Οφειλόμενη απάντηση στην απο 04.07.2017 ανακοίνωση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ.

Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΤΕ Κο Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην έγκριση Ατομικών Δανείων Συνταξιούχων ΕΤΕ.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

08.08.2017                                             ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 364

 

Οφειλόμενη απάντηση στην από 04.07.2017 ανακοίνωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Δεν θα μιλήσουμε για εγκλήματα και άλλα σχετικά που αναφέρει, όμως δεν θα “σιγήσουμε”.

Α) Με βάση τα αδιάσειστα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς το ίδιο το Ταμείο και σκόπιμα αποσιωπά η συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως και ανάλογες προηγούμενες, έχουμε για την 20ετία 1990-2010 αποδόσεις των Κεφαλαίων του Ταμείου, δηλαδή των εισφορών 982%!!

Έτσι το χαρτοφυλάκιο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, με ημερομηνία 31.12.2010, είχε την εξής διάθρωση με μέση τιμή κτήσης:

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 147.653.607,60
Ομόλογα Τραπεζών    6.450.000,00
Αμοιβαία Κεφάλαια  80.920.590,11
Μετοχές Εσωτερικού  58.046.473,22
Διαθ. – Προθεσμιακών Καταθέσεων 104.500.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 397.570.670,93

 

Την 31.12.2015 η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου, με μέση τιμή κτήσης, είναι η εξής:

Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου  44.312.325,00
Προθεσμιακές Καταθέσεις  36.000.000,00
Αμοιβαία Κεφάλαια  76.513.563,77
Μετοχές Εσωτερικού  29.340.672,13
ΣΥΝΟΛΟ 186.166.560,89

 

Δηλαδή σε μια 5ετία (2010-2015) η διαφορά είναι ίση με 211,4 εκ € ή ποσοστό μείωσης 53%. Σε αυτήν την διαφορά περιέχονται 110 εκ € από το PSI το 2012. Φυσικά το χαρτοφυλάκιο του Ταμείου την 31.12.2015, με τρέχουσες τιμές και όχι με μέσες,  είναι ακόμη χαμηλότερο και ανέρχεται σε 159,6 εκ € με περαιτέρω μείωση μέχρι σήμερα.

Η αναλογιστική μελέτη 2014, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αναφέρει ως το πλέον ευνοϊκό σενάριο, που εξακολουθεί να παρουσιάζει  έλλειμμα της τάξης των 191,00 εκ € μέχρι το 2035, εκείνο με τα χαμηλότερα επίπεδα συντάξεων (δηλ. από 01.12.2013 ανώτατο πλαφόν 390€ – κατώτατο πλαφόν 150€), με αποχωρήσεις των ενεργών ασφαλισμένων με τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ και με καταβολή του βοηθήματος 12 φορές το χρόνο (δηλ. με κατάργηση Δ.Χ., Δ.Π., Ε.Α.).  Την 01.10.2015 προχώρησαν σε νέες μειώσεις των συντάξεων, με αναδρομικό επανυπολογισμό, διατηρώντας το ανώτατο πλαφόν 390€  αλλά κατακρημνίζοντας το κατώτατο πλαφόν σε 50€.

Το αμείλικτο ερώτημα που τίθεται είναι: Ποιος ευθύνεται για την εξαΰλωση των αποθεματικών του Ταμείου;  Οι καταβαλλόμενες συντάξεις , που από τις 19.12.2014 είχαν αποδεχτεί οι σύλλογοι συνταξιούχων εγγράφως (390€ ανώτατο πλαφόν  – 150€ κατώτατο πλαφόν  και πρόταση επιβολής 7%  μηνιαίας εισφοράς επ’ αυτών)  ή η Κυβέρνηση που το 2012 επέβαλε το PSI και η αμέλεια των μελών του Δ.Σ.,  που αδιαφόρησαν για την χρηματιστηριακή κατρακύλα και δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα  εγκαίρως;

Αν δεν συνέβαιναν τα δύο τελευταία, το συγκεκριμένο σενάριο διασφάλιζε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ταμείου, με αξιοπρεπείς συντάξεις και παρά τον ΤΑΠΙΛΤΑΤτοκτόνο  Ν.3371/2005 που απαγόρευσε την ασφάλιση των νεοπροσλαμβανόμενων στο Ταμείο και επέβαλε  την υποχρεωτική τους ασφάλιση στο ΕΤΕΑ.

Β) Στις συνεχείς αναφορές του Δ.Σ. του Ταμείου και άλλων,  για την είσπραξη πολλαπλάσιων συντάξεων από τις καταβληθείσες εισφορές, αν και έχουμε συγκεκριμένη αντίληψη για την  Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση και  παρότι το ΤΑΠΙΛΤΑΤ,  κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.4 του ν. 2084/1992, λειτουργεί σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης από ΝΠΔΔ και ως εκ τούτου αποτελεί φορέα ασφάλισης  που εξομοιώνεται με αντίστοιχο φορέα δημόσιας επικουρικής ασφάλισης,  μπαίνουμε κι εμείς στη λογική των αριθμών και απαντάμε:

Πέραν της «μπακαλίστικης» και αντιεπιστημονικής μεθόδου που χρησιμοποιούν με τις μηδενικές αποδόσεις, προκύπτει από τα δημοσιευμένα στοιχεία του ίδιου του Ταμείου, ότι στην 20ετία 1990-2010 σημειώνεται 1000% απόδοση των κεφαλαίων.  Για όλους εμάς που ασφαλιστήκαμε στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ το 1983 και είμαστε σήμερα συνταξιούχοι, το 1/3 των εισφορών μας  10πλασιάστηκε δηλ. το σύνολο των εισφορών μας από το 1983 μέχρι το 1990. Τα υπόλοιπα 2/3 των εισφορών μας, από το 1990 και μετά συνέχισαν να σωρεύονται και να υπεραποδίδουν, λόγω των υψηλών επιτοκίων της συγκεκριμένης περιόδου. Κατά συνέπεια εμείς δεν έχουμε εισπράξει ως συντάξεις ούτε το 1/3 των εισφορών μας που 10πλασιάστηκαν και φυσικά ακολουθούν και τα υπόλοιπα 2/3 των εισφορών μας με τις υπεραποδόσεις τους.

