Ορισμός Αντιπροσώπων του Συλλόγου μας για το Συνέδριο Αντιπροσώπων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 

Συνάδελφοι, για ενημέρωσή σας, αναρτάμε το εξ.431/21.01.2019 έγγραφό μας προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με το οποίο ορίζουμε 3 τακτικούς και 3 αναπληρωματικούς αντιπροσώπους για το Συνέδριο Αντιπροσώπων του Ταμείου, απαντώντας σε σχετικές επιστολές του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς το Σύλλογό μας. 

Υπογραμμίζουμε ότι ο ορισμός αντιπροσώπων εκ μέρους μας, γίνεται στα πλαίσια άσκησης των σωματειακών μας δικαιωμάτων και σε καμία περίπτωση δεν ενέχει αναγνώριση των ενεργειών του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, για τις οποίες επιφυλασσόμαστε, δεδομένου ότι διατηρούμε όλες τις επιφυλάξεις σχετικά με τη νομιμότητα του νέου καταστατικού.  

Διαβάστε εδώ την Νο 431/21.01.2019 επιστολή μας προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.:ANTIPROS. TAPILTAT 2019

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη
Διαβάστε επίσης