Σύγκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Τετάρτη 05.12.2018, ώρα 15.45, στην αίθουσα της ΟΤΟΕ, Βησσαρίωνος 9 και Σίνα – 4ος όροφος.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/11/2018                                                                                                                    ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 419

 

Αγαπητές και αγαπητοί  Συνάδελφοι                                                                                                 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην Εθνοκάρτας σας καλεί να συμμετάσχετε μαζικά, στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί:

Η 1η Γενική Συνέλευση ορίζεται  την Τετάρτη 28/11/2018.   

Σε περίπτωση μη απαρτίας,  η 2η και τελική Γενική Συνέλευση ορίζεται την Τετάρτη  05/12/2018

και θα πραγματοποιηθεί  οπωσδήποτε, αφού θα έχει απαρτία με οσαδήποτε ταμειακά εντάξει μέλη παραστούν.

Η  Γ. Σ. θα γίνει στις 15.45 μ.μ., στην αίθουσα της ΟΤΟΕ στην Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος 9 και Σίνα –  4ος όροφος.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός Δ.Σ. προηγούμενου χρόνου.
  2. Έκθεση Ταμειακής Διαχείρισης.                                                                                                                                                  
  3. Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων και Πρόγραμμα Δράσης επόμενου χρόνου.                                                                                                                                  
  4. Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις.                                                                                                                                                             
  5. Έγκριση Απολογισμού, Ταμειακής Διαχείρισης, Προϋπολογισμού – Προγράμματος Δράσης επόμενου χρόνου και απαλλαγή μελών Δ.Σ.                                            

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη