Εκπροσώπηση συνταξιούχων στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. ως τακτικά μέλη

ethnokarta_logo_circle_petrol

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

Μέλος Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.-Ε.Κ.Α- Έτος ίδρυσης 2001

Σταδίου 61-10551 Αθήνα

ΤΗΛ:2110126265-FAX:2110126264

 

10/11/2015                                               ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 281

ΠΡΟΣ:                                                                                                                                                                                                        

ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε                                                                                                                            

ΚΥΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΗΤΡΑΚΟ

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Κύριε Πρόεδρε

Σας υποβάλουμε εκ νέου τις επιστολές του Συλλόγου μας, με τις οποίες  επανειλημμένα ζητούσαμε   την εκπροσώπηση μας στο Δ.Σ. της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. ως τακτικά μέλη, κατά τη διάρκεια της θητείας σας.

Πρόκειται για ένα  δίκαιο και ώριμο αίτημα, αφού πλέον ο αριθμός των  μελών μας   είναι   σημαντικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των ενεργεία συναδέλφων και διαρκώς  θα αυξάνεται στο μέλλον:  (Σήμερα 343 συνταξιούχοι – 130 εν ενεργεία περίπου).

Δεδομένου ότι στην Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. πρέπει να υπάρχει ισοτιμία όλων των ασφαλισμένων και όχι διαχωρισμός και αποκλεισμός τους, επανερχόμαστε και επιμένουμε στην  ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός  μας.

Σε αναμονή της απάντησής σας

                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                   Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

                           Αγγελική Οικονόμου            Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης