Επιστολή του Συλλόγου μας για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Επικρατείας.

Συνάδελφοι, ο Σύλλογός μας, στις 06.06.2019, εκτός από την κοινή Ανοιχτή Επιστολή που απέστειλε με την Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ και τους άλλους Συνταξιουχικούς Συλλόγους για το θέμα της ένταξης των ασφαλι... Read More

Επιστολή ΟΣΤΟΕ & Συνταξιουχικών Συλλόγων για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

Συνάδελφοι, για ενημέρωσή σας, αναρτάμε την από 04.04.2019 επιστολή της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ και των Συνταξιουχικών Συλλόγων, που αφορά την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Η επιστολή αυτή εστάλη στη... Read More

Ορισμός Αντιπροσώπων του Συλλόγου μας για το Συνέδριο Αντιπροσώπων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  Συνάδελφοι, για ενημέρωσή σας, αναρτάμε το εξ.431/21.01.2019 έγγραφό μας προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με το οποίο ορίζουμε 3 τακτικούς και 3 αναπληρωματι... Read More

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κο Αλέξη Τσίπρα για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Συνάδελφοι, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης στο θέμα της Επικουρικής μας Σύνταξης, ο Σύλλογός μας από κοινού με τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΛΤΕ, ΑΤΤΙΚΗΣ, EUROBANK-ΑΘΗΝΩΝ, αποστείλαμε ... Read More

“ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ & ΕΠΑΣΠΠΕ και η αντιπαράθεση με τους συνταξιούχους»: Απόσπασμα της ομιλίας του Συναδέλφου Χρήστου Ζαχαριά στην Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΤΕ πρώην προσωπικού Εθνοκάρτας, στις 04.11.2017 και η οφειλόμενη απάντησή μας.

Συνάδελφοι, αναρτάμε αυτούσιο το παρακάτω απόσπασμα από την ομιλία του Συναδέλφου Χρήστου Ζαχαριά, το οποίο δημοσιεύτηκε  στο μπλοκ της Ενωτική Αγωνιστική Παρέμβαση π. Εθνοκάρτας και εστάλη στο mail  ... Read More

16.10.2017: Νέα επιστολή του Συλλόγου μας προς την Εθνική Ασφαλιστική.

16/10/2017                                                                                          ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 372 Προς: ΕΘΝΙΚΗ  Α.Ε.Ε.Γ.Α Σε προσοχή :                                                 ... Read More

Νέα επιστολή των Συλλόγων Συνταξιούχων προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης Κο Α. Πετρόπουλο για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Διαβάστε πιο κάτω την κοινή επιστολή των Συνταξιουχικών Συλλόγων (Σύλλογος Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας, Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας,  Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Α... Read More

Επιστολή των Συλλόγων Συνταξιούχων προς την ΟΤΟΕ, για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την Επικουρική Ασφάλιση.

Διαβάστε πιο κάτω την κοινή επιστολή των Συνταξιουχικών Συλλόγων (Σύλλογος Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας, Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας,  Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπ... Read More

Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΤΕ Κο Λ. Φραγκιαδάκη για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην έγκριση Ατομικών Δανείων Συνταξιούχων ΕΤΕ.

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι Οι περισσότεροι από εσάς που σπεύσατε στο δίκτυο της Τράπεζας,  για να κάνετε αίτηση Ατομικού Δανείου Συνταξιούχου ΕΤΕ, ύστερα από την έκδοση της Εγκυκλίου Β 125/01.06... Read More