ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9/16.11.2020: ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9             

                                                                                                                   Αθήνα 16.11.2020

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Επειδή πολλοί χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και κάποιες φορές διαστρεβλώνουν τις θέσεις & τις ανακοινώσεις μας, όπως τους εξυπηρετεί, αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με αυτήν την ανακοίνωση – ανοικτή επιστολή, προκειμένου να σας ενημερώσουμε απευθείας για τις απόψεις και τις θέσεις μας, ξεκάθαρα και συναδελφικά, χωρίς ενδιάμεσους.

Στις 30.10.2020 πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, στην οποία, κατά την συζήτηση του θέματος της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., συμμετείχε διαδικτυακά ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, με την Πρόεδρό του Κα Αγγελική Οικονόμου και την Γεν. Γραμματέα του Κα Ευαγγελία Μερκούρη.

Η εν λόγω κοινή συνεδρίαση είχε ζητηθεί εγγράφως εδώ και καιρό από το Σύλλογό μας, δεδομένου ότι κυκλοφορούσαν και συνεχίζουν να κυκλοφορούν διάφορες ανακοινώσεις στο χώρο των εν ενεργεία Συναδέλφων που αφορούν την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., οι οποίες αναφέρονται με επιμονή σε «κακοδιαχείριση & κακοδιοίκηση» την τελευταία διετία,  ακόμη και σε «κακουργηματική απιστία» όπως είδαμε σε κάποιο πρόσφατο e-mail.

Στην συνεδρίαση, η Πρόεδρος Αγγελική Οικονόμου, ζήτησε από τον Συνάδελφο Χρήστο Γεωργιλή να αναπτύξει τα θέματα στα οποία εντοπίζει «κακοδιαχείριση, κακοδιοίκηση & κακουργηματική απιστία», δεδομένου ότι αφενός πρόκειται για βαρύτατες κατηγορίες, αφετέρου η ίδια που συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. πολλά χρόνια, δεν έχει αντιληφθεί την τελευταία διετία να συμβαίνει κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα έτη, εις βάρος του Ταμείου μας.

Πράγματι ο Κος Γεωργιλής ανέπτυξε δύο θέματα κυρίως:

  • Την ζημιά που επέφερε στο Ταμείο η μη καταβολή από την ΕΤΕ της αποζημίωσης απόλυσης σε έναν Συνάδελφο, που αποχώρησε στο παρελθόν με sabbatical, με αποτέλεσμα να μην αφαιρεθεί αυτή από το εφάπαξ και να το καταβάλει όλο η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.
  • Την ζημιά που επέφερε στο Ταμείο η μείωση του επιτοκίου απόδοσης των αποθεματικών της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., η οποία μάλιστα έγινε κατά την άποψή του χωρίς διαπραγμάτευση, αλλά απλά ανακοινώθηκε στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., χωρίς να έχει συζητηθεί το θέμα και χωρίς να έχουν εξουσιοδοτηθεί αυτοί που διαπραγματεύτηκαν.

 

Συνάδελφοι, σας κάνουμε γνωστές τις θέσεις που διατύπωσε η Πρόεδρός μας στην κοινή συνεδρίαση για τα παραπάνω θέματα, με δύο επισημάνσεις: Α) Πρόκειται για ξεκάθαρες θέσεις που κινούνται  μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου μας αναφορικά με την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. Β) Κανένας δεν μπορεί να απαιτεί, να κρατούν οι θέσεις που διατυπώνουμε «ίσες αποστάσεις» μεταξύ των απόψεων των Συνδικαλιστικών  Παρατάξεων των Εργαζομένων.

 

Σε ότι αφορά την μη καταβολή από την ΕΤΕ της αποζημίωσης απόλυσης σε Συνάδελφο, μπορεί αυτό να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στον Λογαριασμό Εφάπαξ της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., όμως η Υπηρεσία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο, παρά να καταβάλει ολόκληρο το εφάπαξ, εφαρμόζοντας το άρθρ.3 του Κανονισμού Αυτασφάλειας, το οποίο αναγράφει: « Από το ποσό της εφ’ άπαξ αποζημίωσης, που προκύπτει από τον πίνακα του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού, αφαιρούνται οι τυχόν προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τον Ν.2112/20 ή από άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύουν.» Επίσης η Πρόεδρός μας απευθύνθηκε στο Δ.Σ. των εν ενεργεία Συναδέλφων, λέγοντας ότι επειδή αναμένεται νέα εθελούσια έξοδος, θα πρέπει να κάνουν όλες τις απαραίτητες επαφές με την Διοίκηση της ΕΤΕ, ώστε να εξασφαλίσουν αυτή τη φορά να αναφέρεται επακριβώς στο πρόγραμμα η ρητή καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στις περιπτώσεις sabbatical, ώστε να μην υπάρξουν πάλι ίδια ζητήματα. Παράλληλα η Γραμματέας του Συλλόγου μας είπε, ότι το θέμα συζητήθηκε σε Δ.Σ. της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. στο οποίο συμμετείχε εκείνη λόγω κωλύματος της Προέδρου, όπου ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε πως έγιναν ενέργειες προς την Τράπεζα οι οποίες θα συνεχίζονταν, σε μια προσπάθεια να καταβληθεί η αποζημίωση στην περίπτωση του Συναδέλφου.  

Επιπρόσθετα Συνάδελφοι σημειώνουμε ότι εμείς δεν αμφισβητούμε την ατελέσφορη, όπως αποδείχθηκε,  προσπάθεια προς την ΕΤΕ για να καταβληθεί η αποζημίωση απόλυσης στον Συνάδελφο, τόσο του Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., όσο του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ-Π.Π.Ε., καθώς και συγκεκριμένης Συνδικαλιστικής Παράταξης, αφού όλοι δηλώνουν και εμείς δε αμφιβάλουμε πως ενήργησαν γι’ αυτό. Αμφισβητούμε ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί περιστατικό κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης και κακουργηματικής απιστίας, με την έννοια και το νομικό περιεχόμενο των όρων αυτών. Το σημαντικό είναι πως το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που πρόσφατα εξαγγέλθηκε, προβλέπει ρητά την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στους sabbatical, σε αντίθεση με το προηγούμενο.

 

Σε ότι αφορά τη ζημιά που επέφερε στο Ταμείο η μείωση του επιτοκίου απόδοσης των αποθεματικών της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, χωρίς διαπραγμάτευση κλπ., είναι γεγονός ότι οι διαχρονικές μειώσεις επιτοκίων, πράγματι επιβαρύνουν τα Ταμεία μας. Είχαμε ξεκινήσει από το Ελάχιστο Εγγυημένο Επιτόκιο, από το 3,34% φτάσαμε σταδιακά στο 1,70% και τώρα στο 1,20%. Όμως καλό είναι να δούμε την χρονική στιγμή και το γενικότερο πλαίσιο που γίνονται όλα αυτά. Το ότι κάποια άλλη χρονική στιγμή και κάτω από άλλες γενικότερες συνθήκες, είχαμε τη δυνατότητα να διαπραγματευόμαστε για ένα χρόνο, κατά τη γνώμη μας δεν είναι τόσο σημαντικό σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ύψος των αποθεματικών μας αφετέρου τα επιτόκια στην αγορά που είναι πολύ μικρότερα του 1,20% (έως και αρνητικά) για πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια.

Επιπλέον Συνάδελφοι υπογραμμίζουμε ότι εμείς δεν αμφισβητούμε τα όσα είπε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε σε συνεδρίαση, ότι η αρχική πρόταση της Εθνικής Ασφαλιστικής ήταν 1%, αλλά μετά από διαπραγμάτευση του ιδίου και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ-Π.Π.Ε. έγινε 1,20%. Αμφισβητούμε ξεκάθαρα ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί περιστατικό κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης και κακουργηματικής απιστίας, την στιγμή που γνωρίζουμε την τεράστια κατρακύλα των επιτοκίων που φτάνει στην εξαύλωσή τους. Εξάλλου μην μας διαφεύγει το δάσος βλέποντας το δέντρο, ότι δηλαδή ακόμη κι αν το επιτόκιο παρέμενε 1,70% , πάλι τα Ταμεία θα παρουσίαζαν την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσής τους από την ΕΤΕ, η οποία πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όπως έχει πράξει και στο παρελθόν,  ώστε να συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους, οπότε εκεί πρέπει να εστιάζουμε,  συντεταγμένοι, ενωμένοι και με όλες μας τις δυνάμεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραφιλολογίες!   

 

Το πιο σημαντικό όμως απ’ όλα, κατά την άποψή μας, είναι αυτό που διατύπωσε η Πρόεδρος μας στην κοινή συνεδρίαση των Συλλόγων μας: Σύμφωνα με το άρθ.3 παρ2γ του Καταστατικού της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, η Εταιρία δηλαδή το Δ.Σ. της «ποτέ δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της ΕΤΕ, που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις της ΕΤΕ με το προσωπικό της».  Αλήθεια Συνάδελφοι μπορεί κάποιος στα σοβαρά να ισχυριστεί και μάλιστα με τις παραπάνω αιτιάσεις, ότι το Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε λειτουργεί και αποφασίζει έξω από τα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. της Τράπεζας;; Η Διοίκηση της ΕΤΕ, η οποία εκ του Καταστατικού έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., είναι σε θέση καλύτερα από τον κάθε ένα, να κρίνει την σωστή ή όχι διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων μας, την οποία μην ξεχνάμε πως η ίδια έχει αποφασίσει και  αναθέσει στην Εθνική Ασφαλιστική. Μπορεί τελικά κάποιος με πραγματικά στοιχεία να αποφανθεί ότι η Διοίκηση της ΕΤΕ επιτρέπει, στα ορισμένα από την ίδια στελέχη της στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, να ενεργούν κατά των συμφερόντων της; Ή ότι δεν αντιλαμβάνεται πως έστω η ολιγωρία της, βλάπτει την ίδια οικονομικά; Όχι Συνάδελφοι, η Διοίκηση της ΕΤΕ, με την πλειοψηφία που διαθέτει στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, έχει την τελική ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία των Ταμείων και – όπως έχει δεσμευτεί – για  την πλήρη ανταπόκριση της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε στις υποχρεώσεις της έναντι όλων μας. Μήπως κάποιοι, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, με τις ενέργειές τους, απαλλάσσουν την Διοίκηση της ΕΤΕ από την ευθύνη και την υποχρέωσή της αυτή; Λέμε μήπως……

 

Συνάδελφοι, αντιπαρερχόμαστε τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τα υπονοούμενα που διαβάζουμε σε ανακοίνωση Συνδικαλιστικής Παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά οι ανυπόστατες κραυγές. Αναρωτιόμαστε τι εξυπηρετούν και τι επιδιώκουν!! Ωστόσο με την ευκαιρία αυτής της ανακοίνωσης – ανοικτής επιστολής, θα τοποθετηθούμε σε διάφορα ζητήματα που αναγράφονται και αφορούν τον Σύλλογο Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας, ώστε να ενημερωθείτε γι’ αυτά απευθείας από εμάς.

 

Σε ότι αφορά την «αντιπαράθεση της προέδρου των συνταξιούχων για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον προηγούμενο Πρόεδρο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε και με την τότε υποδιευθύντρια της Υπηρεσίας…» έχουμε να πούμε: 

