Επικουρική ασφάλιση: Πρεμιέρα για το νέο σύστημα – Όλες οι αλλαγές

Συνάδελφοι
Για ενημέρωσή σας, αναρτάμε το παρακάτω άρθρο που αφορά τις επικείμενες αλλαγές στην Επικουρική Ασφάλιση και σημειώνουμε τα εξής:
 
Είναι γεγονός ότι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, τα τελευταία χρόνια, έχει ήδη εφαρμοστεί πραξικοπηματικά αυτό το σύστημα, όχι για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας που εξάλλου δεν υπάρχουν, αλλά για τους ήδη ασφαλισμένους και συνταξιούχους. 
 
Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να “πεταχτούν στον Καιάδα” 4.500 χιλιάδες και πλέον συνταξιούχοι του Ταμείου, που είδαν να τους καταργείται η βάσει καταστατικών διατάξεων υπολογισμένη Επικουρική τους Σύνταξη και να τους καταβάλλονται 47,5€, τα οποία σύντομα κι αυτά θα εκμηδενιστούν, στην πορεία του μετασχηματισμού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε Επαγγελματικό Ταμείο, φυσικά χωρίς τους συνταξιούχους. 
 
Ο Σύλλογός μας, συνεχίζει να αγωνίζεται για την Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση, από κοινού με την Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ και όλους εκείνους τους Συλλόγους Συνταξιούχων και Εργαζομένων που την υποστηρίζουν και την υπερασπίζονται.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη


Επικουρική ασφάλιση: Πρεμιέρα για το νέο σύστημα – Όλες οι αλλαγές

Πρεμιέρα σήμερα 28.08.2019 για την «Επιτροπή Σοφών» που αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της μετάβασης στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά η 13μελής επιτροπή, την οποία όρισε πρόσφατα ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης Μηταράκης, με αντικείμενο την επεξεργασία και διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Η επιτροπή πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της μέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, καθώς εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το επίμαχο νομοσχέδιο που θα οδηγήσει την επικουρική ασφάλιση προς ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Σύμφωνα με το σχέδιο που βρίσκεται στο τραπέζι, το µοντέλο αναμένεται να αλλάξει ριζικά προς ένα πλήρως κεφαλαιοποιητικό σύστηµα, µε αναβαθµισµένο τον ρόλο του ιδιωτικού τοµέα. Το νέο σύστηµα ασφάλισης θα είναι όπως και σήµερα υποχρεωτικό και θα ισχύσει για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και πρωτοασφαλίζονται από 1/1/2021 και µετά.

Δεν θα αφορά δηλαδή τους σημερινούς ασφαλισμένους ή τους σημερινούς συνταξιούχους. Υπενθυµίζεται πως η επικουρική ασφάλιση είναι σήµερα υποχρεωτική για όλους τους µισθωτούς της χώρας, καθώς και για περιορισµένο αριθµό αυτοαπασχολούµενων και ελεύθερων επαγγελµατιών.

Κάθε πρωτοασφαλισμένος από 1/1/2021 και εξής θα επιλέγει να ασφαλιστεί µε ατοµική µερίδα: στο ΕΤΕΑΕΠ, το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, ή εναλλακτικά σε κάποιον άλλον αδειοδοτηµένο και πιστοποιηµένο επενδυτικό φορέα ή επαγγελµατικό επικουρικό ταµείο που θα λειτουργεί από µη κρατικούς φορείς υπό την εποπτεία του υπουργείου Εργασίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τραπέζης της Ελλάδος. ∆ιαχειριστής του νέου συστήµατος θα είναι το ΕΤΕΑΕΠ.

Οι εισφορές των νεοασφαλισµένων εργαζοµένων δεν θα χρησιµοποιούνται για την πληρωµή των σηµερινών επικουρικών συντάξεων (αναδιανεµητικό σύστηµα), αλλά θα κεφαλαιοποιούνται στον ατοµικό «κουµπαρά» του και ο ασφαλισµένος θα παρακολουθεί την απόδοση των εισφορών του.  Ο ασφαλισµένος του νέου συστήµατος θα επιλέγει την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής και το µείγµα της παροχής.

Εξετάζεται να δίνεται δυνατότητα ρευστοποίησης του «κουµπαρά» µετά την πρώτη 15ετία τουλάχιστον. Αυτό σηµαίνει πως ο εργαζόµενος θα επιλέγει πότε θα εισπράττει το κεφάλαιο του «κουµπαρά» του και µε ποιο τρόπο:

 • είτε µε τη µορφή εφάπαξ,
 • είτε µε τη µορφή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης.

∆εν προβλέπεται να αλλάξουν τα σηµερινά επίπεδα εισφορών επικουρικής ασφάλισης, αλλά δεν αποκλείεται να επισπευσθεί εντός του 2020 η προβλεπόµενη για τον Μάιο του 2022 µείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%

Στην Επιτροπή που συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχουν οι:

 • Χατζηβασίλογλου Ιωάννης, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.
 • Κουσκουνά Ευφροσύνη, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
 • Μαργαριτσανάκη Μαρία, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος, ως εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
 • Αντωνάκη Μαργαρίτα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
 • Νούνης Χρήστος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
 • Λάζαρης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης.
 • Καρασιώτου Παυλίνα, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως Πρόεδρος.
 • Τσάμη Παρασκευή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Μάντζαρη Σοφία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
 • Στελλάτου Ιουλία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης.
 • Μαυρίδου Γεωργία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης.
 • Ζαχαράκη Ελευθερία, εκπρόσωπος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Πηγή: ethnos.gr

 
Διαβάστε επίσης