Διοικητικός Απολογισμός 2022 του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας

Δημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας τον Διοικητικό Απολογισμό έτους 2022 που διαβάστηκε στη Γ.Σ. του Συλλόγου μας στις 20.10.2022, από την Πρόεδρο Κα Αγγελική Οικονόμου .

ethnokarta_logo_circle_petrol

                                                                                                                                    Αθήνα 20.10.2022

Διοικητικός Απολογισμός  Έτους 2022  (12ος 2021/10ος 2022)

του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Ο απολογισμός μας θα προσπαθήσουμε να είναι περιεκτικός και φυσικά θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και τοποθετήσεις Συναδέλφων. Εξάλλου σας έχουμε ενημερώσει για όλα τα θέματα με τις ανακοινώσεις μας και μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η χρονιά που πέρασε,  ήταν μια χρονιά κατά την οποία συνεχίστηκαν οι δυσκολίες εξ αιτίας της πανδημίας όμως εμείς δραστηριοποιηθήκαμε  ενεργά και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, διεκδικώντας και πετυχαίνοντας κατά το δυνατόν λύσεις:

ΕΠΑΣΠΠΕ

Το Κορυφαίο θέμα που μας απασχόλησε και αυτή την χρονιά, ήταν η απαραίτητη ενίσχυση του Ταμείου Σύνταξης της ΕΠΑΣΠΠΕ από την ΕΤΕ, για δεύτερη φορά, ώστε αυτό να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του .

Οι εξελίξεις στον Ασφαλιστικό μας Φορέα είναι κι αυτή τη χρονιά θετικές, καθώς συνεχίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του Λογαριασμού Σύνταξης και του αντίστοιχου Ομαδικού μας Ασφαλιστηρίου, αφού φέτος η Διοίκησης της ΕΤΕ πίστωσε και πάλι 3,5εκ€, τηρώντας τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από το Πρακτικό Συγχώνευσης του προσωπικού της  Ε.Α.Ε.Δ.Ο.  στην Τράπεζα και τα ίδια τα Ομαδικά Ασφαλιστήρια.

Η αλήθεια είναι ότι, παρότι στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΠΑΣΠΠΕ υπήρχε ένα αισιόδοξο κλίμα πως φέτος δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αφού είχε γίνει η αρχή πέρυσι με την πρώτη πίστωση, τα πράγματα έφτασαν σε οριακό σημείο, γιατί τα 3,5€ πιστώθηκαν κυριολεκτικά στο παραπέντε, όταν πλέον δεν υπήρχαν χρήματα για να πληρωθούμε  συντάξεις.

Στις θετικές αυτές εξελίξεις, εκτός από τις συμφωνίες του παρελθόντος, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι συντονισμένες και μεθοδευμένες προσπάθειες των Συλλόγων Εργαζομένων & Συνταξιούχων από κοινού με τον Πρόεδρο, το Δ.Σ. και το Εποπτικό Συμβούλιο  της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., οι οποίοι όλοι συνεργασθήκαμε και ενεργήσαμε όπως και όταν έπρεπε, από τη θέση και τον τομέα ευθύνης του ο καθένας μας. Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, όσο τα χρονικά περιθώρια στένευαν, η Πρόεδρός μας είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της ΕΠΑΣΠΠΕ, καθώς και με την Διοίκηση της ΕΤΕ και συγκεκριμένα με την κ. Εύη Χατζηϊωάννου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου Ε.Τ.Ε. και τον κ. Γεώργιο Αρμελινιό, Βοηθό Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

Όπως είπαμε και πριν Συνάδελφοι, οι εξελίξεις στον Ασφαλιστικό μας Φορέα συνέχισαν να είναι θετικές και το 2022. Είναι γεγονός όμως ότι, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας του, ο Λογαριασμός Σύνταξης θα πρέπει πλέον να ενισχύεται κάθε χρόνο από την ΕΤΕ. Τα 3,5εκ € που πιστώθηκαν τέλος Αυγούστου 2022 επαρκούν για να πληρωθούν οι συντάξεις μέχρι τα μέσα του Καλοκαιριού 2023. Επομένως την ίδια υπεύθυνη και ενωτική πορεία πρέπει να συνεχίσουμε κάθε χρόνο,  συντονισμένοι όλοι μαζί και στο μέλλον, για το καλό όλων των ασφαλισμένων στην Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., εργαζομένων και συνταξιούχων.

 

Δικαστήρια με Εθνική Ασφαλιστική

Όπως γνωρίζετε από τις ανακοινώσεις μας, από το 2015 έχουμε ασκήσεις δύο αγωγές κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δυστυχώς λόγω της σαθρής κατάστασης στην Ελληνική Δικαιοσύνη, όπου ο ένας δικαστής πετάει το μπαλάκι στον άλλο, μετά από πολλές αναβολές και αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες το Μονομελές τις παραπέμπει να κριθούν στο Πολυμελές και το Πολυμελές στα Διοικητικά Δικαστήρια, αποφασίσαμε ομόφωνα, αξιολογώντας τις γραπτές προτάσεις του δικηγόρου μας,  να περιμένουμε την εκδίκαση και την έκδοση απόφασης στις 5 πιλοτικές Ενδικοφανείς Προσφυγές που έχουμε ασκήσει στα φορολογικά δικαστήρια, με 5 Συναδέλφους που θέλησαν να προσφύγουν, οι οποίοι εκτός από τον προσαυξημένο συντελεστή στη σύνταξη αναγκάστηκαν να επιστρέψουν ένα σεβαστό ποσό φόρου στο εφάπαξ τους.   

Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αγωγή αφορά τον συνυπολογισμό στη Φορολογητέα Βάση, του Αρχικού Αποθεματικού που παραδώσαμε στην Εθνική Ασφαλιστική,  με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο φόρος όλων μας.

Η δεύτερη αγωγή αφορά την προσαύξηση του φορολογικού συντελεστή  κατά 50%, σε όσους Συναδέλφους μας δεν έχουν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον ΕΦΚΑ ή δεν είναι άνω των 65 ετών. Σε αυτό το θέμα, με διάφορες εγκυκλίους που πιέσαμε και βγήκαν από την ΑΑΔΕ, σταδιακά καταφέραμε να δικαιωθούν οι μισοί περίπου Συνάδελφοι που είχαν αυτό το πρόβλημα. Οι υπόλοιποι περίπου 45, που δεν έφυγαν με εθελουσία από την ΕΤΕ, παραμένουν στον προσαυξημένο συντελεστή, γιατί η Ασφαλιστική ερμηνεύει ότι έχουν κάνει πρόωρη εξαγορά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Εμείς εμμένουμε στη θέση μας, που εκτός άλλων έχουμε αναδείξει στις Ενδικοφανείς Προσφυγές μας, ότι δηλαδή η εφαρμογή του προσαυξημένου συντελεστή στους συνταξιούχους της ΕΠΑΣΠΠΕ, που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ, είναι παράνομη, καθώς έχουν όλοι θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην ΕΠΑΣΠΠΕ, η οποία είναι ο φορέας που χορηγεί τις συγκεκριμένες παροχές των συντάξεων και των εφάπαξ και επομένως στην περίπτωσή μας δεν υφίσταται πρόωρη εξαγορά, που εξάλλου δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΠΑΣΠΠΕ και στα Ομαδικά μας Ασφαλιστήρια.

Συνάδελφοι, μέσα στο 2022 βγήκε απόφαση για την πρώτη Ενδικοφανή Προσφυγή, η οποία μας δικαιώνει στο ένα σκέλος, δηλαδή για την προσαύξηση του φορολογικού συντελεστή και διατάσσει τον επανυπολογισμό του φόρου της Συναδέλφου, όμως απορρίπτει το δεύτερο σκέλος του αρχικού αποθεματικού, οπότε αποφασίσαμε και ασκήσαμε έφεση ως προς αυτό. Πριν λίγες ημέρες ο δικηγόρος μας, μας ενημέρωσε ότι βγήκαν άλλες δύο αποφάσεις, στο ίδιο μοτίβο, οπότε περιμένουμε να συναντηθούμε τις επόμενες ημέρες μαζί του και να συνεχίσουμε με εφέσεις κι εκεί για το αρχικό αποθεματικό. Ως προς τον προσαυξημένο συντελεστή που κερδίσαμε, αναμένουμε να   παρέλθει το διάστημα που έχει το Ελληνικό Δημόσιο δικαίωμα να ασκήσει έφεση, κι αν δεν ασκήσει θα προχωρήσουμε σε ενέργειες προς την Ασφαλιστική, καθ’ υπόδειξη του δικηγόρου μας.

 

Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Φόρου, όταν συνταξιοδοτούμεθα από τον Κύριο Φορέα και επιστρέφουμε χρήματα στην ΕΠΑΣΠΠΕ.

Για το θέμα αυτό επίσης είστε ενημερωμένοι από τις ανακοινώσεις μας. Πρόκειται για φόρο που έχουμε καταβάλει και πρέπει να μας επιστραφεί, όταν εμείς επιστρέφουμε το ποσό που μας ζητά η ΕΠΑΣΠΠΕ, μόλις  συνταξιοδοτούμεθα από τον ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το φόρο που αναλογεί στα 2/3 των μηνιαίων συντάξεων της ΕΠΑΣΠΠΕ, τις οποίες εισπράξαμε καθ’ όλο το χρόνο που είμαστε σε αναμονή από την υποβολή αίτησης στον Κύριο Φορέα, μέχρι την έκδοση Απόφασης Συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ. Αυτός ο χρόνος μπορεί να φτάνει και τα 3 χρόνια.

Μετά από πολλή πίεση του Συλλόγου μας, η Εθνική Ασφαλιστική ξεκίνησε να εκκαθαρίζει και να επιστρέφει τον φόρο μόνο για το έτος που είναι ανοιχτό φορολογικά, όμως δεν κάνει το ίδιο για τα προηγούμενα έτη, επικαλούμενη ότι αυτή έχει αποδώσει τον φόρο των προηγούμενων ετών στο κράτος και πρέπει να αναζητήσουμε τους φόρους από αυτό.

Δεδομένου ότι οι παροχές της ΕΠΑΣΠΠΕ φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προβλέπεται διαδικασία επιστροφής φόρου από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, δύο λύσεις υπάρχουν κατά τη γνώμη μας.

Η μία είναι να θεσπιστεί διαδικασία από την ΑΑΔΕ, ώστε η Ασφαλιστική να εκκαθαρίζει υποχρεωτικά και να επιστρέφει τον φόρο στον φορολογούμενο και για τις προηγούμενες χρονιές. Η άλλη είναι, πάλι με θέσπιση διαδικασίας από την ΑΑΔΕ, η Εθνική Ασφαλιστική να κάνει όπως και ο ΕΦΚΑ. Δηλαδή να εκκαθαρίζει και τα προηγούμενα έτη,  να εκδίδει υποχρεωτικά τη σωστή φορολογική βεβαίωση για τα έτη αυτά, τις οποίες θα αναρτά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια εμείς  να υποβάλλουμε τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις και να εκκαθαρίζεται ο φόρος.  Έτσι κι αλλιώς γι αυτές τις ίδιες χρονιές θα υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις λόγω αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ.

Όπως σας είχαμε πει στην περσυνή ΓΣ μας, απευθυνθήκαμε σε εγνωσμένου κύρους Φοροτεχνικό, ο οποίος έκρινε ότι πρόκειται για ζήτημα που έχουμε δίκιο και πρέπει να λυθεί, οπότε ανέλαβε να το συζητήσει και να το προωθήσει στα ανώτατα στελέχη της ΑΑΔΕ με τα οποία έχει επικοινωνία, ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Μόλις χθες 19/10 μας έκλεισε ραντεβού, με τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης κ. Φάκο, προκειμένου να του θέσουμε και θεσμικά το θέμα που εκείνος του έχει ήδη αναπτύξει. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, αναπτύχθηκε από εμάς διεξοδικά και αναμένουμε απάντηση.

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Κύρια επιδίωξή μας παραμένει  η ένταξή μας στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Για το σκοπό αυτό δραστηριοποιηθήκαμε μαζί με την Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ κι όλους τους Συλλόγους Συνταξιούχων και Εργαζομένων που υποστηρίζουν την Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση.

Στην περσυνή ΓΣ μας αλλά και με ανακοίνωσή μας, σας είχαμε κάνει γνωστό πως για το θέμα της Επικουρικής μας Σύνταξης, είχε γίνει τηλεδιάσκεψη με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, πως στη συνέχεια η Πρόεδρός μας μαζί με την Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ είχαν παραδώσει στοιχεία που μας είχαν ζητηθεί και ότι αναμέναμε την έκφραση της θέσης της Κυβέρνησης, στο αίτημά μας για κοινωνική προστασία των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με την ένταξή μας στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας των παροχών του.

Η Πρόεδρός μας, η οποία είναι Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΟΣΤΟΕ κι έχει εξουσιοδότηση από την Ομοσπονδία μας  να επικοινωνεί με το Υπουργείο γι’ αυτό το ζήτημα, στις επανειλημμένες οχλήσεις της προς το Υπουργείο, λαμβάνει συστηματικά την απάντηση πως το θέμα συνεχίζει να εξετάζεται, όμως δεν είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου.

Εκτιμάμε ότι η απάντηση αυτή δίνεται επειδή, στο θέμα της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο Κρατικό Επικουρικό αντιτίθενται πεισματικά η Διοίκηση του Ταμείου και τα περισσότερα ΔΣ των Συλλόγων Εργαζομένων, οι οποίοι έχουν τις δικές τους σκοπιμότητες που είναι:

  • Να μην υποχρεωθούν οι Εργοδότριες Τράπεζες που τους ασφαλίζουν στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, να καταβάλλουν πρόσθετες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ, είτε με εφάπαξ ποσά είτε με επιπλέον ποσοστιαίες εισφορές, όπως υποχρεώθηκε να καταβάλει η ΕΤΕ, προκειμένου το Κρατικό Επικουρικό να ανταποκριθεί στις εξορθολογισμένες μεν, αλλά δίκαιες και ανεκτές Επικουρικές Συντάξεις των «Εθνικάριων». 
  • Να συνεχίσει η γνωστή Εργοδότρια Τράπεζα να διαχειρίζεται τα αποθεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
  • Να συνεχίσουν τα ίδια άτομα προσωπικά να έχουν την διοικητική και οικονομική διαχείριση του Ταμείου.

Συνάδελφοι, η απόφασης της περσυνής μας Γ.Σ. ήταν:  «Η Γ.Σ. αποφασίζει να παραπέμψει την υπόθεση των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΣτΕ, για να κριθεί αν η Πολιτεία παρέλειψε την υποχρέωσή της, ενώ όφειλε και οφείλει να προβεί στη συγχώνευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. του Συλλόγου να επιλέξει και να αποφασίσει τη χρονική στιγμή που θα προχωρήσει στη διαδικασία, σε συνάρτηση με την εξέλιξη των συζητήσεων με το Υπουργείο Εργασίας»,

Για τους λόγους που προαναφέραμε, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική πρόοδος με το Υπουργείο κι έτσι, σε υλοποίηση της απόφασης της περσυνής μας Γ.Σ. και σε συνεννόηση και με τους άλλους 3 συνταξιουχικούς συλλόγους (ΙΟΝΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ -EUROBANK-ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ξεκινήσαμε την προβλεπόμενη διαδικασία για παραπομπή της υπόθεσής μας στο ΣτΕ. Έτσι στις 4.08.2022 κοινοποιήσαμε με εξώδικο προς το Υπουργείο, αίτηση των 4 συλλόγων και 2 φυσικών προσώπων από κάθε σύλλογο (από εμάς τα φυσικά πρόσωπα είναι η κ. Οικονόμου & η κ. Μανουσακίδου). Στη συνέχεια κι αφού παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα 3 μηνών, όπου δεν θα λάβουμε καμία απάντηση ή θα λάβουμε αρνητική απάντηση, θα καταθέσουμε το αίτημά μας στο ΣτΕ.

Παράλληλα αντιμετωπίζουμε στα δικαστήρια τις στρατιές των δικηγόρων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των Συλλόγων Εργαζομένων. Μάλιστα σε ένα τελευταίο δικαστήριο έκαναν παράσταση υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ η ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ!! Όμως οι σύλλογοι τον 6ο/2022 στείλαμε επιστολή προς τις δύο αυτές οργανώσεις, με την οποία αναδείξαμε το μεγάλο ατόπημά τους, να παρεμβαίνουν  υπέρ ανθρώπων που έχουν παραπεμφθεί για κακουργηματική απιστία για την οικονομική ζημιά που εις γνώση τους προκάλεσαν στο Ταμείο με την τοποθέτηση 55,5εκ€ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής και που έχουν βίαια μετατρέψει ένα Επικουρικό Ταμείο σε Ταμείο Επιστροφής Εισφορών, πετώντας τους συνταξιούχους συναδέλφους τους στον Καιάδα.

Συνάδελφοι, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας σε όλα τα επίπεδα, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμά μας στην Επικουρική Σύνταξη, υπερασπιζόμενοι τη Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση. Προσπαθούμε να ενταχθούμε στο Κρατικό Επικουρικό, για να συνεχίσουμε να έχουμε την επικουρική μας σύνταξη, για την οποία καταβλήθηκαν οι εκ του Καταστατικού προβλεπόμενες εισφορές, με την προσδοκία να λαμβάνουμε δια βίου Επικουρική Σύνταξη, όπως κάθε πολίτης αυτής της Χώρας, πολύ περισσότερο που όλα τα Επικουρικά Ταμεία έχουν ενταχθεί στο Κρατικό Επικουρικό και αποτελεί εξαίρεση το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που δεν είναι σε καμία περίπτωση βιώσιμο, ούτε με όρους κοινωνικής ασφάλισης, ούτε με όρους επιστροφής εισφορών κι ας παραμυθιάζουν τους συναδέλφους εργαζόμενους.

Ενημέρωση για τις Αγωγές μας, με τις οποίες διεκδικούμε τις περικοπές των συντάξεών μας

Για τις μνημονιακές περικοπές του 2012 στις Κύριες Συντάξεις

Εκδικάστηκε την Δευτέρα 04.04.2022 η Αποζημιωτική Αγωγή ομάδας Συναδέλφων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία οργάνωσε και συντόνισε ο Σύλλογός μας, με τον δικηγόρο Κο Θρασύβουλο Ξενάκη και αναμένεται απόφαση .

Η Αποζημιωτική Αγωγή της δεύτερης ομάδας Συναδέλφων μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με την δικηγόρο Κα Αλεξία Γιαγκίνη ήταν να επιδικαστεί τον Ιούνιο 2022, πήρε αναβολή για Οκτώβριο 2022 και ξανά νέα αναβολή για Ιανουάριο 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο του 2020, ύστερα από απόφαση του ΣτΕ, καταβλήθηκαν τα αναδρομικά από τις παράνομες περικοπές στις Κύριες Συντάξεις, μόνον για το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016. Η Κυβέρνηση, με πολιτική απόφαση, κατέβαλε αναδρομικά όχι μόνον σε όσους είχαν προσφύγει με αγωγές, αλλά σε όλους τους συνταξιούχους που είχαν τέτοιες κρατήσεις. Αυτές οι επιστροφές αφορούσαν όσους είχαν σύνταξη άνω των 1.000€.

Ωστόσο, βάσει αυθαίρετης ερμηνείας που έδωσε η Κυβέρνηση στην απόφαση του ΣτΕ, επιχείρησε να «σβήσει» και δεν επέστρεψε τις περικοπές των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας καθώς και μνημονιακές περικοπές των συντάξεων του Κρατικού Επικουρικού Ταμείου. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει νέα προσφυγή  στο ΣτΕ από τις Συνταξιουχικές Οργανώσεις, μεταξύ αυτών και της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ, οπότε βγήκε η απόφαση με ανεπίτρεπτη καθυστέρηση, σύμφωνα με την οποία δικαιούνται τις περικοπές των τριών δώρων (Χριστουγέννων-Πάσχα-θερινής άδειας), για το 11μηνο από 11.6.2015, μόνο οι συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι 31.7.2020, ενώ για όσους δεν έχουν προσφύγει αποσβένονται οι αξιώσεις τους.

Εμείς με τις δικές μας αγωγές διεκδικούμε και τα δώρα και τόκους και περισσότερα αναδρομικά. Αναμένουμε αποφάσεις.

Για τις περικοπές της Επικουρικής μας Σύνταξης

Οι Συνάδελφοι που θέλησαν να συμμετάσχουν, χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες από τον δικηγόρο μας Κο Ανδρέα Ματθαίου και ασκήθηκαν τρείς (3) αποζημιωτικές αγωγές κατά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

-Η αποζημιωτική αγωγή της πρώτης ομάδας πρόλαβε και εκδικάστηκε τον Φεβρουάριο 2021, όμως το δικαστήριο ανέστειλε την έκδοση απόφασης.

-Οι αποζημιωτικές αγωγές των άλλων δύο ομάδων που πήραν αναβολή να εκδικαστούν τον Φεβρουάριο 2022, (γιατί ενώ ήταν κι αυτές να δικαστούν τον Φεβρουάριο 2021, έκλεισαν τα δικαστήρια λόγω covid), μετά από νέα αναβολή, πήραν δικάσιμο για το 2023.

 

Για τη Διαθήκη Σπηλιώτη

Η απόφαση της περσυνής μας Γ.Σ. ήταν: «Η Γ.Σ. αφού ενημερώθηκε για την οικονομική αιμορραγία που έχουμε υποστεί ως Κληρονόμοι εξ Απογραφής, η οποία συνεχίζεται λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης των δικαστικών διαδικασιών, αποφασίζει – εφόσον δεν υπάρχει νομικό κώλυμα – να διερευνηθεί η δυνατότητα και να πωληθούν τα ακίνητα εκ διαθήκης Χ. Σπηλιώτη, τώρα που έχουν ανέβει κάπως οι τιμές, με παράλληλη εξόφληση των δανειστών του αποβιώσαντος.

Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτήν την κατεύθυνση, παρ’ όλες τις διαδικαστικές κι άλλες δυσκολίες, είναι καθαρά οικονομικοί. Προσπαθούμε, εφόσον καταστεί εφικτό, να εκμεταλλευτούμε την σχετική άνοδο των τιμών πώλησης ακινήτων, ώστε  αφενός να ανταποκριθούμε στις οφειλές του αποβιώσαντος Συναδέλφου προς την Εφορία, τις Τράπεζες, ΕΝΦΙΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ που ξεπερνούν τις 40.000€., αφετέρου  να μετριάσουμε τα έξοδά μας (πάνω από 16.000€) για την αποδοχή της κληρονομιάς, την καταβολή του ΕΝΦΙΑ καθώς και των Κοινοχρήστων στις πολυκατοικίες, που καταβάλουμε από το 2014 έως σήμερα, για να μπορούν αυτές να λειτουργούν ενώ παράλληλα δεν έχουμε κανένα έσοδο. Σημειωτέο ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να βγάλει φορολογική ενημερότητα λόγω των χρεών του αποβιώσαντος στην Εφορία.

Προς υλοποίηση της απόφασης της Γ.Σ. μας, αφού πρώτα συζητήσαμε με το δικηγόρο κ. Ιωάννη Γκούσκο για τις νομικές μας δυνατότητες, προχωρήσαμε με υπευθυνότητα και σύνεση, σε ανάθεση σε μεσιτικό γραφείο, την πώληση κατ’ αρχήν του ενός διαμερίσματος 36,20τ.μ που βρίσκεται στην Κυψέλη, Τενέδου 44 και παράλληλα σας στείλαμε την ανακοίνωση Νο 17/13.04.2022 εξερχ. 518, όπου σας ενημερώναμε σχετικά και καλούσαμε αν κάποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει με την πρόεδρό μας.

Τον Μάιο δεχθήκαμε πρόταση από τον μεσίτη, για πώληση αυτής της γκαρσονιέρας έναντι 33.000€. Για τους λόγους που προαναφέραμε και δεδομένου ότι αφενός, τόσο αυτό το ακίνητο (1958) όσο και το άλλο στην Ιπποκράτους (1968) είναι παλαιά και σε κακή κατάσταση, οπότε χρήζουν ανακαίνισης, αφετέρου η τιμή των 33.000€ είναι λίγο επάνω από το ύψος της αξίας του ακινήτου, όπως την υπολογίζει η ΑΑΔΕ στην πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ,  στη συνεδρίασή μας Νο 16/17.05.2022 αποφασίσαμε  ομόφωνα να κάνουμε δεκτή την πρόταση για πώληση του διαμερίσματος επί της Τενέδου 44 Κυψέλη,  έναντι τιμήματος 33.000€.

Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά για την ολοκλήρωση της πώλησης και την υπογραφή των συμβολαίων, πράγμα που δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί το διαμέρισμα είναι κλειστό χρόνια, έχει απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΤΑΠ από το 2012.

Προσπαθούμε όμως να ολοκληρωθεί η πώληση, γιατί θα είναι ένα πρώτο βήμα να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε  σιγά σιγά από τον Γολγοθά που ανεβαίνουμε τόσα χρόνια, για να περιορίσουμε την οικονομική μας αιμορραγία και κατόπιν να έλθουμε σε επαφή με τους πιστωτές του μακαρίτη και να ενεργήσουμε ανάλογα για την Ιπποκράτους.

 

Συνάδελφοι

Συνάδελφοι, τη χρονιά που πέρασε, προσπαθήσαμε με συνέπεια να σας εκπροσωπούμε και να διεκδικούμε λύσεις στα τόσο σοβαρά και περίπλοκα θέματα που αντιμετωπίσαμε, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της χώρας μας, που έτσι κι αλλιώς περνάμε πάνω από μια 10ετία.

Τα πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά δεν μας λυγίζουν, αντίθετα μας δυναμώνουν. Η δύναμή μας είναι η αγωνιστική ενότητα όλων στο Σύλλογό μας. Σας ευχαριστούμε και σας καλούμε να συνεχίσετε να ανταποκρίνεστε στα καλέσματα του Συλλόγου με ακόμη μεγαλύτερη μαζικότητα.

Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του ΔΣ, την Λίλη Μερκούρη, την Κλειώ Παπαδοπούλου, την Ανθή Βασιλοπούλου, την Δοξούλα Μανουσακίδου, την Γιώτα Παππά, τον Γιώργο Μπουρνιά, καθένα χωριστά, για τη βοήθεια και τη συμβολή τους.

Το απερχόμενο ΔΣ σας καλεί να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο της ενότητας, που ακολούθησε ο Σύλλογός μας όλα αυτά τα  χρόνια, από την ίδρυσή του το 2001 έως σήμερα. Προτείνουμε να συνεχίσουμε με ένα ψηφοδέλτιο, όπως κάναμε μέχρι τώρα, το επωνομαζόμενο: «Ενωμένοι Συνταξιούχοι».  Σε αυτό το ψηφοδέλτιο  θα μπουν όλοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται στο Σύλλογό μας να έχουμε ξεχωριστά ψηφοδέλτια παρατάξεων. Θα είναι κέρδος για το Σύλλογό μας,  το ΔΣ του να απαρτίζεται από Συναδέλφους τους οποίους θα  επιλέξετε για την δράση τους και τη διάθεσή τους για προσφορά.

Συνάδελφοι, στην Ευρώπη μαίνεται ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος και από δίπλα μας, στη γειτονιά μας, εκδηλώνεται έντονη επιθετικότητα. Ενώ τα ΜΜΕ μας προετοιμάζουν για τον «δυσκολότερο χειμώνα μετά τον πόλεμο», εξελίσσεται ένα νέο «μοίρασμα του κόσμου» που τίποτα καλό δεν μπορεί να φέρει στους απλούς πολίτες, στους λαούς όλου του κόσμου. Ας μείνουμε ενωμένοι όλοι μαζί κι ας παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για το αύριο που αξίζει σε εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετάσχετε μαζικά στις εκλογές του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ.

Διαβάστε επίσης