Η όποια αντιπαράθεση με την Υπηρεσία ήταν για να μας χορηγήσει το αυτονόητο, δηλαδή τις μηνιαίες βεβαιώσεις σύνταξης κάποιου χρονικού διαστήματος, ώστε να στοιχειοθετήσουμε αγωγή κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, για το θέμα της προσαύξησης κατά 50% των φορολογικών συντελεστών επί των παροχών μας. Θέμα που αφορούσε και αφορά τόσο τις συντάξεις των συνταξιούχων όσο και τα εφάπαξ των εν ενεργεία Συναδέλφων και τις κατοπινές συντάξεις τους. Στην πορεία και κατόπιν της δικής μας επιμονής,  το ζήτημα των βεβαιώσεων αποδοχών λύθηκε με προσωπική παρέμβαση του ίδιου του πρώην Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., έστω και με καθυστέρηση. (Αλήθεια το ίδιο ζήτημα δεν είχατε εσείς οι ενεργεία Συνάδελφοι με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που δεν σας έδωσε τα στοιχεία των εισφορών σας για την αγωγή σας;;). Όμως ποια ήταν η συμβολή του Συλλόγου Εργαζομένων τότε, ώστε να μας δοθούν τα στοιχεία, αλλά και κατά την εκδίκαση της αγωγής; Για τα μεν στοιχεία στο Δ.Σ. του Ταμείου έκαναν τον «Πόντιο Πιλάτο», στο δε δικαστήριο δεν έκαναν ούτε Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ μας, ενώ αντίθετα το Ελληνικό Δημόσιο παραστάθηκε με Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ της Εθνικής Ασφαλιστικής. Πάντως για περεταίρω ενημέρωσή σας επί της ουσίας, αναφέρουμε ότι – επίσης κατόπιν της δικής μας επιμονής και ενεργειών – το θέμα των φορολογικών συντελεστών αντιμετωπίστηκε σε κάποιο βαθμό με νομοθετική ρύθμιση και έτσι δεν προσαυξάνονται σε όσους συνταξιούχους – παλαιούς και επόμενους – συμμετέχουν σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

Επίσης η όποια αντιπαράθεση με τον προηγούμενο Πρόεδρο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε δημιουργήθηκε, μόνον όταν κάποιες φορές ζήτησε από την Πρόεδρό μας να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπου συμμετείχε χωρίς δικαίωμα ψήφου, λες και υπήρχαν θέματα του Φορέα μας τα οποία ήταν μυστικά και δεν έπρεπε να τα ακούσει η Πρόεδρος των Συνταξιούχων. Όπως ήταν φυσικό επόμενο η πρακτική αυτή καταγγέλθηκε στη Διοίκηση της ΕΤΕ και δεν επαναλήφθηκε. Όμως ποια ήταν η συμβολή των εκπροσώπων των εν ενεργεία και σε αυτό το θέμα. Συνέχισαν να συνεδριάζουν και μάλιστα ειπώθηκε στην Πρόεδρό μας ότι διατηρούν το δικαίωμα, ως εκπρόσωποι του ενός Εταίρου, να της ζητούν όποτε το κρίνουν να βγαίνει έξω!! Τέτοια διαφάνεια, τέτοια δημοκρατική λειτουργία και τέτοια συναδελφική αλληλεγγύη!!

 

Σε ότι αφορά τον «πλάγιο τρόπο προσέγγισης της Διοίκησης από το προεδρείο των συνταξιούχων  (επί προεδρίας Κατσέλη ) παρακάμπτοντας το ΔΣ της ΕΠΑΣΠΠΕ για το θέμα της ψήφου των συνταξιούχων στο ΔΣ…» που όπως αντιλαμβάνεστε συνδέεται και με το προηγούμενο θέμα, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η προσπάθειά μας για συμμετοχή του Συλλόγου μας στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε ως τακτικό μέλος, γινόταν και γίνεται, προ, κατά και μετά τη διάρκεια της Διοίκησης Κατσέλη. Πρόκειται για ένα διαχρονικό και πάγιο αίτημα του Συλλόγου Συνταξιούχων από την ίδρυσή του το 2001, το οποίο γνώριζε πολύ καλά το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων, αφού τους το κάναμε γνωστό τόσο προφορικά όσο και γραπτά ακόμη και σε κοινές συσκέψεις μας στο παρελθόν. Έχει τεθεί επανειλημμένα στο Δ.Σ. του Ταμείου και μάλιστα έχουμε καταθέσει εγγράφως και την προτεινόμενη από εμάς τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας, το οποίο προέβλεπε την αύξηση των μελών του Δ.Σ. από 5μελές σε 7μελές, δηλαδή 4 εκπρόσωποι της ΕΤΕ, 2 του Συλλόγου Εργαζομένων και 1 του Συλλόγου Συνταξιούχων. Βέβαια δεν γνωρίζουμε τι έχει γραφτεί στα πρακτικά του Δ.Σ. της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., γιατί ως μη τακτικά μέλη δεν έχουμε πρόσβαση ούτε σε αυτά.

Στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης του στόχου μας, εκτός της ενημέρωσης των εκπροσώπων του ενός Εταίρου δηλ. του Συλλόγου Εργαζομένων, έχουμε συναντήσει και συζητήσει το θέμα με τους εκπροσώπους του άλλου Εταίρου δηλ. της Τράπεζας, τόσο επι προεδρίας Κατσέλη όσο και πιο πριν και σίγουρα θα το πράξουμε και στο μέλλον. Θυμόμαστε πολύ ξεκάθαρα την τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού πριν χρόνια, που μας είπε ότι αυτό είναι ένα αίτημα που μπορεί να υλοποιηθεί γιατί δεν έχει κόστος. Όπως θυμόμαστε πολύ καλά ότι ο προηγούμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. είχε καλέσει την τότε Πρόεδρο του Συλλόγου μας Κα Αικατερίνη Σιάννη, ενημερώνοντάς  την ότι η Διοίκηση της ΕΤΕ έκανε δεκτό το αίτημά μας και ότι την επόμενη ημέρα που είχε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., θα ανακοινωνόταν η βούλησή της επίσημα, όταν θα συζητιόταν το γραπτό αίτημά μας που ήταν θέμα ημερήσιας διάταξης. Αλήθεια ποιος έκανε παρέμβαση και την επόμενη ημέρα, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. άλλαξαν όλα;; Είναι τουλάχιστον αστείο να γράφεται σε ανακοίνωση ότι προσπαθούσαμε πλαγίως να παρακάμψουμε το Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. κατά την διοίκηση Κατσέλη, όταν και ένα μικρό παιδί αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με κανέναν τρόπο και ότι η αλλαγή καταστατικού πρέπει να ψηφιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Εμείς Συνάδελφοι θεωρούμε ότι η θέση του ενός Εταίρου, δηλαδή του Συλλόγου Εργαζομένων πρέπει να είναι υπέρ της συμμετοχής του Συλλόγου Συνταξιούχων στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. με δικαίωμα ψήφου και προσπαθούμε να επιτύχουμε την θετική ψήφο του άλλου Εταίρου που έχει την πλειοψηφία, δηλαδή της ΕΤΕ. Κάνουμε σφάλμα Συνάδελφοι; Ισχύει τελικά αυτό που μας έλεγαν στελέχη της Διοίκησης, ότι δηλαδή δεν συμφωνούν οι εν ενεργεία;

Όπως και να έχει Συνάδελφοι, αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε όλοι να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Θέμα στο οποίο θα δοκιμαστεί η δημοκρατική και συναδελφική αντίληψη και πρακτική του καθένα μας. Οι συνταξιούχοι όλο και αυξανόμαστε και στο μέλλον θα γίνετε κι εσεις οι εν ενεργεία συνταξιούχοι, χωρίς εκπροσώπηση. Περιμένετε τότε να σας εκπροσωπήσει ο ΣΥΕΤΕ; Ποια κοινά συμφέροντα έχετε στο θέμα της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. με τον ΣΥΕΤΕ; Γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα επιτέλους από τώρα, χωρίς αγκυλώσεις. Βαθιά πεποίθησή μας είναι ότι έχουμε όλοι κοινά συμφέροντα και φυσικά δεν πρέπει να σας προβληματίζει η περιορισμένη και συμφωνημένη τροποποίηση άρθρου του Καταστατικού. Εξάλλου τέτοια περιορισμένη τροποποίηση έγινε και στο παρελθόν, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στα Ταμεία μας. Είναι άλλο πράγμα το Καταστατικό της Εταιρίας κι άλλο πράγμα οι Κανονισμοί των Ταμείων, που περιγράφουν τις παροχές.

 

Σε ότι αφορά το έντυπο που αφορά την ετήσια απογραφή των συνταξιούχων, επαναλαμβάνουμε τη θέση που διατύπωσε η Πρόεδρός μας στην τηλεδιάσκεψη,  ότι αυτό είναι ένα ζητήματα καθαρά υπηρεσιακό, που δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να περνά από Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.. Εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε συνηθισμένοι να συμπληρώνουμε απογραφικά με διάφορα προσωπικά δεδομένα, όπως κάνουμε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κάθε χρόνο και περιοδικά στον Κύριο Φορέα ασφάλισής μας. Τις λεπτομέρειες του θέματος που έχει προκύψει για την απογραφή των εν ενεργεία, δεν τις γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε, αλλά πραγματικά δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να λυθεί με συνεννόηση.

 

Σε ότι αφορά το Οργανόγραμμα και την προσωπική ανάμειξη του Προέδρου της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. έχουμε να πούμε: Το προηγούμενο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. έφτιαξε κάποια στιγμή ένα Οργανόγραμμα που είχε τη δομή της Υπηρεσίας (τα λεγόμενα κουτάκια) και το πέρασε από συνεδρίαση, με ομόφωνη απόφαση. Εμείς σημειώνουμε ότι δεν φτιάχτηκε ποτέ, ούτε πέρασε από κανένα Δ.Σ. κάποιος Κανονισμός Τοποθέτησης Στελεχών, που να περιγράφει τα προσόντα και τις γνώσεις που απαιτεί κάθε θέση, καθώς και τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογής, ώστε να υπάρχει σαφής, διαφανής και συγκεκριμένος τρόπος στελέχωσης και επομένως και δυνατότητα παρέμβασης, για το αν υπάρχουν τα προσόντα αυτά για την κάλυψη των θέσεων κι αν τηρήθηκαν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

 

Τέλος σε ότι αφορά την «άνιση μεταχείριση μεταξύ των συνταξιούχων που σε άλλες περιπτώσεις οι οφειλές τους συμψηφίζονται με την μηνιαία παρακράτηση και «πέφτουν στα μαλακά» και σε άλλες περιπτώσεις εξαντλείται η αυστηρότητα και οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες…»  οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η παραπομπή σε δίκη οφειλετών συνταξιούχων  της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. έχει ξεκινήσει πριν την τελευταία διετία, κατά τη θητεία του προηγούμενου Δ.Σ. του Ταμείου, με την παραπομπή ενός μέλους που δεν επέστρεφε το οφειλόμενο ποσό.

Το νυν Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. έχει αποφασίσει να κάνει αγωγή σε δύο περιπτώσεις:

Α) Σε όλους εκείνους τους συνταξιούχους που παραπλανούν το Ταμείο και δεν ενημερώνουν ότι συνταξιοδοτήθηκαν από τον Κύριο Φορέα τους, με αποτέλεσμα να εισπράττουν δύο συντάξεις παράλληλα κι όταν μάλιστα τους πιάνει τελικά η Υπηρεσία, επιμένουν να μην επιστρέφουν το οφειλόμενο ποσό.

Β) Επίσης κάνει αγωγή σε εκείνους που ενώ παίρνουν αναδρομικά από τον Κύριο Φορέα, δεν επιστρέφουν το οφειλόμενο ποσό στην Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε..

Δεν κάνει αγωγή σε εκείνους που ενημερώνουν αμέσως την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. μόλις συνταξιοδοτηθούν από το ΙΚΑ και επιστρέφουν το οφειλόμενο ποσό με τα αναδρομικά που παίρνουν από το ΙΚΑ, ενώ αν υπολείπεται κάποιο ποσό για την πλήρη εξόφληση, αυτό άτυπα συμψηφίζεται με επόμενες συντάξεις.

Αλήθεια Συνάδελφοι που είναι το μεμπτό σε αυτή την απόφαση;; Επιτέλους ας πάρουμε μια ξεκάθαρη απάντηση και θέση! Είναι ο συμψηφισμός ο τρόπος που προτείνετε Συνάδελφοι, για την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών  των συνταξιούχων προς την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε..;;;; Αν ναι, να μας το πείτε και να το βγάλετε σε ανακοίνωση για να το κάνουν όλοι από εδώ και στο εξής!! Τι κρίμα που δεν το κάναμε και όλοι οι προηγούμενοι!! Αυτό θα ήταν πραγματικά ίση μεταχείριση!!! Να είστε βέβαιοι ότι όλοι μας έχουμε σοβαρές υποχρεώσεις, άνεργα παιδιά, εγγόνια, σοβαρά προβλήματα υγείας, οφειλές σε κάρτες και δάνεια κλπ, οπότε θα ήταν εξαιρετικά ανακουφιστικό να καλύψουμε με τα αναδρομικά που πήραμε από το ΙΚΑ κάποιες απ’ αυτές τις ανάγκες και να μην τα επιστρέψουμε στην  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.!

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων πάντως δεν συμφωνεί με αυτή την πρακτική. Στη  Γ.Σ. του μάλιστα της 05.12.2018, πήρε την απόφαση να διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου, εκείνα τα άτομα κατά των οποίων η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. ασκεί ένδικα μέσα, επειδή – παρότι έχουν υποχρέωση – επιμένουν να αρνούνται να της επιστρέψουν το ποσόν που τους ζητά συμψηφιστικά, το οποίο αφορά μέρος των συντάξεων που τους κατέβαλε η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., καθ’ όλο το διάστημα που ήταν σε αναμονή της έκδοσης απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ. Έκτοτε και σε εφαρμογή της απόφασης της Γ.Σ μας, ήδη έχουμε διαγράψει από μέλη μας 3 άτομα κατά των οποίων κινήθηκε δικαστικά η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., ενώ ένας Συνάδελφος δεν διαγράφτηκε, αφού τελικά επέστρεψε τα αναδρομικά που πήρε από το ΙΚΑ και συμψήφισε το υπόλοιπο ποσόν της οφειλής του με επόμενες συντάξεις. Ελπίζουμε το θέμα να σταματήσει εδώ και να μην εμφανιστούν κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον, γιατί θα πράξουμε το ίδιο, παρότι δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο να διαγράφουμε μέλη, αφού κυριολεκτικά δεν «περισσεύει κανείς»! Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι, ότι είμαστε από τους λίγους στην Ελλάδα που δεν μένουν χωρίς εισόδημα, όσο περιμένουμε να εκδοθεί η σύνταξη του ΙΚΑ, που για πολλούς από εμάς το διάστημα αυτό έφτασε τα τρία χρόνια! Αυτό είναι ένα προνόμιο που μας το παρέχει η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., την οποία δεν πρέπει να ζημιώνουμε με κανέναν τρόπο! Στο κάτω κάτω πρόκειται για τη βιωσιμότητα των Ταμείων μας και για χρήματα των Συναδέλφων μας! Διαφορετικά να αποδεχτούμε την διατυπωμένη θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία είναι: Αμέσως μόλις υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ κάποιος, να πάψει να του καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. και να του καταβάλλεται το 1/3.

