Ανακοίνωση Συλλόγου Νο 8 – 15.10.2020

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8             

                                                                                                            Αθήνα 15.10.2020

Αγαπητές & Αγαπητοί Συνάδελφοι, ελπίζουμε η ανακοίνωσή μας αυτή να σας βρίσκει όλους καλά και με υγεία!     Δυστυχώς λόγω των αυξημένων μέτρων ασφάλειας που επιβάλει ο κορονοϊός, η ταχυδρομική επικοινωνία μας δεν είναι φέτος τόσο συχνή όσο ήταν στο παρελθόν. Πολλοί βέβαια Συνάδελφοι που είναι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ενημερώνονται άμεσα, είτε με e-mail είτε από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, όμως αρκετοί επίσης από εσάς θα ενημερωθείτε για όλα τα θέματά μας, με αυτήν την ταχυδρομική ανακοίνωση.  

Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Συνάδελφοι, μετά την γνωστοποίηση από την Εθνική Ασφαλιστική, των αποτελεσμάτων έτους 2019, της κίνησης των λογαριασμών και των υπολοίπων των Ταμείων της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., έγινε πλέον εμφανές ότι ο Λογαριασμός Σύνταξης πρέπει να ενισχυθεί με νέα κεφάλαια, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συμβολαίου. Από τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019 φαίνεται ότι έως τα μέσα περίπου του 2021, δεν υπάρχει θέμα χρηματοοικονομικό για κανένα Ταμείο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Στα πλαίσια αυτά, το Δ.Σ της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., στην Νο 174/22.06.2020 συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την Διοίκηση της ΕΤΕ, ώστε να ενισχυθεί το Ταμείο Σύνταξης με τα αναγκαία κεφάλαια

Κατά την πάροδο των 30 και πλέον χρόνων, από το 1988 που ιδρύθηκε η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. μέχρι σήμερα, όταν  λόγω επιχειρηματικών αποφάσεων  της ΕΤΕ άρχισαν να διαφαίνονται ελλείμματα στα υπόλοιπα των Ταμείων, η Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία είναι ο εταίρος που έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. της Εταιρίας, ποτέ δεν αμφισβήτησε την πρόθεση και τη δέσμευση της, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Ταμείων της  Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.. Έτσι στο παρελθόν, όταν παρουσιάστηκε θέμα χρηματοοικονομικό στα άλλα Ταμεία, Εφάπαξ, Αποκατάστασης Τέκνων και Υγεία, η Διοίκηση της ΕΤΕ το αντιμετώπισε έμπρακτα στην κατάλληλη ώρα, με δύο διαφορετικούς τρόπους: Στην Υγεία με αύξηση εισφορών και στα άλλα δύο Ταμεία με καταβολή συγκεκριμένου απαιτούμενου ποσού. Πιστεύουμε ότι ανάλογα θα πράξει και τώρα για το Ταμείο Σύνταξης, επιλέγοντας και αποφασίζοντας η ίδια τον τρόπο και τον χρόνο ενίσχυσής του. 

Εξάλλου πέραν του Πρακτικού Συγχώνευσης το 2007 (αρθρ 11), στο πρόσφατο παρελθόν, η Διοίκηση της ΕΤΕ επιβεβαίωσε γραπτά προς την Εθνική Ασφαλιστική, ότι η απρόσκοπτη χρηματοοικονομική λειτουργία των Ταμείων της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. δεν αμφισβητείται και είναι εξασφαλισμένη από την ίδια την Τράπεζα. Είναι προφανές πως οι εν λόγω γραπτές επιστολές της ΕΤΕ προς την Εθνική Ασφαλιστική, δεν άφησαν κανένα περιθώριο παρερμηνειών, γιατί από όσα έχουν ανακοινωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., όπου η Πρόεδρός μας συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Ασφαλιστική δεν έθεσε ξανά θέμα κάλυψης αναλογιστικών ελλειμμάτων, όπως έκανε επιτακτικά παλαιότερα, με την απειλή μάλιστα της μονομερούς καταγγελίας των συμβάσεων.

Συνάδελφοι, η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση του χώρου μας!

Κατακτήθηκε  αγωνιστικά, με την ενότητα και τη συμμετοχή όλων μας και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, όλοι μαζί, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι! Από το 1988 που δημιουργήθηκε, σταδιακά στήριξε εμάς και τις οικογένειές μας, μέσα σε δύσκολες συνθήκες και πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα τον σκοπό της, τόσο για τους συνταξιούχους που βιοπορίζονται από αυτήν, όσο και για τους εν ενεργεία Συναδέλφους που προσδοκούν και πρέπει να λάβουν κι αυτοί τις παροχές τους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε συνεργασία με το Δ.Σ. των εν ενεργεία Συναδέλφων, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Αναμένουμε τα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών του Δ.Σ της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε., παρεμβαίνοντας όπου χρειαστεί και φυσικά θα σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και έγκαιρα.

Ενημέρωση για το στάδιο των δικαστικών και άλλων ενεργειών μας, που αφορούν την υπερφορολόγηση των παροχών μας της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. από την Εθνική Ασφαλιστική.

Συνεδρίασε την Τετάρτη 23.09.2020 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να εκδικάσει την αγωγή του Συλλόγου μας κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, για το θέμα της προσαύξησης κατά 50% των φορολογικών συντελεστών, με τους οποίους φορολογεί τις παροχές της ΕΠΑΣΠΠΕ αρκετών Συναδέλφων μας.

Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα, για το οποίο πρωτοκαταθέσαμε αγωγή στις 04.08.2015, συζητήθηκε 2,5 χρόνια μετά – στις 21.02.2018 και τέλος εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η 1717/2018 απόφαση, η οποία δεν μπήκε επί της ουσίας, αλλά παρέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, το Ελληνικό Δημόσιο έκανε πρόσθετη παρέμβαση υπερ της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης του ΜΠΑ,  αποφάσισε να προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κι έτσι επέδωσε σχετική κλήση τόσο προς την Εθνική Ασφαλιστική όσο και προς το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία επρόκειτο να συζητηθεί την Τετάρτη 23.09.2020. Ο Σύλλογός μας παραστάθηκε με τον δικηγόρο του και την Πρόεδρό μας, έχοντας έτοιμες τις τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις του, καθώς και ένορκη κατάθεση του Συναδέλφου Δημήτρη Σταύρου. Δυστυχώς όμως και σε αυτήν την διαδικασία, δόθηκε αναβολή της εκδίκασης για τις 27.01.2021.

Σημειώνουμε ότι το 2020, οι συνεχείς, τεκμηριωμένες και επίμονες προσπάθειές μας έφεραν κάποιο αποτέλεσμα, δυστυχώς όχι για όλους τους Συναδέλφους μας που φορολογούντο με προσαυξημένο συντελεστή. Συγκεκριμένα, από 01.01.2020, με το νέο φορολογικό νόμο που ορίζει ότι δεν συνιστά πρόωρη εξαγορά ομαδικού ασφαλιστήριου η συμμετοχή εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, από τους συνολικά 85 Συναδέλφους, μειώθηκε και επανήλθε ο κανονικός φορολογικός συντελεστής στους 44 που αποδεδειγμένα αποχώρησαν με κίνητρο εθελούσιας είτε μαζικό είτε ατομικό, ενώ 41 παρέμειναν στον προσαυξημένο συντελεστή, χαρακτηρισμένοι ως μη εθελούσιοι.

Συνάδελφοι,

Συνεχίζουμε τις δικαστικές κι άλλες ενέργειές μας, εμμένοντας στη θέση μας, ότι η εφαρμογή του προσαυξημένου συντελεστή στους συνταξιούχους της ΕΠΑΣΠΠΕ, που δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΙΚΑ, είναι παράνομη, καθώς έχουν όλοι θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην ΕΠΑΣΠΠΕ, η οποία είναι ο φορέας που χορηγεί τις συγκεκριμένες παροχές των συντάξεων και των εφάπαξ και επομένως στην περίπτωσή μας δεν υφίσταται πρόωρη εξαγορά του ασφαλιστηρίου, που εξάλλου δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΠΑΣΠΠΕ και στα Ομαδικά μας Ασφαλιστήρια. Εμείς λαμβάνουμε το ασφάλισμα μετά τη λήξη του συμβολαίου για τον καθένα μας χωριστά, αφού υπαγόμαστε σε μία έστω από τις διάφορες περιπτώσεις των Κανονισμών Σύνταξης & Εφάπαξ και επομένως δεν εισπράττουμε κανένα ποσό κατόπιν πρόωρης εξαγοράς, οπότε παρανόμως εφαρμόζεται στην περίπτωσή μας ο προσαυξημένος φορολογικός συντελεστής.

Επιβεβαίωση της θέσης μας αποτελεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Νο 935/2018, η οποία εκδόθηκε για διαφορές άλλων ταμείων τραπεζοϋπαλλήλων με το Δημόσιο, ισχύει έναντι όλων και ορίζει ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με τις ρυθμίσεις που προβλέπουν τα καταστατικά των προσυνταξιοδοτικών φορέων ασφάλισης που παρέχουν τις παροχές.

Επομένως κρίσιμος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είναι ο φορέας ΕΠΑΣΠΠΕ και όχι ο κύριος ασφαλιστικός φορέας

Επίσης, για την δεύτερη αγωγή μας κατά της Εθνικής Ασφαλιστικής, που αφορά τον εκ μέρους της χαρακτηρισμό του αρχικού αποθεματικού ως εισφορές εργοδότη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η φορολογητέα βάση όλων μας, σας ενημερώνουμε ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί πρωτόδικη δικαστική απόφαση, παρ’ ότι κι αυτήν την αγωγή την καταθέσαμε το 2015, δηλαδή εδώ και 5 χρόνια!! Οι δικηγόροι μας, λόγω της εξαιρετικά μεγάλης καθυστέρησης, άφησαν σχετικό σημείωμα στη θυρίδα της αρμόδιας δικαστού, η οποία εδώ και  καιρό τους τηλεφώνησε, ζήτησε συγνώμη για την αργοπορία και δεσμεύτηκε ότι σε ένα μήνα θα εκδώσει απόφαση. Όμως δυστυχώς δεν το έκανε, με αποτέλεσμα πλέον οι δικηγόροι μας να αποταθούν εγγράφως στον προϊστάμενό της, οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις, που φοβόμαστε ότι θα είναι κι αυτές χρονοβόρες.

Τέλος για το θέμα της διπλής φορολόγησης που συμβαίνει, όταν κάποιος βγαίνει σε σύνταξη από το ΙΚΑ και επιστρέφει τα ποσά συντάξεων που του ζητά η ΕΠΑΣΠΠΕ, χωρίς όμως να μπορεί να πάρει πίσω το φόρο που έχει καταβάλει γι’ αυτά τα ποσά, προσπαθούμε να βρούμε λύση με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία είναι κατ’ εξοχήν αρμόδια να εκδώσει εγκύκλιο, θεσπίζοντας τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως είναι οι εισπραχθέντες φόροι στο ασφάλισμα των ομαδικών ασφαλιστηρίων μας. Δυστυχώς μέχρι τώρα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει εφικτό, ίσως και γιατί την τελευταία δεκαετία ζούμε “στο πετσί μας” την υπερφορολόγηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων της Πατρίδας μας, οπότε συνεχίζουμε τις ενέργειές μας προς όλες τις κατευθύνσεις και με κάθε νόμιμο μέσο. Εξάλλου σημειώνουμε ότι αναμένουμε και την επιδίκαση των 5 πιλοτικών αγωγών που έχουμε καταθέσει στα φορολογικά δικαστήρια, οι οποίες θα κρίνουν όλα τα παραπάνω θέματα.

 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 02.10.2020 στον Άρειο Πάγο, η αναίρεση που είχε καταθέσει η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά της 2724/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία είχε εκδοθεί υπέρ του Συλλόγου μας και είχε ακυρώσει τελεσίδικα το νέο καταστατικό του Ταμείου, που μας επιβλήθηκε πραξικοπηματικά το 2015.

Στη διαδικασία παρασταθήκαμε με τον δικηγόρο μας Κο Ανδρέα Ματθαίου και την Πρόεδρό μας, ενώ πρόσθετη παρέμβαση υπέρ μας άσκησαν η Ομοσπονδία μας Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. με τον δικηγόρο της Κο Παναγιώτη Σαπουντζάκη, η Ιονική Ενότητα, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αθηνών – Eurobank, με τη δικηγόρο τους Κα Καίσαρη Αγγελική. Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εκπροσωπήθηκε ως συνήθως από πλειάδα δικηγόρων ενώ πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του άσκησαν οι περισσότεροι Σύλλογοι Εργαζομένων.

Συνάδελφοι, είμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση της υπόθεσης. Η απόφαση θα ανακοινωθεί μετά από ένα χρονικό διάστημα, το οποίο δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε.

Όπως σας έχουμε πληροφορήσει επανειλημμένα, είναι βέβαιο ότι η διοίκηση που με τις αποφάσεις της οδήγησε σε ναυάγιο το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,  κάνει  ό,τι  μπορεί για να παραμείνει γαντζωμένη στις καρέκλες της, προφανώς γιατί εκτός των άλλων, ανησυχεί και για τα εκκρεμή νομικά και δικαστικά θέματα που εξελίσσονται, με κυριότερο βέβαια την ανακριτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει για τη διερεύνηση της κακουργηματικής απιστίας κατά της διοίκησης του Ταμείου, την οποία έχει αποφασίσει ο Εισαγγελέας Εφετών, για την καταστροφική “επένδυση” των 55,5 εκατ. ευρώ στην ATTICA BANK το 2015, που εξαϋλώθηκαν. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι αμέσως μετά την έκδοση της Εφετειακής απόφασης υπέρ μας το 2018, που ακύρωσε τελεσίδικα το νέο καταστατικό του Ταμείου το οποίο μας επιβλήθηκε πραξικοπηματικά το 2015, η διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επανέφερε ξανά το ίδιο νέο καταστατικό μαζί με όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις, με μια νέα «Γενική Συνέλευση-φάντασμα» που συγκάλεσε σκόπιμα κατακαλόκαιρο, τον Αύγουστο του 2018. Ο Σύλλογός μας, μαζί με όλους τους άλλους Συλλόγους που προαναφέραμε, προσβάλαμε και αυτή τη  «Γενική Συνέλευση-φάντασμα» του Αυγούστου 2018, προκειμένου να ακυρωθούν η τροποποίηση και πάλι του καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και οι αρχαιρεσίες που ακολούθησαν. Πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία παραπέμπει την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, καθώς κατά την κρίση του δικαστή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του, αφού η Γ.Σ. προσβάλλεται για “βαρέα ελαττώματα” αρμοδιότητας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Έτσι οι συνεργαζόμενοι Σύλλογοι αποφασίσαμε την προώθηση της υπόθεσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, ώστε να συνεχιστεί άμεσα, χωρίς καμία χρονοτριβή, η δικαστική διαδικασία για την ακύρωση της Γενικής Συνέλευσης του 2018, που όπως κι αυτή του 2015, αποτελούν ντροπή για ένα αυτοδιαχειριζόμενο ασφαλιστικό ταμείο αλλά και συνολικά για το συνδικαλιστικό κίνημα, πράγμα που γνωρίζετε πολύ καλά όσοι συμμετείχατε σε αυτές και ζήσατε όλα τα αποτρόπαια που πραξικοπηματικά διαδραματίστηκαν, με ευθύνη της διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. 

Παράλληλα, εκτός από τις δικαστικές ενέργειες, προχωρήσαμε όλο αυτό το διάστημα σε μια σειρά άλλων ενεργειών. Συγκεκριμένα στις 04.02.2020 πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση των μελών μας και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους όλων των Κομμάτων της Βουλής, στα οποία αναπτύξαμε τις θέσεις μας και το αίτημά μας για ένταξη στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, παραδίδοντάς τους εμπεριστατωμένο υπόμνημα και πρόταση νόμου. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να καταθέσει το ΚΙΝΑΛ τροπολογία για ένταξή μας στον e-ΕΦΚΑ που ο αρμόδιος Υπουργός δεν δέχτηκε ούτε καν να συζητηθεί (!), ενώ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, στην οποία ο Κος Βρούτσης απάντησε ότι δεν μπορεί να παρέμβει σε ιδιωτικού δικαίου φορέα, ενώ τον Μάρτιο, εν μέσω πανδημίας, είχε παρέμβει και νομοθετήσει για την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ της ΕΤΕ, που είναι ομοειδή ταμεία με το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Στις 08.07.2020, με αφορμή την απάντηση του Κου Υπουργού, αλλά και τις αυξήσεις που έλαβαν οι άλλοι συνταξιούχοι στις Επικουρικές τους συντάξεις, αποστείλαμε Δελτίο Τύπου σε όλα τα ΜΜΕ με τίτλο: «Ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι βλέπουν να αναπροσαρμόζονται οι Επικουρικές τους συντάξεις, λαμβάνοντας μάλιστα & αναδρομικά, οι συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ παραμένουν σε διαρκή καραντίνα, λαμβάνοντας 47,5€ βοήθημα επαιτείας!!». Επίσης στις 08.07.2020 απευθύναμε σχετική επιστολή στον Πρωθυπουργό Κο Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Το τελευταίο διάστημα και με βάση τα δημοσιεύματα αλλά και τις δηλώσεις του Κου Πρωθυπουργού ότι επίκειται νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο μέχρι τέλος του έτους, ιδιαίτερα μάλιστα για την Επικουρική Ασφάλιση, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας προς τον ίδιο αλλά και προς τον νέο αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Κο Παναγιώτη Τσακλόγλου.

Συνάδελφοι, οι Σύλλογοι που υπερασπιζόμαστε τη Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση, μαζί με την Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ, ζητάμε από το 2015, τόσο από την προηγούμενη Κυβέρνηση όσο και από την τωρινή, την ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Επικουρικού μας Ταμείου ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ νυν Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ. Δυστυχώς όμως, τόσο η παρούσα όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημά μας, ενώ έχουν δώσει νομοθετική λύση στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ  της Εθνικής Τράπεζας, αδιαφορώντας για τους περίπου 11.000 ασφαλισμένους & συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων (5.000 συνταξιούχοι σήμερα) έχει καταργηθεί η Επικουρική σύνταξη και αντί αυτής λαμβάνουν 50€ μικτά, 47,5€ καθαρά, ως επίδομα επαιτείας, ενώ οι υπόλοιποι 2.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν ως Επικουρική Σύνταξη την επιστροφή των εισφορών τους !!!!!.

Θέτουμε το ερώτημα στην πραξικοπηματική Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που έχει μετατρέψει το Επικουρικό μας Ταμείο σε Ταμείο Επιστροφής Ατομικών Εισφορών, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των  ΛΕΠΕΤΕ και  ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ και το ποσό της επικουρικής σύνταξης που λαμβάνουν καθώς και την προοπτική που έχουν, αλήθεια μπορούν να μας πουν ένα επιχείρημα που να δικαιολογεί τη λυσσαλαία αντίθεσή τους στην ένταξη του Ταμείου μας στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ;

Εμείς, μαζί με την Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ και τους άλλους συνεργαζόμενους συλλόγους, συνεχίζουμε τις νομικές, συνδικαλιστικές και πολιτικές προσπάθειές μας για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των συνταξιούχων. Διεκδικούμε από την Πολιτεία να δώσει δίκαιη λύση στην υπόθεση της Επικουρικής μας Ασφάλισης, παρόμοια με αυτή που έδωσε στους ασφαλισμένους & συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας, ζητώντας την ένταξή μας στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, που αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική προοπτική διάσωσης και απρόσκοπτης καταβολής της επικουρικής σύνταξης για όλους, συνταξιούχους και εργαζόμενους. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παλαιά αναδρομικά που θα καταβληθούν τον Οκτώβριο

Τον Οκτώβριο,  από τις 22 ή 23 Οκτωβρίου έως τις 26 Οκτωβρίου για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, καταβάλλονται εφάπαξ και άτοκα, τα παλαιά αναδρομικά του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016, από τις αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων βάσει των μνημονιακών νόμων του 2012, σε όλους τους παλαιούς συνταξιούχους – είτε έχουν προσφύγει δικαστικά είτε όχι     – που ελάμβαναν συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ το 2012 (Προσοχή!! δεν συμπεριλαμβάνονται δώρα εορτών και επίδομα αδείας!!).

  • Τα μέλη μας που ελάμβαναν το 2012 σύνταξη πάνω από 1.000€ κι έχουν προσφύγει δικαστικά, θα εισπράξουν το ποσό που θα τους καταβάλει η Κυβέρνηση τον Οκτώβριο και επιπλέον, κατά την εκδίκαση των αγωγών τους που θα γίνει στο μέλλον, θα συνεχίσουν να διεκδικούν εντόκως, τόσο τα δώρα εορτών & επιδόματα αδείας όσο και αναδρομικά για μεγαλύτερο διάστημα του 11μήνου.
  • Τα μέλη μας που ελάμβαναν το 2012 σύνταξη κάτω από 1.000€ κι έχουν προσφύγει δικαστικά, τον Οκτώβριο δεν θα λάβουν κανένα ποσό, αλλά θα συνεχίσουν να διεκδικούν εντόκως τα δώρα τους κλπ. κατά την μελλοντική επιδίκαση της αγωγής τους. 
  • Όσοι δεν έχουν προσφύγει και εισπράξουν το ποσό που θα τους πιστωθεί τον Οκτώβριο, παραιτούνται από κάθε άλλη αξίωσή τους, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης. 

     Ανακεφαλαιώνοντας, σε συνέχεια της απόφασης του ΣτΕ στην Πιλοτική Δίκη της 10.01.2020, η νομοθετική διάταξη της Κυβέρνησης τον περασμένο Ιούλιο δίνει τα αναδρομικά του 11μηνου μόνο από τις περικοπές των κύριων συντάξεων, ενώ προβλέπει πως οι συνταξιούχοι που θα τα λάβουν παραιτούνται από τις δυνητικές μελλοντικές διεκδικήσεις τους για καταργήσεις – μειώσεις δώρων και επικουρικών. Με την καταβολή του ποσού που θα δώσει η κυβέρνηση όλες οι άλλες αξιώσεις των συνταξιούχων σβήνονται. Αυτό δεν ισχύει για τους συνταξιούχους που έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, καθώς σε αυτές και μόνο τις περιπτώσεις, οι αξιώσεις για δώρα και επικουρικές παραμένουν ζωντανές και μετά την είσπραξη των αναδρομικών για τις κύριες. Επομένως Συνάδελφοι, οι αγωγές όλων όσων έχετε προσφύγει στη δικαιοσύνη είτε μέσω του Συλλόγου μας είτε μόνοι σας, θα συνεχιστούν και θα εκδικαστούν μελλοντικά, διεκδικώντας περισσότερα, παρότι όσοι είχατε κύρια σύνταξη πάνω από 1.000€ το 2012, θα εισπράξετε τον Οκτώβριο τα αναδρομικά που θα σας πιστωθούν .

Υπενθυμίζουμε ότι η Πιλοτική Δίκη της 10.01.2020 έγινε κατόπιν προσφυγής του ΕΦΚΑ, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας στο ΣτΕ, το οποίο ζητούσε την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου, αν και για ποιο διάστημα μπορούν να δικαιωθούν αναδρομικά εκατομμύρια συνταξιούχοι και σε ποιο ύψος. Τελικά η απόφαση που εξέδωσε το ΣτΕ το 2020, έκανε δεκτή την αίτηση του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας,  ανατρέποντας την προηγούμενη απόφασή της Ολομέλειας του 2015, που είχε επιδικάσει αναδρομικά πολλών ετών στους συνταξιούχους, αφού με την νέα απόφαση επιδίκασε αναδρομικά μόνο 11 μηνών.

Προκειμένου να έχετε μια εικόνα τι αναδρομικά περίπου να περιμένετε, παραθέτουμε πιο κάτω με επιφύλαξη, στοιχεία που βρήκαμε στον τύπο: όσοι είχαν το 2012 άθροισμα συντάξεων (στην περίπτωσή μας μιλάμε μόνο για την Κύρια Σύνταξη, γιατί η σύνταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν συνυπολογίζεται) :

  • 1.000– 1.100 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 550 ευρώ
  • 1.100 – 1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 800 ευρώ
  • 1.500 – 2.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 2.600 ευρώ
  • 2.000 – 3.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 5.500 ευρώ

Τα ποσά των αναδρομικών θα είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα. Δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς την Εφορία και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τις τράπεζες. Τα αναδρομικά θα δοθούν χωρίς να γίνει παρακράτηση 20% φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στην πηγή. Θα φορολογηθούν όμως με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του χρόνου, οπότε θα πρέπει να υποβληθούν  τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για το 2015 και το 2016. Τέλος, τα αναδρομικά υπόκεινται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη σε ποσοστό 4% για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και σε ποσοστό 6% από 01.07.2015 έως 12.5.2016.

Νέα αναδρομικά που θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο

Τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν τα αναδρομικά του νέου ασφαλιστικού νόμου, σε παλαιούς & νέους συνταξιούχους (προ και μετά νόμου Κατρούγκαλου Ν.4387/2016)  που έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αφού πρώτα γίνει ξανά επανυπολογισμός της σύνταξής τους με μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης. Δεδομένου ότι οι νέοι αυξημένοι συντελεστές ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2019, θα έχουν συσσωρευθεί μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 αναδρομικά 14 μηνών

Και πάλι πρόκειται για συμμόρφωση της Πολιτείας στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2019, που έκρινε ότι ο Ν. 4387/2016 είναι  αντισυνταγματικός ως προς τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης, επειδή έχει χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων για όσους έχουν πολλά έτη ασφάλισης.

Δυστυχώς όμως χιλιάδες παλαιοί συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016 και έχουν θετική προσωπική διαφορά, δεν θα εισπράξουν πραγματικά κάποιο ποσό στην τσέπη τους, αφού η όποια αύξηση θα είναι μόνο λογιστική, δηλαδή θα μικρύνει το ποσό της προσωπικής τους διαφοράς και θα αυξηθεί αντίστοιχα το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξής τους, χωρίς να αλλάξει κάτι στο πληρωτέο. 

Μόνον οι νέοι συνταξιούχοι, που συνταξιοδοτήθηκαν από 13 Μαΐου 2016 και μετά και επομένως δεν έχουν προσωπική διαφορά, θα δικαιούνται τον Δεκέμβρη εφάπαξ άμεση αύξηση στην μηνιαία σύνταξη και καταβολή αναδρομικών επίσης εφάπαξ. Τέλος, οι παλαιοί συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν αρνητική προσωπική διαφορά ή μικρή που θα ισοφαριστεί με την αύξηση,  τα όποια αναδρομικά που θα δικαιούνται, θα τα λάβουν σε πέντε ετήσιες δόσεις ως το 2024.

Αυξήσεις & Αναδρομικά Συντάξεων Χηρείας

Στις 8 & 9 Οκτωβρίου πιστώθηκαν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά στις συντάξεις χηρείας για το ποσοστό της διαφοράς (από το 50% στο 70%) και αφορούν στο διάστημα από τον Αύγουστο 2019 μέχρι και Οκτώβριο 2020.

Αναδρομικά σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που θα αποσαφηνιστούν προσεχώς, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ που θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Οι κληρονόμοι δικαιούνται αναδρομικά με τρεις προϋποθέσεις:

  • Ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή είτε ολόκληρο είτε μέρος από το 11μηνο Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016
  • Έχουν νόμιμο ποσοστό κληρονομικού δικαιώματος
  • Υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα φτιάξει ο e-ΕΦΚΑ

Διάφορα

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι

Δεδομένης της απαγόρευσης των συναθροίσεων στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στη χώρα μας και για λόγους που επιβάλλει η προστασία της δημόσιας υγείας, σας ενημερώνουμε ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται το παραπάνω μέτρο.

Επίσης λόγω των  αυξημένων μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται, παρακαλούμε όποιος επιθυμεί να έλθει στο γραφείο του Συλλόγου, να επικοινωνήσει πρώτα τηλεφωνικά μαζί μας.

Όλοι μαζί ενωμένοι και αποφασισμένοι, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας, να αγωνιζόμαστε για αξιοπρεπή ζωή!!! Καλή δύναμη και υγεία σε όλους μας!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης