Επιστολή του Συλλόγου μας προς την Εθνική Ασφαλιστική

06/02/2018                                                                                                                          ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 381

Προς Εθνική Α.Ε.Ε.Γ.Α.

Σε προσοχή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή  Κυρίου Σταύρου Καραγρηγορίου

 

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση ληφθέντος ασφαλίσματος, Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων υπ’ αριθ. 2578,2576,2577

Αξιότιμοι

     Στην από 31.01.2018 επιστολή σας προς το Σύλλογό μας, με την οποία μας κάνετε γνωστή την έκδοση, κατόπιν ερωτήματος της Εταιρίας σας, της ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017 από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής της στις παροχές μας, κατόπιν της ερμηνείας σας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:

  1. Πώς είναι δυνατόν να εφαρμόσετε αναδρομικά την ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017, για την προσαύξηση των συντελεστών στα ληφθέντα ασφαλίσματα από τον Νοέμβριο του 2016, όταν αφενός δεν πράξατε το ίδιο με την ΔΕΑΦ/ 1160724/ΕΞ2016 την οποία εφαρμόσατε από τις 03.11.2016 που εξεδόθη, αφετέρου δεν έχετε λάβει ακόμη απάντηση στο υπ’ αρ 3 σχετικό ερώτημά σας, που θέσατε  προς τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με το υπ’ αρ 14610/27.03.2017 έγγραφό σας.
  2. Στην επιστολή σας προς το Σύλλογό μας με ημερομηνία 21.11.2016, μεταξύ άλλων αναφέρετε ότι: «Όσον αφορά στο ζήτημα της προσαύξησης κατά 50% στους συντελεστές φορολόγησης του ασφαλίσματος ομαδικών ασφαλιστηρίων σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς, κατ’ αρθρ. 15 παρ.4 ν.4172, μέχρι την έκδοση της ΔΕΑΦ/ 1160724/ΕΞ2016/3.11.16 του ΓΓΔΕ του ΥΠΟΙΚ, δεν υπήρχε ερμηνεία που να διευκολύνει, ενόψει και της αρχής στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων, από δε την πλευρά μας εφαρμόσαμε το νόμο με γνώμονα τη διασφάλιση από τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, τόσο της εταιρείας όσο και των ασφαλισμένων μας. Με χαρά θα προσαρμόσουμε την πρακτική μας στην ερμηνεία που δόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Επισημαίνουμε ότι εκ της απαντήσεως αυτής δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικής εφαρμογής…»

     Θα ενθυμείστε βεβαίως ότι την από 21.11.2016 έγγραφη διαβεβαίωση από μεριάς σας πως με χαρά θα προσαρμόσετε την τακτική σας, ακολούθησαν αλλεπάλληλες προφορικές παλινωδίες των Υπηρεσιών σας για την ημερομηνία εφαρμογής της ΔΕΑΦ τόσο προς το Σύλλογό μας, όσο και προς την Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. και τελικά φθάσαμε, κατόπιν δικής μας παρέμβασης, να εφαρμοστεί με την καταβολή των παροχών μας Απριλίου 2017, χωρίς αναδρομικότητα αλλά από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλ την 03.11.2016. Ρωτάμε λοιπόν: Πώς συνάδουν «η χαρά σας» της 21.11.2016 με την οποία θα προσαρμόζατε την πρακτική σας και η μετά από μήνες ενέργειά σας, με την υποβολή της υπ’ αρ 14610/27.03.2017 επιστολής σας  προς τον Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με την οποία ρωτάτε εάν τα όσα αναφέρονται στην ΔΕΑΦ/ 1160724/ΕΞ2016/3.11.16 «..εφαρμόζονται και επί συμμετοχής ασφαλισμένου-εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που διοργανώνει ο εργοδότης..», αναδεικνύοντας ένα θέμα που δεν αναφέρεται πουθενά στην σχετική νομοθεσία. Είναι αυτές σας οι ενέργειες προς όφελος της πελατείας σας;

Σε αναμονή των διευκρινήσεων σας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη