Πιστώθηκε στις 31.03.2019 η 3η παροχή “έκπτωσης” – επιστροφής 12% επί των καταβαλλόμενων τόκων, στα δανειακά προϊόντα εργαζομένων & συνταξιούχων ΕΤΕ. Σε αναμονή υπογραφής νέας ΕΣΣΕ για τη θέσπιση νέων εκπτώσεων τόσο στα ατομικά όσο και στα στεγαστικά δάνεια.

Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΤΕ Κο Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην έγκριση Ατομικών Δανείων Συνταξιούχων ΕΤΕ.

Συνάδελφοι, σας γνωρίζουμε ότι στις 30.06.2019 πιστώθηκε η 3η και τελευταία προβλεπόμενη παροχή έκπτωσης 12% επί των καταβαλλόμενων τόκων στα δανειακά μας προϊόντα, σε εφαρμογή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) 2016-2018 και του Πρακτικού Συμφωνίας, μεταξύ ΣΥΕΤΕ & ΕΤΕ, που έληξαν 31.03.2019.  

Σε αναμονή υπογραφής νέας ΕΣΣΕ για τη θέσπιση νέων εκπτώσεων τόσο στα ατομικά όσο και στα στεγαστικά δάνεια.

Υπενθυμίζουμε ότι η  Διοίκηση της Τράπεζας ικανοποίησε αίτημα του Συλλόγου μας και  αποδέχτηκε οι εκπτώσεις αυτές να επεκταθούν και στους συνταξιούχους της τέως ΕΑΕΔΟ, στα πλαίσια της εξομοίωσής μας με τους συνταξιούχους της ΕΤΕ. 

Η πρώτη πίστωση επιστροφής των τόκων 12% έγινε στις  30.06.2017 (01.07.2017) και αφορούσε το χρονικό διάστημα 01.04.2016-30.06.2017.

Η δεύτερη πίστωση επιστροφής έγινε στις 30.06.2018 και αφορούσε το χρονικό διάστημα 01.07.2017-30.06.2018.

Η τρίτη και τελευταία προβλεπόμενη πίστωση επιστροφής έγινε στις 31.03.2019  και αφορούσε το χρονικό διάστημα 01.07.2018-31.03.2019.

Τα ποσά των εκπτώσεων πιστώθηκαν στους λογαριασμούς εξυπηρέτησης του δανειακού λογαριασμού με την αιτιολογία ΕΣΣΕ και τον αριθμό του δανείου. Οι εκπτώσεις του “Ανοικτού Δανείου” πιστώθηκαν απευθείας στο λογαριασμό του. 

Για ενημέρωσή σας, παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από το Πρακτικό Συμφωνίας  μεταξύ ΣΥΕΤΕ & ΕΤΕ της 27/7/2016, σχετικά με την παροχή έκπτωσης 12% επί των καταβαλλόμενων τόκων στα δανειακά μας προϊόντα:

«η παροχή της έκπτωσης 12% επί των καταβαλλόμενων ενήμερων τόκων αφορά τα στεγαστικά δάνεια, το όριο υπερανάληψης (overdraft) και τα ατομικά δάνεια. Εξαιρούνται τα προϊόντα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης. Το ποσό της έκπτωσης επιστρέφεται στον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου, με την προϋπόθεση να μην έχει παρουσιαστεί στο ίδιο χρονικό διάστημα καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό προϊόν διαθέτει ο δανειολήπτης».

Στεγαστικά Δάνεια

Συνάδελφοι, θα έχετε διαπιστώσει ότι στα δοσολόγια των στεγαστικών δανείων σας, εμφανίζεται προσαυξημένη η δόση σας μετά τις 31.03.2019, ακριβώς γιατί την ημερομηνία αυτή έληξε η ΕΣΣΕ 2016-2018 και το Πρακτικό Συμφωνίας, στα οποία είχε συμφωνηθεί σταθερό μειωμένο επιτόκιο 2% πλέον εισφορά Ν. 128/75 μέχρι τις 31.03.2019. 

Γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΤΕ έχει ήδη καθορίσει το διεκδικητικό του πλαίσιο και εντός των ημερών θα στείλει τη σχετική πρόσκληση στη Διοίκηση της Τράπεζας, για την έναρξη του διαλόγου.  

Δεδομένου ότι τα εισοδήματά μας έχουν μειωθεί δραματικά την 10ετία των μνημονίων, θέση μας είναι ότι απαιτούνται γενναίες εκπτώσεις και κίνητρα, τόσο στα στεγαστικά όσο και στα πάσης φύσεως δάνεια και κάρτες, ώστε να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τις οφειλές μας προς την Τράπεζα, όπως μέχρι τώρα συνειδητά και υπεύθυνα πράττουμε με αιματηρές οικονομίες, έχοντας την εταιρική κουλτούρα του υπαλλήλου – συνταξιούχου της Εθνικής Τράπεζας. Επίσης κατά τη γνώμη μας, πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και σε όσους από εμάς δεν έχουν αντέξει τις συνέπειες της πολυετούς οικονομικής κρίσης και δεν είναι απόλυτα συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την ΕΤΕ. 

Παρακολουθούμε από κοντά το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη.  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

         Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

    Αγγελική Οικονόμου          Ευαγγελία Μερκούρη

Διαβάστε επίσης