Ανακοίνωση Νο 414/17.09.20118 για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 414/17.09.2018

Αντί να συμμετάσχουμε στις πραξικοπηματικές διαδικασίες του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, προχωράμε στις δικές μας ενέργειες, για να καταδειχτεί η γνήσια και ανόθευτη θέλησή μας!

Από τη Δευτέρα 10/09/2018 και μέχρι τις 08/10/2018, βρίσκεται σε  εξέλιξη το νέο εκλογικό και καταστατικό πραξικόπημα της Διοίκησης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Με κάθε τρόπο επιχειρούν να επαναφέρουν και πάλι τις καταστατικές τροποποιήσεις του 2015, που ακυρώθηκαν με την Νο 2724/04.06.2018 Εφετειακή Απόφαση, η οποία δικαίωσε το Σύλλογό μας, που είχε προσφύγει κατά του νέου καταστατικού.

Αμέσως λοιπόν μετά την έκδοση αυτής της Εφετειακής απόφασης, οι διοικούντες το Ταμείο και οι πέριξ αυτών, μην αντέχοντας  τη δημοκρατική ομαλότητα, με παρασκηνιακές και κρυφές ενέργειες, διόρισαν τους εαυτούς τους Προσωρινή Διοίκηση αυτή τη φορά, θέλοντας να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο.  Έτσι, μαζεύοντας υπογραφές, συγκάλεσαν έκτακτη Γ.Σ. κατακαλόκαιρο, στις 05.08.2018, όπου, όσοι από εσάς δώσατε το παρόν, διαπιστώσατε με τα ίδια σας τα μάτια τις πραξικοπηματικές τους ενέργειες, που οδήγησαν στη μη διεξαγωγή της.  Αποκορύφωμα της προσχεδιασμένης κατάλυσης κάθε δημοκρατικής ομαλότητας, από την γνωστή ομάδα, ήταν η παρεμπόδιση και αποπομπή από το χώρο της Γ.Σ. του διορισμένου Δικαστικού Αντιπροσώπου από το Δ.Σ.Α., ο οποίος προσήλθε κατόπιν αιτήσεως των Συλλόγων μας, για να εποπτεύσει την ομαλή και νομότυπη διεξαγωγή της διαδικασίας.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι η Γ.Σ. δε διεξήχθη, έχουν το θράσος να διενεργούν εκλογές και να επιχειρούν να επαναφέρουν και πάλι το νέο καταστατικό – τερατούργημα, που «πετά τους συνταξιούχους στον Καιάδα» και μετατρέπει τον χαρακτήρα του Ταμείου από αναδιανεμητικό σε επιστροφής εισφορών. Επιδιώκουν λυσσαλέα, νοθεύοντας τη θέλησή σου, να δημιουργήσουν τετελεσμένα, για την ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης. 

Ο Σύλλογός μας, σταθερά και αποφασιστικά, επιδιώκει τη διάσωση της Δημόσιας Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης, με την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, που διασφαλίζει την κοινωνική προστασία εργαζομένων και συνταξιούχων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με όσους Συνταξιουχικούς Συλλόγους και με όσους εν ενεργεία ασφαλισμένους της πρώην Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας και των άλλων Τραπεζών, έχουν την ίδια θέση και επιδίωξη.

Η διοίκηση του Ταμείου και οι περισσότεροι σύλλογοι εργαζομένων αποφεύγουν την απλή λογική, η οποία καταλήγει, αφενός με βάση τις νομοθετικές διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ αφετέρου με τη μη βιώσιμη πλέον προοπτική του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ,  στο ότι η εξασφάλιση των εισφορών επιτυγχάνεται και σιγουρεύεται με την παροχή συντάξεων από το ΕΤΕΑΕΠ και όχι με ατομικές μερίδες σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, που δεν παρέχουν καμία ασφάλεια και εγγύηση όπως πχ η Ασπίς Πρόνοια) . Αυτές τις νομοθετικές διατάξεις του ΕΤΕΑΕΠ τις εμφανίζουν με κακόβουλο και συκοφαντικό τρόπο. Εμείς  υποστηρίζουμε την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, γιατί η Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση είναι κατάκτηση του Εργατικού Κινήματος και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από καμία ιδιωτική εταιρία. Γνωρίζουμε και είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε  το κάθε επιμέρους ζήτημα, στη βάση της συνέχισης της Επικουρικής Ασφάλισης από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, με εξασφάλιση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων. Αξεπέραστα προβλήματα δεν υπάρχουν. Απαιτείται γνώση και αγωνιστική διεκδίκηση για δίκαια και τίμια λύση για όλους.

Επιγραμματικά παραθέτουμε κάποια στοιχεία για το Χρόνο ασφάλιση, τις συντάξιμες αποδοχές και τις παροχές του ΕΤΕΑΕΠ, από άρθρα του  Ν.4387/2016

Χρόνος ασφάλισης για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι: «α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής. β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.)».

Παροχές : Υπολογίζονται « με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.» Επίσης για όσους έχουν καταβάλει αυξημένες εισφορές προσαυξάνεται η παροχή, αφού προσαυξάνεται ο συντάξιμος μισθός, δηλαδή  « Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς» και « η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς ». (Σημειωτέον ότι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ καταβάλαμε αυξημένες εισφορές.)

Οι συντάξιμες αποδοχές είναι: Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών από το 2002 και μετά, δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, η οποία και υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.  1 και 2 του νόμου 4387/2016 όλες οι συντάξεις και οι καταβαλλόμενες θα υπολογιστούν με το νέο τρόπο , χωρίς τον επανυπολογισμό , ο οποίος εφαρμόστηκε στις παλιές συντάξεις με τις μεγάλες μειώσεις που ακολούθησαν για όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300€. Επομένως σημειώνουμε ότι αποτελεί κοροϊδία να μιλούν για κόφτη στο ΕΤΕΑΕΠ, όταν το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με το άρθρο 47 του νέου καταστατικού, αμέσως μόλις «κοκκινίσει» το ισοζύγιο «ληφθείσες συντάξεις-καταβληθείσες εισφορές» επί της ουσίας καταργεί την υπολογισμένη βάσει καταστατικών διατάξεων Επικουρική Σύνταξη και απονέμει την κατώτατη, 50€ μικτά για την ώρα και με δυνατότητα 1€ προσεχώς, με την ανέλεγκτη κρίση και απόφαση του Δ.Σ.

Οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε άμεσα, ώστε να πάρουμε την υπόθεση της Επικουρικής μας Σύνταξης στα χέρια μας.

Μέσα στον φάκελο υπάρχουν (2) δύο αιτήσεις. Η μία απευθύνεται στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ και η άλλη στη Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  για σύγκλιση Γ.Σ. με το ίδιο θέμα. 

Στις αιτήσεις αυτές, όλοι όσοι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους και  λαμβάνετε σύνταξη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, θα συμπληρώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται και στη συνέχεια θα προσέλθετε σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα, για να τις υπογράψετε παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου και να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής σας.

Κατόπιν μας επιστρέφετε και τις 2 αιτήσεις άμεσα, είτε ταχυδρομικά (μέσα στο φάκελο υπάρχει άλλος μικρότερος με γραμματόσημο) είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Συλλόγου: Σταδίου 61, 10551 Αθήνα, 5ος όροφος, πλησίον Πλατείας Ομονοίας, Τρίτη-Τετάρτη & Πέμπτη, από 10 πμ έως 14 μμ. 

Συνάδελφοι, σας καλούμε να ενεργήσετε άμεσα, για να καταδειχτεί η γνήσια και ανόθευτη θέλησή μας και για να διασωθεί η Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Ασφάλισή μας, με την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλληλα οι Σύλλογοι, προχωράμε από κοινού, σε μια σειρά δικαστικές και συνδικαλιστικές ενέργειες, γιατί η υπόθεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αφορά την σύνταξή μας, την οικογένειά μας, τη ζωή μας!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη