Τι θα αποκαλύψει η Εθνική τράπεζα στο investment day στις 16 Μαΐου στο Λονδίνο – Στα 30 εκατ η ετήσια συμμετοχή στο ΛΕΠΕΤΕ.

Τι θα αποκαλύψει η Εθνική τράπεζα στο investment day στις 16 Μαΐου στο Λονδίνο – Στα 30 εκατ η ετήσια συμμετοχή στο ΛΕΠΕΤΕ

Το επιχειρηματικό πλάνο της Εθνικής τράπεζας θα περιλαμβάνει τα εξής

 
Στις 16 Μαΐου 2019 στο Λονδίνο η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας θα παρουσιάσει στο Λονδίνο το νέο τριετές business plan που θα αφορά τον μετασχηματισμό και την στοχοθεσία έως το 2021.
 
Με βάση πληροφορίες από διεθνή επενδυτική τράπεζα, το νέο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές παραμέτρους οι οποίες δύνανται να δώσουν ισχυρή ώθηση στην μετοχή και στην κεφαλαιοποίηση της Εθνικής τράπεζας. 
 
Το επιχειρηματικό πλάνο της Εθνικής τράπεζας θα περιλαμβάνει 
-Συγκεκριμένους στόχους για τα προ προβλέψεων έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ ετησίως 
-Στόχους για τα κεφάλαια και με βασική σταθερά ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας να βρίσκεται διακριτά πάνω από το SREP τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13,75%.
-Θα περιλαμβάνει το σχέδιο – αναλυτικά της μείωσης των NPEs που ανέρχονται σε 15,4 δισεκ. ευρώ. 
Για το 2019 θα υποχωρήσουν κάτω από 11 δισεκ. ευρώ. 
-Θα περιέχει στόχο σχέσης εξόδων προς έσοδα στο 50% που θα επιτευχθεί μέσω αύξησης των εσόδων και μεγάλης μείωσης των εξόδων – προγραμματίζεται μεγάλη εθελούσια έξοδος πάνω από 2000 άτομα – αλλά και άλλες ενέργειες. 
-Το νέο επιχειρηματικό πλάνο θα αναλύει πως η Εθνική θα καταστεί ο μεγαλύτερος δανειστής στα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα. 
Οι ανταγωνιστές βέβαια μέμφονται την Εθνική καθώς όπως αναφέρουν ακολουθεί πολύ επιθετική τιμολογιακή πολιτική προσφέροντας επιτόκια 1,20% πάνω από το Euribor δηλαδή 0,90%.
-Θα ανακοινώσει το τελικό κόστος του ΛΕΠΕΤΕ το οποίο σε ετήσια βάση θα είναι 30 εκατ ευρώ για ορισμένα χρόνια. 
-Θα ανακοινώσει τις εναλλακτικές για την Εθνική Ασφαλιστική και τον προγραμματισμό για την Πανγαία αν και είναι γνωστές οι επιλογές. 
-Η Εθνική στην επόμενη 2ετία σχεδόν θα έχει μηδενίσει τις νέες προβλέψεις από 299 εκατ το 2018 θα μπορούσαν το 2021 να είναι κάτω από 80-100 εκατ ευρώ. 

Η Εθνική τράπεζα με 5,6 δισεκ. κεφάλαια και 4,962 δισεκ. tangible book, ισχυρή ρευστότητα και λόγω καταθέσεων αλλά και με το υψηλότερο coverage ratio στο 59,1% (δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις) θέλει να παρουσιάσει ένα πειστικό επιχειρηματικό πλάνο 3ετούς διάρκειας ώστε να πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. 

Πηγή: bankingnews.gr

Διαβάστε επίσης