Στις 15 Ιανουαρίου στο ΣτΕ η νέα μάχη για τα αναδρομικά στις επικουρικές και τα δώρα

Στις 15 Ιανουαρίου στο ΣτΕ η μάχη για τα αναδρομικά στις επικουρικές και τα δώρα

(Σημείωση: Όπου αναφέρεται το ζήτημα των αναδρομικών σε επικουρικές συντάξεις, δεν αφορά εμάς Συνάδελφοι, γιατί οι μειώσεις που έχουμε υποστεί στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν έχουν γίνει με μνημονιακούς νόμους του κράτους, αλλά με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου και την εφαρμογή του νέου καταστατικού που εκκρεμοδικεί. Εμείς συνεχίζουμε τις δικές μας νομικές διαδικασίες & διεκδικήσεις έναντι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.)


Η νέα δίκη που θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 15 Ιανουαρίου 2021, θα κρίνει την τύχη του νέου πακέτου αναδρομικών σε 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας πρόκειται να δικάσει στις 15 Ιανουαρίου προσφυγές συνταξιούχων που διεκδικούν αναδρομικά για τις περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις. Μια μέρα νωρίτερα, στις 14 Ιανουαρίου, ξεκινάει αντίστοιχη διαδικασία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις συντάξεις Δημοσίου.

Πρόκειται για ποσά που στο σύνολό τους αγγίζουν τα 2,5 δισ. ευρώ και τα οποία δεν δόθηκαν στους δικαιούχους καθώς η κυβέρνηση θεώρησε ότι η απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε εντός του 2020 αφορούσε μόνο τις περικοπές στις κύριες συντάξεις. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η απόφαση θα εκδοθεί πολύ σύντομα, το αργότερο μέσα σε 4 μήνες, καθώς τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει το ΣτΕ έχουν ήδη κριθεί με παλαιότερες αποφάσεις. Μάλιστα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η απόφαση θεωρείται ότι θα είναι πιλότος για όλες τις δίκες που θα ακολουθήσουν σε πρώτο επίπεδο, από τους πάνω από 600.000 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν προσφύγει διεκδικώντας αναδρομικά δώρων και επικουρικών συντάξεων.

Τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν και η τύχη τους δυνητικά αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων, ήτοι 2,5 εκατ. πολίτες. Στη μάχη της διεκδίκησης μπαίνουν πλέον και οι χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν υπέστησαν περικοπές στις κύριες ή επικουρικές συντάξεις τους, είδαν όμως τα δώρα και τα επιδόματα να κόβονται τόσο από τις κύριες όσο και από τις επικουρικές συντάξεις.

Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του ΣτΕ Ειρήνη Σαρπ αποφάσισε να εισαγάγει στην Ολομέλεια την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 την αίτηση ακύρωσης των συνταξιουχικών οργανώσεων, που κατέθεσαν στις 21 Οκτωβρίου 2020 ΑΤΕ, ΗΣΑΠ, Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων και ΟΑΣΑ για τον έλεγχο της νομιμότητας της υπουργικής απόφασης σχετικά με τα αναδρομικά.

Σύμφωνα δε με τον δικηγόρο Λουκά Αποστολίδη που εκπροσωπεί το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το αποτέλεσμα της δίκης αφορά σχεδόν όλο τον συνταξιουχικό κόσμο.  

 

Το Δίκτυο με αυτή την αίτηση ακύρωσης, που κατατέθηκε από το δικηγορικό γραφείο του εργατολόγου Λουκά Αποστολίδη διεκδικεί:

• Να επιστραφούν τα δώρα σε κύρια και επικουρική σύνταξη, καθώς και οι περικοπές σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 1439/2020.

• Για όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δεν άσκησαν αγωγές μέχρι τις 8 Οκτώβρη 2020, να μην αποσβένεται το δικαίωμα για τις αξιώσεις τους, που αφορούν τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και τα δώρα.

Βασικός λόγος για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης είναι –πάντα κατά την αίτηση– η παραβίαση του δεδικασμένου των δικαστικών αποφάσεων 2287-2288/2015 Ολ. ΣτΕ –δηλαδή των αρχικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές του 2012– αλλά και της πρόσφατης πιλοτικής δίκης 1439/2020. Κατά τους προσφεύγοντες, η προσβαλλομένη ΚΥΑ παραβιάζει το δεδικασμένο των ανωτέρω αποφάσεων, στον βαθμό που περιορίζεται στην καταβολή ποσών συντάξεων μόνο στην κύρια σύνταξη, χωρίς να διαλαμβάνει ουδεμία ρύθμιση για τις περικοπές στην επικουρική σύνταξη και την κατάργηση των επιδομάτων των δώρων και αδείας και γι’ αυτό πρέπει να ακυρωθεί. Παράλληλα, τονίζεται ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί «να θεσπίζει απόσβεση αναγνωρισμένων απαιτήσεων με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση με τη διάταξη νόμου που έφερε, όρισε ότι με την καταβολή των αναδρομικών «αποσβέννυνται» τυχόν άλλες διεκδικήσεις συνταξιούχων για περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και δώρα.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες συνταξιουχικές οργανώσεις έχουν πρόσφατα προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1439/2020 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποστηρίζοντας ότι πλήττει το περιουσιακό δικαίωμα των συνταξιούχων, το οποίο κατοχυρώνεται μεταξύ άλλων και με υπερνομοθετικού δικαίου διατάξεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διαβάστε επίσης