Τι δείχνουν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου των συστημικών τραπεζών – Τα ισχυρά σημεία των ισολογισμών,

Την υψηλότερη οργανική κερδοφορία μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών εμφανίζει το α’ τρίμηνο του 2019 η Alpha Bank, με το αποτέλεσμα πριν από τις προβλέψεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνεται στα 271,4 εκατ. ευρώ.

Οι επιδόσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών το α’ τρίμηνο του 2019, έτος που, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, εμπεδώνεται – έστω και με χαμηλότερους ρυθμούς – η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύουν τα ισχυρά σημεία του τραπεζικού συστήματος, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την οριστική επάνοδο στην κερδοφορία.

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου αναδεικνύει τη Eurobank με τον χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 36,7% από 41,8% το α’ τρίμηνο του 2018, επίδοση που καταγράφεται πριν καν ακόμη να έχει αποτυπωθεί το όφελος από την τιτλοποίηση των δύο πακέτων (Pillar και Cairo) μη εξυπηρετούμενων δανείων που προωθεί η τράπεζα, συνολικού ύψους 9,5 δισ. ευρώ.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου αναδεικνύει πρώτη σε κερδοφορία την Εθνική Τράπεζα, που «εισπράττει» τους καρπούς από την απαλλαγή του προγράμματος Titlos και την αντικατάσταση με ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που υλοποίησε η διοίκηση της τράπεζας το 2018. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 51,9 εκατ, ευρώ και ενισχύθηκαν από την αντιστροφή της πρόβλεψης που η τράπεζα είχε πραγματοποιήσει για τη δραστηριότητα της Ρουμανίας για την αλλαγή του νόμου για τη φορολογία των δανείων.

Η Τράπεζα Πειραιώς από την πλευρά της πέτυχε την αναστροφή της μείωσης των εσόδων από τόκους, τα οποία – κόντρα στο ρεύμα – αυξήθηκαν κατά 2% και ανήλθαν στα 360,3 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη δέσμευση της διοίκησης για την ανάδειξη της τράπεζας σε βασικό χρηματοδότη της ελληνικής οικονομίας.

Η δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει τη δειλή κερδοφορία που κατέγραψε το α’ τρίμηνο του 2019 θα εξαρτηθεί από μια σειρά παράγοντες. Οι βασικότεροι εξ αυτών είναι είναι:

• Η ανάκαμψη της οικονομίας και η αποκατάσταση της ζήτησης για υγιή δάνεια από τις επιχειρήσεις και από τα νοικοκυριά

• Η επάρκεια των προβλέψεων που έχουν πάρει μέχρι σήμερα οι τράπεζες, έτσι ώστε να αντισταθμίσουν τη ζημιά που θα προκύψει από τις πρωτοβουλίες μείωσης των κόκκινων δανείων.

Όπως πάντως προκύπτει από τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου

• Στην περίπτωση της Alpha Bank η σημαντική οργανική κερδοφορία είναι αποτέλεσμα των υψηλών λειτουργικών εσόδων, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 533,3 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων που διαμορφώθηκαν στα 39,9 δις ευρώ. Η επίδοση της Alpha Bank σημειώνεται παρά τη σημαντική μείωση των εσόδων από τόκους, το ύψος των οποίων υποχώρησε κατά 12,5% στα 388,4 εκατ. ευρώ και αποδίδεται στις υψηλές διαγραφές που πραγματοποίησε η διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αποτελεσματική διαχίριση των κόκκινων δανείων και των ρυθμίσεων προς τους πελάτες της τράπεζας.

• Στην περίπτωση της Εθνικής τράπεζας το υψηλό επίπεδο προβλέψεων που φθάνει το 58,6% δίνει «αέρα ευελιξίας» ενόψει των πωλήσεων και των τιτλοποιήσεων που έχει δρομολογήσει η διοίκηση της τράπεζας για το 2019. Να σημειωθεί ότι η ΕΤΕ έχει ήδη συμπεριλάβει στα αποτελέσματα του 2018 τη ζημιά από τις πωλήσεις δραστηριοτήτων στο εξωτερικό αλλά και το κόστος της εθελούσιας εξόδου που «τρέχει» το 2019.

• Στην περίπτωση της Eurobank, η οποία με βάση τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου εμφάνισε κέρδη 19,6 εκατ. ευρώ, το ισχυρό χαρτί παραμένουν οι δραστηριότητες του εξωτερικού που στηρίζουν την κερδοφορία του ομίλου. Η ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων, δηλαδή των εσόδων από τόκους και προμήθειες, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση των δύο τιτλοποιήσεων, αναδεικνύουν την τράπεζα πρωταγωνιστή των εξελίξεων όχι μόνο στην προσπάθεια μείωσης των κόκκινων δανείων, αλλά και στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

• Η Τράπεζα Πειραιώς με τη σειρά της κατέγραψε το α’ τρίμηνο του έτους κέρδη 18,6 εκατ. ευρώ αφήνοντας πίσω της τις ζημιές των 82,9 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Η διοίκηση της τράπεζας οδεύει ολοταχώς για την εξυγίανση του ισολογισμού της μέσω της συνεργασίας με την Intrum, στην οποία ανέθεσε προς διαχείριση το σύνολο του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων ύψους 27 δις ευρώ.

Πηγή: mononews.gr

Διαβάστε επίσης