«Κλείδωσε» η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση στην Εθνική Τράπεζα.

Εθνική Πανγαία

Με τη συμφωνία διαλόγου, ότι θα συζητηθούν οι αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας, «κλείδωσε» τελικά η νέα 3ετής Επιχειρησιακή Σύμβαση των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα, η μετενέργεια της οποίας έληγε την Κυριακή 30 Ιουνίου.

Μάλιστα η διαβούλευση για το θέμα, στο ΔΣ της Εθνικής, όπου συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΥΕΤΕ, Γιώργος Μότσιος, ήταν μαραθώνια, αφού διήρκεσε 7 και πλέον ώρες.

 Ωστόσο, την ίδια στιγμή η Εθνική μοιάζει με «καζάνι που βράζει» και τα ανοικτά μέτωπα είναι πολλά.

Το μείζον και «καυτό» θέμα είναι οι αλλαγές στα εργασιακά.

Αλλαγές όμως αναμένονται και σε επίπεδο ΔΣ με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ζητά την ενίσχυση των μελών του στα 13 από 11 που είναι σήμερα.

 

Ακόμα το ΤΧΣ, σύμφωνα με πληροφορίες. εισηγείται να περιοριστεί ο αριθμός των εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν στην  Εκτελεστική Επιτροπή της Εθνικής. Ενώ οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για δυσαρέσκεια του SSM…

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ:

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, συμφώνησε στην αποσύνδεση της Επιχειρησιακής Σύμβασης από τον Κανονισμό Εργασίας.

Συνδικαλιστές και Διοίκηση συμφώνησαν ότι θα συγκροτηθεί ισομερής επιτροπή (διοίκηση και συνδικαλιστές) η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγών στον ισχύοντα κανονισμό εργασίας και θα υποβάλει τα συμπεράσματα της τον Νοέμβριο.

Σε ό,τι αφορά την νέα 3ετή Επιχειρησιακή Σύμβαση:

Συμφωνήθηκε να απαλειφθούν κατά 100%, σε βάθος τριετίας, οι μειώσεις που υπέστησαν οι εργαζόμενοι την περίοδο 2012-2013 και ισχύουν μέχρι σήμερα.

Η Διοίκηση συμφώνησε  στην προστασία των θέσεων απασχόλησης.

Επίσης οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται -ανά τρίμηνο ή όποτε το ζητήσουν- για την πορεία του μετασχηματισμού της Εθνικής.

Και για πρώτη φορά στην Επιχειρησιακή Σύμβαση περιλαμβάνεται η πρωτοποριακή διάταξη που αναφέρεται ως «δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη ωραρίου εργασίας» δηλαδή από τη στιγμή που ο εργαζόμενος σχολάει, δεν επιτρέπεται να δέχεται mail ή τηλεφωνικές κλήσεις που αφορούν την εργασία του.

«Αγκάθι» ο νέος Κανονισμός Εργασίας

Όμως, το  μεγάλο «αγκάθι» εξακολουθεί να είναι ο νέος Κανονισμός Εργασίας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της Αθήνας, «Ι. Ληξουριώτης – Γ. Θεοδόσης και συνεργάτες, δικηγορική εταιρεία», εισηγήθηκε τα σημεία των αλλαγών.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτει πολυάριθμο team ικανών και έμπειρων νομικών, με επικεφαλής τον κ. Γεώργιο Τριανταφυλλάκη, που ορίστηκε Γενικός Διευθυντής των Νομικών Υπηρεσιών της από τον Απρίλιο του 2017.

Ο νέος Κανονισμός  «κτίζεται» από εξωτερική  δικηγορική εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1998, ενώ οι οι εταίροι δραστηριοποιούνται ως δικηγόροι από πολύ παλαιότερα.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρείας: «Οι εταίροι και οι συνεργάτες δικηγόροι, με επικεφαλής τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, κ. Ιωάννη Ληξουριώτη, είναι εξειδικευμένοι νομικοί, κάτοχοι διδακτορικών ή/και διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο πεδίο του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων, με μακρόχρονη και αποδοτική πρακτική εμπειρία και με πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο.

