Σχετικά με τη μείωση των προσαυξημένων φορολογικών συντελεστών των παροχών μας της ΕΠΑΣΠΠΕ, μετά το νέο Φορολογικό Νόμο

ethnokarta_logo_circle_petrol

Συνάδελφοι

Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, σας είχαμε ενημερώσει ότι με τον νέο Φορολογικό Νόμο Ν. 4646/2019 και συγκεκριμένα με το Άρθρο 8 «Τροποποίηση άρθρων 15 και 64 ΚΦΕ…», ρυθμίστηκε ότι « …. η συμμετοχή του εργαζομένου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που συνεπάγεται και την καταβολή ασφαλίσματος ομαδικού ασφαλιστηρίου συνταξιοδοτικού συμβολαίου, δεν συνιστά πρόωρη εξαγορά αυτού….».

Ο χαρακτηρισμός ως «πρόωρης εξαγοράς του ομαδικού ασφαλιστηρίου», σε περίπτωση συμμετοχής εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ήταν ένα ζήτημα το οποίο είχε αναδείξει η ίδια η Εθνική Ασφαλιστική, απευθύνοντας στις 27.03.2017 «στημένο» κατά τη γνώμη μας ερώτημα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), το οποίο προκάλεσε την έκδοση νέας Εγκυκλίου (ΔΕΑΦ 1191444/21.12.2017).

Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν η προσαύξηση και πάλι των φορολογικών συντελεστών, οι οποίοι είχαν μειωθεί με την προηγούμενη ΔΕΑΦ 1160724/03.11.2016 που είχε πετύχει ο Σύλλογός μας και η παρακράτηση αναδρομικών φόρων από πολλούς Συναδέλφους μας, τόσο για τις μηνιαίες τους συντάξεις, όσο και για τα εφάπαξ που έλαβαν από το 2016 και μετά.

Σημειώνουμε ότι το 2017 που αύξησε και πάλι τους φορολογικούς συντελεστές, με αναδρομική ισχύ μάλιστα, η Εθνική Ασφαλιστική δεν ρώτησε ποιοι Συνάδελφοι είχαν αποχωρήσει με εθελουσία και ποιοι όχι, αυξάνοντάς τους σε όλους ανεξαιρέτως. Τώρα που υποχρεώθηκε από το Νόμο να μειώσει τους συντελεστές, απηύθυνε ερώτημα στην ΕΠΑΣΠΠΕ, ποιοι αποχώρησαν με εθελουσία και ποιοι όχι!

Αποτέλεσμα αυτού του ερωτήματος, στην απάντηση του οποίου ενεπλάκησαν και οι Υπηρεσίες της ΕΤΕ, είναι ότι από τους 85 Συναδέλφους που φορολογούνται με προσαυξημένο συντελεστή, θα μειωθεί στους 44 ο συντελεστής επειδή αποδεδειγμένα αποχώρησαν με κίνητρο εθελούσιας είτε μαζικό είτε ατομικό, ενώ 41 θα παραμείνουν στον προσαυξημένο,  χαρακτηρισμένοι ως μη εθελούσιοι.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η αρχική πρόθεση της ασφαλιστικής, ήταν να αφήσει όλους τους παλιούς συνταξιούχους σε προσαυξημένο συντελεστή και να φορολογήσει με μειωμένους τους μελλοντικούς εθελούσιους, που θα βγαίνουν από 01.01.2020 σε σύνταξη, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου φορολογικού νόμου.

Συνάδελφοι, οι συνεχείς, τεκμηριωμένες και επίμονες προσπάθειές μας έφεραν πάλι κάποιο αποτέλεσμα, αν και δυστυχώς όχι για όλους.

Συνεχίζουμε τις  δικαστικές κι άλλες ενέργειές μας, εμμένοντας στη θέση μας, ότι η εφαρμογή του προσαυξημένου συντελεστή στους συνταξιούχους της ΕΠΑΣΠΠΕ, που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ, είναι παράνομη, καθώς έχουν όλοι θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην ΕΠΑΣΠΠΕ, η οποία είναι ο φορέας που χορηγεί τις συγκεκριμένες παροχές των συντάξεων και των εφάπαξ και επομένως στην περίπτωσή μας δεν υφίσταται πρόωρη εξαγορά, που εξάλλου δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΠΑΣΠΠΕ και στα Ομαδικά μας Ασφαλιστήρια.

Επιβεβαίωση της θέσης μας αποτελεί η  απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Νο 935/2018, η οποία εκδόθηκε για διαφορές άλλων ταμείων τραπεζοϋπαλλήλων με το Δημόσιο,  ισχύει έναντι όλων και ορίζει ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με τις ρυθμίσεις  που προβλέπουν τα καταστατικά των  προσυνταξιοδοτικών φορέων ασφάλισης  που παρέχουν τις παροχές. (Την απόφαση του ΣτΕ την κοινοποιήσαμε με επιστολή αλλά και με εξώδικο στην Εθνική Ασφαλιστική αλλά  αγνοήθηκε.)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης