Επιστολή των Συνταξιουχικών Συλλόγων ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αθήνα 17.03.2018

Συνάδελφοι, όπως σας είχαμε ενημερώσει στο παρελθόν, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση εκπροσώπων των Συλλόγων Συνταξιούχων, των Συλλόγων Εργαζομένων και του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ., στην οποία ακούστηκαν σκέψεις και απόψεις για τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινής πρότασης αντιμετώπισης των προβλημάτων του Ταμείου, σε μία προοπτική ένταξης των συνταξιούχων ή και εν ενεργεία ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΕΠ, σε οικειοθελή βάση.

Τότε είχε συμφωνηθεί να συσταθεί μία κοινή επιτροπή, που θα προσπαθούσε να διαμορφώσει μια τέτοια πρόταση, την οποία στη συνέχεια θα καταθέταμε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να γίνουν οι τελικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με την αρμόδιο Υφυπουργό Κο Αναστάσιο Πετρόπουλο, ο οποίος ήταν ενήμερος και σύμφωνος με την όλη προσπάθεια. 

Η εν λόγω επιτροπή δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις εργασίες της, ωστόσο οι 4 Σύλλογοι Συνταξιούχων ( ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ – ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ –  ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK),με την προφορική συναίνεση του Δ.Σ. του Ταμείου και επιθυμώντας να προχωρήσει η ένταξη των συνταξιούχων στο ΕΤΕΑΕΠ, απευθύναμε σχετική επιστολή στον Κο Υφυπουργό, ζητώντας του να ορίσει συνάντηση όλων στο γραφείο του, προκειμένου να συζητηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ώστε να δρομολογηθεί η επίλυση του ζητήματος. 

Συνάδελφοι, είμαστε σε αναμονή της συνάντησης που πρέπει να ορίσει ο Υφυπουργός, ως αρμόδιος εκ του νόμου. 

Θα σας ενημερώσουμε για κάθε εξέλιξη. 

Διαβάστε εδώ την επιστολή προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 13.3.18

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

Αγγελική Οικονόμου          Ευαγγελία Μερκούρη