Κοινοποίηση επιστολής της Α.Α.Δ.Ε. προς το Σύλλογό μας και 2ο εξώδικο προς τον Διοικητή της.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Αθήνα 31.05.2018

Συνάδελφοι

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, αποστείλαμε 2 εξώδικα προς την Εθνική Ασφαλιστική και 1 εξώδικο προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Κο Πιτσιλή, σχετικά με την μη ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας στις παροχές μας της Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.

Κατόπιν αυτών, στις 17.05.2018 η ΑΑΔΕ κοινοποίησε επιστολή προς τον Σύλλογό μας, με την οποία αφενός δίνει εντολή στο  Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)  να ελέγξει την Εθνική Ασφαλιστική για την εν λόγω υπόθεση, αφετέρου κάνει γνωστό ότι  εξετάζει την τυχόν έκδοση γενικότερης εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου που παρακρατήθηκε στο ασφάλισμα που καταβλήθηκε στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων.

Ο Σύλλογός μας, κρίνοντας πως η απάντηση δεν είναι επαρκής ως προς τα ερωτήματα που είχαμε θέσει στο 1ο εξώδικό μας , κοινοποίησε 2ο εξώδικο στον Διοικητή της ΑΑΔΕ στις 29.05.2018, ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα ο έλεγχος.

Παράλληλα αποστείλαμε την Νο 396/29.05.2018 επιστολή προς την Εθνική Ασφαλιστική με θέμα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας Νο 935/2018, η οποία ισχύει έναντι όλων και ορίζει ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με τις ρυθμίσεις  που προβλέπουν τα καταστατικά των  προσυνταξιοδοτικών φορέων ασφάλισης  που παρέχουν τις παροχές. 

Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΑΑΔΕ: ΑΑΔΕ ΠΡΟΣ ΚΕΜΕΕΠ

Διαβάστε εδώ το 2ο εξώδικο προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ: Εξώδικο προς Διοικητή ΑΑΔΕ 2

Συνάδελφοι

Αντιστεκόμαστε και διεκδικούμε το δίκιο μας

 Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας σε όλα τα επίπεδα και προς κάθε κατεύθυνση.

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για κάθε εξέλιξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη