Αλληλεγγύη σε Συνάδελφο!!!

 
Η Συνάδελφος Ν. Θ. που αντιμετωπίζει πολλά σοβαρότατα προβλήματα υγείας, υπέστη ακρωτηριασμό ποδιού και χρειάζεται οικονομική βοήθεια. 
Αν επιθυμείς να βοηθήσεις από το υστέρημά σου, κατέθεσε όποιο ποσό μπορείς στο λογαριασμό ΕΤΕ 137/756742-14 με σχόλιο “αλληλεγγύη” και ο Σύλλογος θα φροντίσει να της αποδοθεί. 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας
          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη