Η νέα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής και το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Επιστολή προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΤΕ Κο Λεωνίδα Φραγκιαδάκη για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στην έγκριση Ατομικών Δανείων Συνταξιούχων ΕΤΕ.

Ενημέρωση σχετικά με τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, όπου συζητήθηκε το θέμα της συμμετοχής ή όχι του Ταμείου στην νέα ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής. Η θέση του Συλλόγου μας.

Συνάδελφοι
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ συνεδρίασε την Τρίτη 16.05.2018 και αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να επενδύσουν άλλα 5 εκατ.€ από τα ταμειακά διαθέσιμα του ταμείου στη νέα ΑΜΚ της ATTICA BANK!

Την απόφαση αυτή φέρονται να ψήφισαν 5 μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα οι συνεργάτες του κ. Γκιάτη,  οι κκ. Πετράκης Εμμανουήλ, Τσιακούλιας Δημήτρης, Λάτσης Ιωάννης και Ξύστρας Κωνσταντίνος, καθώς και ο συνεργάτης του κ. Χαρίτου, ο κ. Σιδεράτος Γιάννης. Την απόφαση φέρονται να καταψήφισαν οι κκ. Ματζαβάς Ανδρέας και Κίσσας Δημήτρης. Δε συμμετείχε στη διαδικασία ο κ. Δικαιοφύλαξ Κωνσταντίνος, καθώς και ο κ. Κουτσογιάννης Γιάννης, ο οποίος, κατά πληροφορίες, έχει εκφράσει ανοιχτά τη διαφωνία του, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή του και ο παραιτηθείς από το Δ.Σ. κ. Ακριτίδης Χαράλαμπος.

 
Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, σε νέα έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 17.05.2018 η απόφαση συμμετοχής φαίνεται να άλλαξε, αφού “έσπασε” η πλειοψηφία των πέντε (5) που είχαν πάρει την αρχική απόφαση για την επένδυση και συγκεκριμένα: δύο σύμβουλοι ( οι κκ. Λάτσης Ιωάννης και Ξύστρας Κωνσταντίνος) πρότειναν την αύξηση του επενδυτικού κεφαλαίου σε 9,8 εκατ. €,  άλλοι δύο ( οι κκ. Σιδεράτος Γιάννης και Πετράκης Εμμανουήλ) επέμειναν στα 5 εκατ. € και ένας (κ. Τσιακούλιας Δημήτρης) άλλαξε στάση, συντασσόμενος με τους δύο συμβούλους (κκ. Ματζαβάς Ανδρέας και Κίσσας Δημήτρης) που εξ αρχής ήταν αρνητικοί, ανατρέποντας την απόφαση για την επένδυση. Απουσίαζαν εκ νέου από τη συνεδρίαση οι κκ. Κουτσογιάννης Γιάννης και Δικαιοφύλαξ Κωνσταντίνος.
 

Εμείς, για την αρχική τοποθέτηση των 55,5 εκατ.€ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής και κατά συνέπεια και για την νέα ΑΜΚ, υπογραμμίζουμε τα εξής: 

 Τον Δεκέμβριο του 2015, που το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ανακοίνωσε την απόφασή του να συμμετάσχει στην ΑΜΚ της Attica Bank, η εν λόγω Τράπεζα παρουσίασε ζημίες ύψους 346,8 εκατ.€ για το οικονομικό έτος 2015 (έναντι 49,9 εκατ.€ το 2014). Όμως αποφάσισαν να τοποθετήσουν τα χρήματα των ασφαλισμένων, χωρίς καμία αιτιολογημένη επενδυτική μελέτη και πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής, γιατί σύμφωνα και με την από 22.12.2015 σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΔΣ : «Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται μια για πάντα ο κίνδυνος συγχώνευσης του Ταμείου μας στο ΕΤΕΑ, γεγονός που θα σήμαινε τη θυσία του συνόλου της περιουσίας μας, κινητής και ακίνητης, σε ένα θνησιγενές και ελλειμματικό Ταμείο, αναλογιστικά και ταμειακά, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα δικαιώματα και τις προσδοκίες των ασφαλισμένων μας.»
 
Η ανωτέρω ενέργεια του ΔΣ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προξένησε μεγάλη οικονομική ζημία στα μέλη του, εν ενεργεία και συνταξιούχους. Η αναλογιστική μελέτη που διενεργήθηκε το έτος 2014 είχε υπογραμμίσει την δυσμενή οικονομική κατάσταση του ταμείου,για την οποία τα μέλη του ΔΣ αδιαφόρησαν και προχώρησαν στην ανωτέρω ζημιογόνα επένδυση, με την οποία μειώθηκαν κατά το ήμισυ τα ταμειακά διαθέσιμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε συντάξεις τουλάχιστον πέντε ετών.
 
Σημειωτέον δε ότι πρώτα διενεργήθηκε η καταστροφική αυτή επένδυση και 6 μήνες αργότερα εγκρίθηκε από το Συνέδριο Αντιπροσώπων. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι το γεγονός ότι η επένδυση αυτή θεωρήθηκε από το ΔΣ του Ταμείου ως μακροπρόθεσμη (άνω των 15 ετών), ωστόσο αναμφίβολα βιάστηκαν  να επενδύσουν στην μετοχή, όταν η τιμή της ήταν 0,30 ευρώ – ενώ όλα συνηγορούσαν στο ότι αυτή θα κινηθεί πτωτικά – και δεν ανέμεναν να επενδύσουν στην τιμή όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την πτώση της (πράγμα που θα συνέφερε το ταμείο). Το γεγονός αυτό μαρτυρά την μη ύπαρξη προσπάθειας διάσωσης της βιωσιμότητας του Ταμείου από το Δ.Σ., καθώς η τεράστια πτώση της τιμής της μετοχής είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων των ασφαλισμένων.
 
Η εν λόγω απώλεια αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και στις αναλογιστικές μελέτες που διενέργησε το ίδιο το Ταμείο, αφού η αναλογιστική μελέτη 2015, που έγινε πριν την επένδυση, παρουσιάζει συνολικό χαρτοφυλάκιο 216,5 εκ ευρώ και προσδιορίζει αναλογιστικό έλλειμμα 231,5 εκ, ενώ η αναλογιστική μελέτη 2016, που έγινε μετά την επένδυση, παρουσιάζει συνολικό χαρτοφυλάκιο 167,3 εκ ευρώ και εκτινάσσει το αναλογιστικό έλλειμμα σε 297 εκ ευρώ, παρότι οι επικουρικές συντάξεις των 2/3 των συνταξιούχων μειώθηκαν σε 50 €.
 
Αλήθεια τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, που έχουν ακέραια την ευθύνη για την καταστροφική αυτή επένδυση, δεν έβλεπαν ότι  την ίδια ώρα που αγόραζαν με τα χρήματά μας μετοχές της Τράπεζας Αττικής μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η αποτίμηση στο χρηματιστηριακό ταμπλό ήταν κατά 15% χαμηλότερη; Προφανώς έβλεπαν αλλά εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς. 
 
Αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι η παραπάνω επένδυση αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, χωρίς μελέτη και στάθμιση των στοιχειωδών τραπεζικών μεγεθών και κριτηρίων και κατά παράβαση του καταστατικού του Ταμείου.
 
Οι επιλογές και οι ενέργειες τους, είχαν σαν αποτέλεσμα την τεράστια απώλεια των διαθέσιμων κεφαλαίων του Ταμείου και οδήγησαν στην ολοσχερή συρρίκνωση του επικουρικού μας επιδόματος καθώς και στην αλλαγή του χαρακτήρα του Ταμείου από διανεμητικό σύστημα καθορισμένων παροχών σε σύστημα καθορισμένων εισφορών.
 
Συνάδελφοι
Όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση, το Ταμείο μας δεν είναι βιώσιμο σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των αναλογιστικών μελετών και επομένως η θέση μας είναι πως, μοναδική λύση για όλους τους ασφαλισμένους του, που διασφαλίζει την κοινωνική προστασία εργαζομένων και συνταξιούχων, είναι η ένταξή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και όχι η μετατροπή της Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης σε ιδιωτική. 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
      Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη
 
 
 
Διαβάστε επίσης

Αίτηση προς τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ για την γραπτή ενημέρωση των συνταξιούχων, μετά τον επανυπολογισμό του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)

Υπόδειγμα αίτησης προς τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ για την γραπτή ενημέρωση των συνταξιούχων, μετά τον επανυπολογισμό του Ν.... Read More