»Η αδιάκοπη κινητικότητα που χαρακτηρίζει το εργατικό δίκαιο και γενικότερα τις εργασιακές σχέσεις, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, αξιώνει υψηλή και ολοκληρωμένη εξειδίκευση και αδιάκοπη ενημέρωση στο επίπεδο της εργατικής νομοθεσίας, της νομολογίας, της θεωρίας και των διεθνών πρακτικών.

»Πολύτιμο λοιπόν χαρακτηριστικό του γραφείου μας είναι η άκρα εξειδίκευσή του σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, με δέσμευση στην εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε πελάτη και κάθε υπόθεσης.

»Η εξειδίκευση, η εμπειρία, η προσήλωση στη λεπτομέρεια, η δημιουργική φαντασία και η σκληρή δουλειά, μας επιτρέπουν να υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τα συμφέροντα των πελατών μας και να βρίσκουμε επωφελείς λύσεις σε ζητήματα που αφορούν στο εργατικό δίκαιο και τις εργασιακές σχέσεις, στο πλαίσιο μιας συνεχώς διαφοροποιούμενης παγκόσμιας οικονομίας και ενός ραγδαία εξελισσομένου εργασιακού περιβάλλοντος».

Στην ίδια λογική κινείται και η  επιστολή, την οποία έλαβαν προ ημερών με mail οι εργαζόμενοι και την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΤΕ και ο CEO της, κ.κ. Κώστας Μιχαηλίδης και Παύλος Μυλωνάς.

Μεταξύ των άλλων αναφέρεται πως:

Δεσμευθήκαμε να γίνουμε μια πιο σύγχρονη, ευέλικτη, κερδοφόρα τράπεζα. Έχουμε την ευκαιρία να λύσουμε θέματα τα οποία χρίζουν άμεσου εκσυγχρονισμού και να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο επιβραβεύεται η αποτελεσματικότητα, αναγνωρίζεται και ενισχύεται το ταλέντο και παρέχονται ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης σε όλους.

· Σχεδιάζουμε το νέο πλαίσιο να μην περιορίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας και να μην επηρεάζει τις σχέσεις αναφοράς ή το υφιστάμενο οργανόγραμμα της Τράπεζας.

· Συνδέουμε άμεσα την επαγγελματική εξέλιξη του εργαζόμενου με την αξιολόγηση της συνολικής του απόδοσης και προσφοράς. Το νέο σύστημα  εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία και προάγει την ενεργή συμμετοχή του κάθε εργαζομένου.

· Υποστηρίζουμε την επιβράβευση της συνεισφοράς. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε μια νέα δομή μισθοδοσίας, απλούστερη και ανταποδοτική. Σε αυτή τη δομή, υπάρχει διαφάνεια, αξιοκρατία και όλοι οι εργαζόμενοι διατηρούν το υφιστάμενο επίπεδο των καταβαλλόμενων αμοιβών τους.

· Πιστεύουμε σε ένα απλούστερο και πιο ευέλικτο πλαίσιο επαγγελματικής εξέλιξης.

· Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα πλαίσιο που διευκολύνει και προάγει τη δυνατότητα για ταχύτερη επαγγελματική εξέλιξη, συνδέει την αμοιβή με τα χαρακτηριστικά της κάθε θέσης εργασίας, και ανταμείβει τη συνεισφορά του εργαζόμενου στα αποτελέσματα της Τράπεζας.

Η ισομερής επιτροπή, λοιπόν, που θα συσταθεί θα πάει σε διάλογο για την πιθανή τροποποίηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό άρθρων του ισχύοντος Κανονισμού Εργασίας.

Αυτή η διαβούλευση θα κρατήσει τους επόμενους τέσσερις μήνες, καθώς τον Νοέμβριο θα υποβάλει τα συμπεράσματά της στη Διοίκηση της ΕΤΕ, αλλά και τους συλλόγους των εργαζομένων.

Πηγή: mononews.gr

Διαβάστε επίσης