 

Συνάδελφοι, όλα αυτά τα χρόνια, ο Σύλλογός μας έχει συμβάλλει θετικά με τις προτάσεις του στην υπόθεση της βιωσιμότητα  της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.. Για παράδειγμα αναφέρουμε τις αλλεπάλληλες προφορικές και γραπτές  εισηγήσεις μας κατά το παρελθόν στο Δ.Σ. της,  ώστε να υποχρεωθούν οι μητέρες ανηλίκων να κάνουν χρήση ευνοϊκής διάταξης, λαμβάνοντας πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ  στα 55 έτη τους  και να μην αφήνονται  χωρίς ειδοποίηση, να περιμένουν τα ανώτατα ηλικιακά όρια γήρατος.  Επιμείναμε πολύ στη συγκεκριμένη πρότασή μας, παρότι αρχικά ήλθαμε  αντιμέτωποι   με κάποια από τα μέλη μας, όμως   πέρασε  πάνω από  ένας  χρόνος  για  να πάρει  επιτέλους τη σχετική απόφαση το Δ.Σ.  και  κάμποσος  ακόμα  για  να  την   υλοποιήσει η Υπηρεσία. Τελικά, την πρώτη χρονιά που ειδοποιηθήκαν από την Υπηρεσία, πάνω από  50 συναδέλφισσες – και πολλές περισσότερες τα επόμενα χρόνια – συνταξιοδοτήθηκαν από το ΙΚΑ, τουλάχιστον 10 χρόνια νωρίτερα από τα ανώτατα ηλικιακά όρια γήρατος, προς όφελος της βιωσιμότητας του Ταμείου μας.

Ένα ακόμη παράδειγμα, είναι η πρότασή μας που δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., να αναλάβει κάποιος γνώστης της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας – εφόσον κριθεί ότι δεν μπορεί να το κάνει η Υπηρεσία – και να ασχοληθεί με τους φακέλους των αποκλειστικά συνταξιούχων της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., ο οποίος θα εξετάσει και θα καταγράψει πότε θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης ο κάθε συνάδελφος κατά περίπτωση από το ΙΚΑ, ώστε να ειδοποιείται εγκαίρως και να υποχρεώνεται να υποβάλει την αίτησή του, και να μην επιβαρύνεται το Ταμείο μας, γιατί κάποιος δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ.

 

Συνάδελφοι, εκτίμησή μας είναι ότι διαχρονικά, οι εκπρόσωποι και των 2 Εταίρων στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, τόσο της Τράπεζας όσο και του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ-Π.Π.Ε., γενικά λειτούργησαν για το καλό του Ταμείου. Γι’ αυτό και ο Σύλλογός μας δια της Προέδρου του, συνεργάστηκε και συνεχίζει να συνεργάζεται εποικοδομητικά  με όλους, καθώς σεβόμαστε το θεσμό που ο καθένας εκπροσωπεί όλα αυτά τα χρόνια, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορετικές απόψεις, τις όποιες τριβές και τις  συνδικαλιστικές ή άλλες διαφορές.

Θέση μας είναι ότι το ίδιο πρέπει να πράξουν και οι εν ενεργεία Συνάδελφοι, για το καλό όλων μας, τόσο των συνταξιούχων που βιοπορίζονται από την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε, μέσα σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες για τις οικογένειές τους, όσο και των εργαζομένων που καταβάλουν εισφορές και πρέπει να πάρουν κι αυτοί τις παροχές  τους, όπως αυτές προβλέπονται από τους Κανονισμούς των Ταμείων.

Καλούμε όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ-Π.Π.Ε. και τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών παρατάξεων να κατεβάσουν τους τόνους. Η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε δεν μπορεί να εργαλειοποιείται και να γίνεται πεδίο συνδικαλιστικών και κομματικών αντιπαραθέσεων! Όλοι μαζί, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ενωμένοι, πρέπει να περιφρουρήσουμε την απρόσκοπτη  λειτουργία του Φορέα μας και την πλήρη ανταπόκριση της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε στις υποχρεώσεις της.

 

Συνάδελφοι, με αφορμή αυτήν την επικοινωνία μας και λόγω των δύσκολων ημερών που περνάμε όλοι, ευχόμαστε σε εσάς και τις οικογένειές σας υγεία, δύναμη, υπομονή & ελπίδα!!                  

«Ακόμα και η πιο σκοτεινή νύχτα θα τελειώσει και

ο ήλιος θα ανατείλει ξανά»

Βίκτωρ Ουγκώ

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης