Οι ενέργειές μας για την προσαύξηση και πάλι των φορολογικών συντελεστών κατά 50% από την Εθνική Ασφαλιστική σε Συναδέλφους μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι                                                                                                                                                          

Γνωρίζετε ότι η ΔΕΑΦ/ 1160724/ΕΞ2016 που εξέδωσε στις 3.11.2016 η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), κατόπιν ερωτήματος που έθεσε μεταξύ άλλων και ο Σύλλογός μας, αποκατέστησε την αδικία που έχουν υποστεί τα μέλη μας από την Εθνική Ασφαλιστική, αποσαφηνίζοντας το θέμα της προσαύξησης των φορολογικών συντελεστών των ν.4110/2013 & ν.4172/2013 και της πρόωρης εξαγοράς.  Έτσι μετά και από την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς εναντίον του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξαναγκάστηκαν σε επαναφορά των κανονικών συντελεστών, χωρίς όμως να αποδεχτούν  την αναδρομικότητα, εφαρμόζοντας την ΔΕΑΦ από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλ την 03.11.2016.

Γνωρίζετε επίσης ότι, σε μια προσπάθειά της να δικαιωθεί η Εθνική Ασφαλιστική, λες και η επιθυμία τους είναι οι πελάτες τους να πληρώνουν όσο το δυνατόν περισσότερους φόρους, ήλθαν εκ των υστέρων στις 27.03.2017 και ζητώντας δήθεν νέες διευκρινήσεις επί της παραπάνω ΔΕΑΦ που έδινε λύση στο ζήτημα, υπέβαλαν στον Διοικητή της ΑΑΔΕ Κο Πιτσιλή ένα γενικό  ερώτημα, για ένα ζήτημα  που δεν αναφέρεται στους φορολογικούς νόμους,  αλλά το ανέδειξαν  οι ίδιοι. Με λίγα λόγια δηλαδή ενήργησαν και ανέδειξαν  ως πρόωρη εξαγορά του ασφαλίσματος, τη  συμμετοχή εργαζόμενου σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου εξαγγελμένου από τον εργοδότη και – σύμφωνα με την αυστηρότερη ερμηνεία, εσφαλμένη κατά τη γνώμη μας – κάθε καταβολή ασφαλίσματος που γίνεται με τη  βούληση του ασφαλισμένου, πριν τα όρια ηλικίας του Κύριου Φορέα.

Αποτέλεσμα αυτών των μεθοδεύσεων και ενεργειών τους ήταν  να εκδώσει η ΑΑΔΕ  στις 21.12.2017 την νέα ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017, την οποία επικαλείται η Ασφαλιστική σε επιστολές που απέστειλε πρόσφατα σε Συναδέλφους μας,  ενημερώνοντάς τους  ότι ήδη από τον Φεβρουάριο 2018 προχώρησε  και πάλι στην προσαύξηση κατά 50% των φορολογικών συντελεστών και  ζητώντας από τον καθένα συγκεκριμένο ποσό αναδρομικών  φόρων από τον Νοέμβριο 2016, το οποίο θα παρακρατήσουν σε επόμενες συντάξεις. Τους Συναδέλφους μας δε που συνταξιοδοτήθηκαν 31.12.2016 και έλαβαν τις παροχές τους εντός του 2017, τους ενημερώνουν ότι θα τους παρακρατήσουν αναδρομικούς φόρους  και για το εφάπαξ, εκτός από τη σύνταξη!!!

Οι ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου μας ήταν άμεσες και συντονισμένες.

Κινητοποιήσαμε τους θιγόμενους Συναδέλφους, οργανώνοντας συνάντηση στο γραφείο του Συλλόγου, όπου συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι παραπέρα ενέργειές μας.

Έτσι κοινοποιήθηκαν 2 εξώδικα στην Εθνική Ασφαλιστική υπογεγραμμένα από τους  Συναδέλφους, ένα για την κατηγορία των παλαιών συνταξιούχων που τους αυξήθηκε ξανά ο συντελεστής φορολόγησης  και ένα για τους  νέους συνταξιούχους  που έλαβαν εφάπαξ και σύνταξη εντός τους 2017, τα οποία τότε φορολογήθηκαν με τους κανονικούς συντελεστές, γιατί ίσχυε η πρώτη ΔΕΑΦ.

Επίσης κοινοποιήσαμε 1 εξώδικο προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Κο Πιτσιλή, υπογεγραμμένο από τους Συναδέλφους και  το Σύλλογο.

Τέλος  την Παρασκευή 11.05.2018 η Πρόεδρος του Συλλόγου μας Κα Αγγελική Οικονόμου, έδωσε συμπληρωματική κατάθεση στην ανακρίτρια η οποία διενεργεί ανακρίσεις, κατ’ εντολή του  εισαγγελέα που ερευνά τη μηνυτήρια αναφορά την οποία έχουμε καταθέσει κατά του Δ.Σ. της Εθνικής Ασφαλιστικής.   

Στα εξώδικα προς την Εθνική Ασφαλιστική,  αναφέρονται μεταξύ άλλων:

«Σας υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά, ότι η εφαρμογή του προσαυξημένου συντελεστή στην περίπτωσή μας είναι παράνομη, καθώς έχουμε θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον συνταξιοδοτικό μας φορέα, ο οποίος, όσον αφορά την εν λόγω σύνταξη, είναι η ΕΠΑΣΠΠΕ. Για την διαφορά μας αυτή έχουμε άλλωστε καταθέσει, πολλοί από εμάς, σχετική αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδικάσθηκε στις 21.02.2018 και αναμένουμε την απόφαση του Δικαστηρίου.

Στην ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά σας προστίθεται τώρα και νεότερη, καθώς όχι μόνο ερμηνεύετε λανθασμένα και ενάντια στις σχετικές διατάξεις του Νόμου την ανωτέρω από 21.12.2017 επιστολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., αλλά την επικαλείστε για να προβείτε σε αναδρομική παρακράτηση φόρου.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα και με το άρθρο 9 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 12 του ν. 4474/2017, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Α.Α.Δ.Ε. ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.

Κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα του τρόπου φορολόγησης της σύνταξής μας είναι εξαρχής σαφές και η παρακράτηση του προσαυξημένου φόρου επί αυτών είναι εξαρχής παράνομη. Η θέση μας αυτή επιβεβαιώθηκε και με την  ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016 από 3.11.2016 επιστολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ακόμη όμως και εάν υποτεθεί ότι η λανθασμένη ερμηνεία της ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017, στην οποία προβαίνετε, ήταν σωστή, αυτό θα συνιστούσε μεταβολή της θέσης της Φορολογικής Διοίκησης από την ως τότε πρακτική της και την ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016 από 3.11.2016, την οποία και αποδεχτήκατε, μειώνοντας τον φορολογικό συντελεστή επί των συντάξεών μας. Τότε μάλιστα, με την επιστολή σας από 21.11.2016 προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας, επιμένατε ότι δεν τίθετο ζήτημα αναδρομικής εφαρμογής της ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016. Ενώ δηλαδή αρνηθήκατε να εφαρμόσετε αναδρομικά μία ερμηνευτική θέση, που ήταν προς όφελος ημών, τώρα σπεύδετε πρόθυμα και ενάντια ακόμη και στις ρητές επιταγές του Νόμου, να εφαρμόσετε αναδρομικά μία ερμηνεία που χειροτερεύει τη θέση μας.

Περαιτέρω, είναι παράνομη κάθε παρακράτηση εκ μέρους σας του δήθεν οφειλόμενου φόρου επί της εφάπαξ παροχής του υπ’ αριθμ. 2576/7 ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από την σύνταξη που μας καταβάλλετε εκ του υπ’ αριθμ. 2578/3 ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η συμπεριφορά σας αυτή, όπως αναφέρεται παραπάνω, είναι πλέον καταφανώς κακόπιστη και επιδιώκει συνειδητά τη βλάβη των συμφερόντων μας, καθώς δεν θεμελιώνεται σε καμία διάταξη νόμου. Για τις πράξεις σας αυτές, σας καθιστούμε υπεύθυνους τόσο ως νομικό πρόσωπο όσο και προσωπικά τους αποφασίζοντες, επιφυλασσόμαστε δε ρητά να αναζητήσουμε από σας ευθύνες διοικητικής, αστικής και ποινικής φύσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή δήλωση επιφύλαξης παντός δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε για την παράνομη αναδρομική εφαρμογή του προσαυξημένου φορολογικού συντελεστή επί των συντάξεών μας.

Σας καλούμε να συμμορφωθείτε άμεσα με τις επιταγές του Νόμου και να απέχετε από οποιαδήποτε αύξηση του φορολογικού συντελεστή, αναδρομικά ή και μη, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της σχετικής αγωγής μας.»

 

Στο εξώδικο προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Κο Πιτσιλή αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

«Αξιότιμε κύριε Διοικητή,

Με τις από 22.01.2018 και 23.04.2018 απευθυνόμενες σε σας επιστολές του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας, του οποίου είμαστε μέλη, σας ενημερώναμε για την παράνομη συμπεριφορά της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ», να εφαρμόζει προσαυξημένο συντελεστή για τη φορολόγηση των καταβολών σε εμάς από τα υπ’ αριθμ. 2576/7 και 2578/3 ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια καταβολής εφάπαξ και σύνταξης, που έχει συνάψει με την Εταιρία Πρόσθετης Ασφάλισης Προσωπικού Πρώην Ε.Α.Ε.Δ.Ο. (νυν Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.).

Η Εθνική ΑΕΕΓΑ μόνο πρόσκαιρα συμμορφώθηκε με την ΔΕΑΦ/ 1160724/ΕΞ2016, που εκδώσατε στις 03.11.2016, και επανάφερε, χωρίς αναδρομική ισχύ, τους φορολογικούς συντελεστές στα κανονικά επίπεδα.

Εν τούτοις, στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενη την αόριστη απάντηση που δώσατε με την ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017 σε εξίσου αόριστο σχετικό ερώτημά της (επιστολή της από 27.03.2017), η Εθνική ΑΕΕΓΑ αναίρεσε την προηγούμενη ενέργειά της και μας ενημέρωσε ότι θα προβεί σε αναδρομική, από τον Νοέμβριο του έτους 2016, προσαύξηση του συντελεστή φορολόγησης των καταβολών από τα ανωτέρω ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σας έχουμε ήδη ενημερώσει με την από 24.03.2017 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας (εισερχόμενο 1045821/24.03.2017 Άμεση Φορολογία) και γνωρίζετε πλέον για την παράνομη πρακτική της Εθνικής ΑΕΕΓΑ, να εξετάζει ως κριτήριο για την εφαρμογή του προσαυξημένου φορολογικού συντελεστή επί των καταβολών, όχι τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύμφωνα με τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια που ορίζουν και τις προϋποθέσεις των καταβολών, αλλά στον κύριο ασφαλιστικό φορέα μας, γεγονός παντελώς αστήρικτο στο Νόμο και απαράδεκτο. Σας έχει μάλιστα κοινοποιηθεί και σχετική μηνυτήρια αναφορά του Συλλόγου από 09.01.2017 (εισερχόμενο 1004717/13.01.2017 Άμεση Φορολογία).

Στη συνέχεια σας ενημερώσαμε με την υπ’ αριθμ. 379/22.01.2018 (εισερχόμενο Γραφείο Διοικητού 205/22.01.2018 & 1009756/22.01.2016 Άμεση  Φορολογία) επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας, και γνωρίζετε πλέον,  για τον τρόπο που η Εθνική ΑΕΕΓΑ ερμήνευσε και σκόπευε να εφαρμόσει την  ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017.

Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 389/23.04.2018 επιστολή του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας (εισερχόμενο Γραφείο Διοικητού 1040/23.04.2018) σας ζητήσαμε να διευκρινίσετε το θέμα της αναδρομικής εφαρμογής της ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017 – όπως η Εθνική ΑΕΕΓΑ την ερμηνεύει – και του προσαυξημένου φορολογικού συντελεστή επί των καταβολών των ομαδικών ασφαλιστήριων συμβολαίων μας. Αντίστοιχο ερώτημα σας είχε θέσει και η Εθνική ΑΕΕΓΑ με την επιστολή της από 27.03.2017, για τυχόν αναδρομική εφαρμογή της ΔΕΑΦ/ 1160724/ΕΞ2016.

Εσείς έχετε έως και σήμερα σιωπήσει απέναντι στις επανειλημμένες ερωτήσεις μας και στις εκκλήσεις μας να δώσετε τέλος στην ανασφάλεια δικαίου. Διαιωνίζετε με τον τρόπο αυτό μία διαμάχη μεταξύ ημών και τις Εθνικής ΑΕΕΓΑ, που λειτουργεί επί του παρόντος ως υπόλογος του Ελληνικού Δημοσίου.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά σας, εκτός από απαράδεκτη είναι και παράνομη, ούσα αντίθετη στο αρ. 4 ΚΔΔ, ενώ συνιστά και παράβαση καθήκοντος, καθώς λόγω της παράλειψής σας να απαντήσετε στα ερωτήματα ημών αλλά και της Εθνικής ΑΕΕΓΑ, μας προκαλείτε σημαντική περιουσιακή και ηθική βλάβη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή δήλωση επιφύλαξης παντός δικαιώματός μας

διαμαρτυρόμαστε για την μη απάντησή σας στις επιστολές από 24.03.2017, 22.01.2018 του Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας.

Σας καλούμε, εντός 10 ημερών από την επίδοση της παρούσης, να ανταποκριθείτε στις επιστολές του Συλλόγου μας αλλά και στη παρούσα, και συγκεκριμένα να απαντήσετε ευθέως και πέραν αμφιβολίας στα παρακάτω ζητήματα:

1) Η μη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ως κριτήριο προσαύξησης του φορολογικού συντελεστή επί παροχών ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αναφέρεται στους όρους των ίδιων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, βάσει των οποίων δίνονται οι παροχές, ή στους όρους του κύριου ασφαλιστικού φορέα, ο οποίος όμως δεν δίνει τις παραπάνω παροχές;

2) Εφαρμόζεται αναδρομικά η ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016;

3) Εφαρμόζεται αναδρομικά η ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017;»

Συνάδελφοι

Αντιστεκόμαστε και διεκδικούμε το δίκιο μας

 Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση.

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για κάθε εξέλιξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη
Διαβάστε επίσης