός της είναι η προάσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων σε όλη τη χώρα. Η δομή του συνδικαλιστικού κινήματος των συνταξιούχων είναι: Σύλλογοι-Σωματεία (φυσικά μέλη), Ομοσπονδίες Συλλόγων.

Οι διεκδικήσεις της ΑΓΣΣΕ

Οι κυριότερες διεκδικήσεις της ΑΓΣΣΕ είναι οι εξής:

1.Κατάργηση Προσωπικής διαφοράς δια της ενσωμάτωσης στη Βασική Σύνταξη. Είναι μια άδικη ρύθμιση, ενόσω οι  συγκεκριμένοι συνταξιούχοι έχουν υποστεί ονομαστικές περικοπές της τάξης ακόμη και του 45%

2,Κατάργηση  της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ). Να πάψουν οι «απόμαχοι» να πληρώνουν διπλή φορολογία: φόρο και ταυτόχρονα Εισφορά Αλληλεγγύης.

3,Χορήγηση αυξήσεων για το 2024 με βάση τον πληθωρισμό (4,3%-4,4%) στο σύνολο των δικαιούχων (2,5 εκ.), αντί για το 3,1% που βγάζει το ½ του ΑΕΠ και το ½ του πληθωρισμού και στο σύνολο των συντάξεων Κύριας και Επικουρικής.

4.Χορήγηση σε όλους τους συνταξιούχους των αναδρομικών (για την Επικουρική και τα Δώρα) της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαϊου 2016, έστω και τμηματικά.

5.Ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει από τον λανθασμένο επανυπολογισμό των συντάξεων λόγω του Ν.4387/2016 και άμεση καταβολή των αναδρομικών που προκύπτουν από αυτές τις διορθωτικές μεταβολές.

6,Πλήρης κατάργηση της εισφοράς Ασθενείας 6% ,που ισχύει σήμερα, στις επικουρικές συντάξεις  λόγω του άδικου και αντισυνταγματικού χαρακτήρα της επιβολής του, δεδομένου ότι ο θεσμός της επικουρικής Ασφάλισης βασίζεται μόνο στη διμερή σχέση εργοδότη – εργαζόμενου και δεν έχει καμία κρατική παρέμβαση.

7. Επαναφορά της εισφοράς της υγειονομικής περίθαλψης στην κύρια σύνταξη στο 4%, όπως ήταν μέχρι τον Αύγουστο 2015 από το 6% που είναι σήμερα επί του συνόλου όλων των συντάξεων.

8. Η συμμετοχή στην πρόσθετη φαρμακευτική δαπάνη, σε περίπτωση επιλογής πρότυπου σκευάσματος, να περιοριστεί όπως σε όλα τα σκευάσματα στο 25% από μέχρι και 100% που ισχύει σήμερα.

9. Ρύθμιση με άφεση του αναδρομικού χρέους στους λήπτες συντάξεων χηρείας που λαμβάνουν και δική τους σύνταξη και που στην τριετία η σύνταξη χηρείας τους δεν μειώθηκε στο 50% με αποκλειστική ευθύνη της Πολιτείας και του e-ΕΦΚΑ.

10. Επαναφορά του δικαιώματος της επιλογής της χήρας –ου στην τριετία, σε ποια κύρια σύνταξη να γίνει η περικοπή, όπως ίσχυε πάντα πριν τον Ν.4387/2016 (Ν.Κατρούγκαλου)

11. Προσμέτρηση του χρόνου διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης που διανύθηκε πριν τον Ν.4387/2016 και που κατά τη διαδικασία του επανυπολογισμού δεν προσμετρήθηκε, παρόλο που για το χρόνο αυτό έχουν καταβληθεί οι εισφορές στο Ασφαλιστικό Σύστημα.

12. Άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ακρίβειας  και της κερδοσκοπικής αύξησης των τιμών των καταναλωτικών και πρώτης ανάγκης προϊόντων, της οποίας ακρίβειας τα πρώτα θύματά της είναι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων.

13. Την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Από ένα επίπεδο αποδοχών και πάνω τα 2/3 των ονομαστικών αυξήσεων αφαιρούνται από τον πρόσθετο φόρο, την επιβολή της ΕΑΣ και λόγω μη αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας.

Πηγή: ecopress.gr

 

Διαβάστε επίσης