Εγκύκλιος Β 169/10.10.2018: Ρύθμιση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων εργαζομένων & συνταξιούχων ΕΤΕ.

Αναρτάμε την Β 169/10.10.2018 εγκύκλιο της ΕΤΕ, που αφορά τη ρύθμιση στεγαστικών & καταναλωτικών δανείων του προσωπικού της, εν ενεργεία και συνταξιούχων,  ελπίζοντας ότι μπορεί να φανεί χρήσιμη σε κάποιους Συναδέλφους. 

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο: Β169_001_2018