Γ) Για την «ζημιογόνα καραμέλα» της επένδυσης των 55,5 εκ € στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής.

Κατ’ αρχήν σημειώνουμε ότι πρώτα έγινε η επένδυση και μετά από 6 μήνες εγκρίθηκε από το Συνέδριο Αντιπροσώπων. Εφόσον την θεωρεί το Δ.Σ. του Ταμείου μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και μάλιστα άνω των 15 ετών, γιατί επένδυσαν με τιμή μετοχής 0,30, όταν όλα «φώναζαν» πως  θα κινιόταν πτωτικά  και δεν περίμεναν να επενδύσουν στην τιμή των 0,04; Μα γιατί δεν επένδυσαν για οικονομικούς λόγους αλλά για δικές τους επιδιώξεις. Να ευχόμαστε να μην γίνει νέα ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής.

Δ) Για το επιχείρημα ότι μειώνεται κατά 2,5 εκ € το ετήσιο έλλειμμα του Ταμείου με τη γενίκευση των 50€ στους λεγόμενους «κόκκινους» συνταξιούχους.  

Πέραν  του ότι με αυτή τη γενίκευση ουσιαστικά καταργούν την Επικουρική Σύνταξη, γιατί διαγράφουν πραγματικό θεμελιωμένο συντάξιμο χρόνο, έχουμε να πούμε ότι το ποσό των 2,5 εκ € μπορούσε να συγκεντρωθεί από την επιβολή 7% μηνιαίας εισφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις, που είχαν προτείνει οι συνταξιουχικοί σύλλογοι.  Στα 20 εκ € ανερχόταν η ετήσια δαπάνη για καταβολή συντάξεων Χ 7% εισφορά =  1,4 εκ € ετησίως. Επιπλέον 1,1 εκ € οι διαφυγόντες τόκοι,   από το ποσό των 55,5 εκ € που έπαψε να τοκίζεται και να αποδίδει,  αλλά επενδύθηκε και εξαϋλώθηκε στην Τράπεζα Αττικής, αθροιστικά μας κάνουν τα 2,5 εκ € έλλειμμα που κάλυψαν με την  γενίκευση των 50€ στους λεγόμενους «κόκκινους» συνταξιούχους.

Έσωσαν την Τράπεζα όπως θριαμβολογεί το Δ.Σ. του Ταμείου και κατακρήμνισαν τους συνταξιούχους συναδέλφους τους, που πρέπει να τους χρωστάμε και χάρη, γιατί όπως λένε, «και τα 50€  πολλά μας είναι».  

Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αλλά και πολλά Δ.Σ. Συλλόγων Εργαζομένων, με τις αποφάσεις τους , τις ενέργειές τους και τις ανακοινώσεις τους, επιχειρούν να διχάσουν τους εργαζόμενου και τους συνταξιούχους. Να διαμορφώσουν την αντίληψη ότι για τα ελλείμματα  των Ταμείων ευθύνονται οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει συντάξεις περισσότερες από τις εισφορές τους. Επιδιώκουν ή δεν αντιλαμβάνονται τι κοινωνικός  αυτοματισμός  μπορεί να δημιουργηθεί;  Τι άλλοθι στις αντιασφαλιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων δίνουν; Δεν μένει παρά να στραφούν όλοι οι εργαζόμενοι και οι νέοι συνταξιούχοι κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να καταργήσει τις συντάξεις των γονιών και των παππούδων τους, ή να τους δίνει 50€ φιλοδώρημα επαιτείας, γιατί έχουν λάβει συντάξεις περισσότερες από τις εισφορές τους!! Πρώτοι καθιερώνουν μια αντίληψη και πρακτική, που δεν υπάρχει σε κανένα Ασφαλιστικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων και της οικονομικής εποπτείας. Να επιστρέφει ο Φορέας ως συντάξεις στους ασφαλισμένους, τις εισφορές που έχουν καταβάλει!! Αυτόν το ρόλο φιλοδοξούν να διαδραματίσουν και αυτήν την κοινωνία της ζούγκλας  επιθυμούν να αφήσουν στα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.

Όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, άλλη λύση για όλους τους ασφαλισμένους εν ενεργεία και συνταξιούχους δεν μένει, παρά η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.

             Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

Αγγελική Οικονόμου          Ευαγγελία Μερκούρη

 

Συνάδελφοι, προκειμένου να αποστείλουμε την παραπάνω ανακοίνωση σε όλους τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, που βομβαρδίζονται με συνεχείς ανακοινώσεις σε βάρος μας, ζητήσαμε τις διευθύνσεις τους από το Δ.Σ. του Ταμείου σήμερα, ώστε να ακούσουν έστω και μια φορά και τις δικές μας απόψεις.  Αναμένουμε την απάντηση του Ταμείου.

Το Δ.Σ.