Δελτίο Τύπου για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

 .       ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

·        ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

·         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

·         ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROBANK

·         ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Nα μάθουν όλοι οι Έλληνες για την εν κρυπτώ διορισμένη διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που με την καταστροφική της διαχείριση οδηγεί τον επικουρικό φορέα ασφάλισης χιλιάδων ασφαλισμένων στη διάλυση!

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος επικουρικός φορέας που αριθμεί χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη, εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Δυστυχώς, οι καταστροφικές επιλογές των διοικήσεων της τελευταίας δεκαετίας – που αποτελούνταν ως επί το πλείστον από τα ίδια πρόσωπα και εκπροσωπούσαν τα ίδια συμφέροντα – έχουν οδηγήσει την οικονομική του κατάσταση σε τραγική θέση και ουσιαστικά το ταμείο βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης. Για του λόγου το αληθές, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η ίδια η διοίκηση του  ταμείου, η απομείωση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε μια 5ετία (2010-2015) ανέρχεται σε 211,4 εκ€ (ποσοστό 53%)!

Δυστυχώς η τελευταία διοίκηση του ταμείου με τις ολέθριες επιλογές και αποφάσεις της όχι μόνο ακολούθησε, αλλά και επιτάχυνε τη διαδικασία που οδηγεί στο ναυάγιο του ταμείου!

Οι διοικούντες το ταμείο μας αποφάσισαν το 2015 να επενδύσουν 55,5 εκατ. ευρώ (1/2 ταμειακών διαθεσίμων!!!) σε μία εμφανώς επισφαλή επένδυση στην ΑΜΚ της ATTICA BANK, τα οποία πλέον έχουν χαθεί οριστικά! Η τραγική αυτή επιλογή σε συνδυασμό με τον υπερδιπλασιασμό των συντάξεων – που οι ίδιοι είχαν αποφασίσει στο παρελθόν ! – που οδήγησε στην καταβύθιση των οικονομικών στοιχείων του ταμείου, είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των επικουρικών συντάξεων στα 50 περίπου ευρώ για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων ασφαλισμένων μελών του!

Οι καταστροφικές επιλογές του Δ.Σ. αποτυπώνονται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στις αναλογιστικές μελέτες που διενέργησε το ίδιο το ταμείο, αφού η αναλογιστική μελέτη 2015, που έγινε πριν την επένδυση στην ATTICA BANK, παρουσιάζει συνολικό χαρτοφυλάκιο 216,5 εκ ευρώ και προσδιορίζει αναλογιστικό έλλειμμα 231,5 εκ, ενώ η αναλογιστική μελέτη 2016, που έγινε μετά την επένδυση, παρουσιάζει συνολικό χαρτοφυλάκιο 167,3 εκ ευρώ και εκτινάσσει το αναλογιστικό έλλειμμα σε 297 εκ ευρώ, παρότι οι επικουρικές συντάξεις των 2/3 των συνταξιούχων μειώθηκαν στα 50€.

Σε μία περίοδο που οι συνταξιούχοι βάλλονται από παντού και βλέπουν τα εισοδήματά τους να καταβαραθρώνονται, οι κύριοι αυτοί , παρά το γεγονός ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη σημερινή τραγική κατάσταση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αποφάσισαν να «πληρώσουν το μάρμαρο» των ολέθριων επιλογών τους τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του!

Έτι περαιτέρω, οι διοικούντες το ταμείο, φοβούμενοι τις αντιδράσεις και τις συνέπειες των επιλογών τους που βέβαια είναι κατακριτέες από τα ασφαλισμένα μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αποφάσισαν με απαράδεκτες καταστατικές τροποποιήσεις που ψήφισαν σε μία σκανδαλώδη Γ.Σ. το 2015 να εφεύρουν τις «Γενικές Συνελεύσεις δια αντιπροσώπων», υπονομεύοντας σαφώς τον αυτοδιαχειριζόμενο χαρακτήρα του ταμείου και το δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας του, προφανώς για να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις μεταξύ «συγγενών και φίλων»…

Σύλλογοι με ασφαλισμένα μέλη στο ταμείο προσφύγαμε εναντίον της ως άνω Γ.Σ. και πετύχαμε τον Ιούνιο του 2018 την ακύρωση των τροποποιήσεων του καταστατικού του 2015 που άνοιξαν τον Ασκό του Αιόλου για την κατηφορική πορεία του ταμείου και των επικουρικών μας συντάξεων…

Μετά από όλες αυτές – και άλλες που δεν αναφέρουμε λόγω οικονομίας χώρου και χρόνου – τις καταστροφικές επιλογές που οδηγούν στη σίγουρη διάλυση του ταμείου και την εφετειακή απόφαση που ακύρωσε τις καταστατικές τροποποιήσεις του 2015 και ουσιαστικά «έδεσε τα χέρια» της διοίκησης του ταμείου μας, περιμέναμε να επιδείξουν την ελάχιστη ευθιξία και να παραιτηθούν, προκειμένου μέσω αρχαιρεσιών να εκλεγεί νέα διοίκηση που θα αποφάσιζε για την περαιτέρω πορεία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που κατά τη γνώμη μας είναι η ένταξή του στο ΕΤΕΑΕΠ για τη διασφάλιση αξιοπρεπών επικουρικών συντάξεων για όλα τα μέλη του.  

Ωστόσο, οι κύριοι αυτοί, με εν κρυπτώ διαδικασίες, χωρίς να ενημερώσουν ΠΟΤΕ τα χιλιάδες ασφαλισμένα μέλη του ταμείου, πέτυχαν να «αυτοδιοριστούν» εκ νέου προσωρινή διοίκηση, συγκαλώντας Γ.Σ. στις 5 Αυγούστου (!!!) εν μέσω της κορύφωσης της θερινής περιόδου, προφανώς στο γνωστό τους μοτίβο λήψης κρίσιμων αποφάσεων μεταξύ «συγγενών και φίλων», επιθυμώντας να επαναφέρουν τις καταστατικές τροποποιήσεις που τους επέτρεψαν να καταβυθίσουν τις επικουρικές μας συντάξεις και την προοπτική του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ!

·        Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις των διοικούντων το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετούν το σκοπό του!

·        Καταγγέλλουμε τον επιτήδειο ορισμό της πιο κρίσιμης Γ.Σ. στην ιστορία του ταμείου που θα κρίνει οριστικά την προοπτική της επικουρικής μας σύνταξης εν μέσω κορύφωσης της θερινής περιόδου!

Και καλούμε όλα τα ΜΜΕ να δώσουν το παρών στο χώρο της Γ.Σ., την Κυριακή 5 Αυγούστου, στις 10:00 π.μ. στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, για να καταγράψουν και να φέρουν στην επιφάνεια τις μεθοδεύσεις και τα τεχνάσματα της εν κρυπτώ διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που ενεργεί σε βάρος των ασφαλισμένων μελών του!

Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

        Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

 Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ      Γ. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ

Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

        Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας

Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ    Ν. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

        Η Πρόεδρος            Η Γεν. Γραμματέας

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ         Ε. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – EUROBANK

        H Πρόεδρος            O Γεν. Γραμματέας

Χ. ΠΙΠΕΡΑ              Κ. ΚΕΝΤΡΟΣ

Για το Δ.Σ. του  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΣΥΛΛΟΓΟY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

        O Πρόεδρος            O Γεν. Γραμματέας

   X. ΔΑΣΚΑΛΟΣ        Ε. ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ

Διαβάστε επίσης