Συντάξεις χηρείας: Οι 3 μειώσεις και πότε λειτουργούν τα κατώτατα όρια

Συντάξεις χηρείας: Οι 3 μειώσεις και πότε λειτουργούν τα κατώτατα όρια

Ο/η χήρος/η σύζυγος δεν θα λάβει το 70% της «γνωστής» παροχής, αλλά αυτό το ποσοστό μιας άλλης σύνταξης (μετά την επανακαθορισμό με βάσει τις προβλέψεις Κατρούγκαλου, ουσιαστικά χωρίς την προσωπική διαφορά).

Οι συντάξεις λόγω θανάτου (χηρείας) είναι οι μόνες παλαιές συντάξεις που επανακαθορίζονται και μειώνονται με βάσει τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου.

 

Έτσι, ενόσω ζει ο άμεσα ασφαλισμένος δικαιούται την (παλαιά) σύνταξη (εκδοθείσα μέχρι 12/5/2016) ολόκληρη. Αυτή ναι μεν έχει επανακαθοριστεί με τον νόμο 4387/16, αλλά δεν αποκόπηκε η προσωπική διαφορά. Ο συνταξιούχος συνεχίζει και λαμβάνει ολόκληρο το ποσό, υπό την αίρεση ότι κατά τα επόμενα χρόνια δεν θα λάβει αύξηση (π.χ. από 1/1/2023) και έως ότου αυτή η διαφορά εξαφανιστεί…

Αντιθέτως, αν χάσει τη ζωή του, χάνεται και το προνόμιο αυτό. Ο/η χήρος/η σύζυγος δεν θα λάβει το 70% της «γνώστης» παροχή, αλλά αυτό το ποσοστό μιας άλλης σύνταξης (μετά τον επανακαθορισμό με βάσει τις προβλέψεις Κατρούγκαλου, ουσιαστικά χωρίς την προσωπική διαφορά…).

Ακολούθως σε 3 χρόνια, αν ο επιζών των συζύγων (και λήπτης της παροχής) εργάζεται ή συνταξιοδοτείται εξ ιδίου δικαιώματος, τότε το ποσοστό της σύνταξης περιορίζεται το 50% της καταβαλλόμενης μέχρι τότε σύνταξη δηλαδή στο 35% της αρχικής.

Άρα έχουμε τι κάτωθι τρεις περικοπές!

 

1. Μείωση μέσω του επανακαθορισμού της σύνταξης χηρείας με βάσει τα μειωμένα ποσοστά Κατρούγκαλου.

2. Περιορισμό αυτής στο 70% μετά την πρώτη 3ετία.

3. Μείωσης αυτής κατά 50% (ήτοι στο 35%)

Παράδειγμα

Κατά συνέπεια, μια σύνταξη 1.200 ευρώ, μετά τον επανακαθορισμό περιορίζεται στα 1.100 ευρώ. Σαν σύνταξη χηρείας περιορίζεται στα 770 ευρώ και μετά την 3ετία γίνεται 385 ευρώ! Άρα περιορίζεται στο 32% της καταβαλλόμενης ήτοι κάτω από το1/3…

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν μια σύνταξη πέφτει κάτω από την σύνταξη ανασφαλίστου υπερήλικα (360 ), το ποσό της εθνικής λειτουργεί σαν κατώτατο όριο.

Το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης του θανόντος, διαμορφώνεται ως εξής:

– Μέχρι και 15 πλήρη έτη ασφάλισης: 360,00€

 

– Μέχρι και 16 πλήρη έτη ασφάλισης:364,80€

– Μέχρι και 17 πλήρη έτη ασφάλισης:369,60€

– Μέχρι και 18 πλήρη έτη ασφάλισης: 374,40€

– Μέχρι και 19 πλήρη έτη ασφάλισης: 379,20€

– Από 20 πλήρη έτη ασφάλισης και άνω: 384,00€

Εργατικό ατύχημα

Στην περίπτωση που χορηγείται σύνταξη θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος κατά την απασχόληση ή λόγω επαγγελματικής ασθένειας, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου δεν μπορεί να υπολείπεται των 768 €. Το ποσό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται τη σύνταξη σύμφωνα με τα ποσοστά τους.

– Όταν χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου μόνο σε σύζυγο/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης ή μόνο σε διαζευγμένο, το κατώτατο ποσό σύνταξης χορηγείται αυτοτελώς στο δικαιούχο, ενώ όταν συμμετέχουν στη σύνταξη και τα δύο αυτά πρόσωπα, τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου, σύμφωνα με τα ποσοστά.

– Όταν στη σύνταξη συμμετέχουν τέκνα, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται το κατώτατου ποσού σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του θανόντος.

– Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός τέκνα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου, το κατώτατο ποσό επιμερίζεται μεταξύ τους, ακολουθώντας τα ποσοστά τους.

– Σε περίπτωση που συμμετέχουν στη σύνταξη αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα, έκαστο δικαιούται αυτοτελώς το κατώτατο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης του θανόντος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται σύνταξη από τον άλλο γονέα.

Πηγή: ieidiseis.gr

Διαβάστε επίσης