Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 05.12.2018 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.

ethnokarta_logo_circle_petrol

Ολοκλήρωσε τις εργασίες της η Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου μας, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της ΟΤΟΕ, μέσα σε κλίμα ενότητας και συναδελφικής αλληλεγγύης.

Εξελέγησαν ομόφωνα: Πρόεδρος της Γ.Σ.  ο Συνάδελφος Γιώργος Βερνάρδος και Γραμματέας η Συνάδελφος Βάσω Γούλα.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Συνάδελφος Αγγελική Οικονόμου διάβασε τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του Δ.Σ. για το έτος 2018.

Στη συνέχεια ο Συνάδελφος Κώστας Καζολέας διάβασε το πόρισμα της  Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Κατόπιν έγιναν ερωτήσεις επί του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από τα μέλη και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις από την Πρόεδρο. 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και  Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018 και  τα μέλη του Δ.Σ. απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη.

Επίσης εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Προϋπολογισμός & το Πρόγραμμα Δράσης έτους 2019.

Τέλος η Γ.Σ. υπερψήφισε (υπήρξαν μόνο 1 αρνητική ψήφος και 2 λευκές) την πρόταση του Συναδέλφου Δημήτρη Σταύρου, να διαγράφονται από μέλη του Συλλόγου, εκείνα τα άτομα, κατά των οποίων η Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε. ασκεί ένδικα μέσα, επειδή – παρότι έχουν υποχρέωση – επιμένουν να αρνούνται να της επιστρέψουν το ποσόν που τους ζητά συμψηφιστικά, το οποίο αφορά μέρος των συντάξεων που τους κατέβαλε η Ε.Π.ΑΣ.Π.Ε., καθ’ όλο το διάστημα που ήταν σε αναμονή της έκδοσης απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

Αγγελική Οικονόμου          Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης