Υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ για την γραπτή ενημέρωση των συνταξιούχων, μετά τον επανυπολογισμό του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

20.03.2019                                                      ΑΡ. ΕΞΕΡΧ: 438

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13.05.2016  

Υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ μετά τον επανυπολογισμό του Ν.4387/2016 (Ν. Κατρούγκαλου).

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, με τις ανακοινώσεις μας Εξ: 290/07.12.2015 & Εξ: 416/03.11.2018, σας είχαμε ενημερώσει  λεπτομερώς για τη διαδικασία άσκησης αγωγών, για αναδρομική διεκδίκηση των μνημονιακών μειώσεων που έχουν υποστεί οι συντάξεις μας του ΙΚΑ καθώς και των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, που περικόπηκαν με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 (Μνημόνιο 2). Η πρώτη αποζημιωτική αγωγή που κατατέθηκε το 2016 πήρε δικάσιμο για τις 06.05.2019, ενώ η δεύτερη που κατατέθηκε τέλος του 2018 αναμένεται να πάρει δικάσιμο το 2022.

Όπως γνωρίζετε, με το Νόμο 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), θεσπίστηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεων  όλων των παλαιών συνταξιούχων, δηλαδή αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13.05.2016. Επομένως οι συντάξεις  όλων μας έχουν επανυπολογισθεί από 1/1/2019, χωρίς  όμως  να μας έχει ενημερώσει μέχρι τώρα ο ΕΦΚΑ – όπως οφείλει – για το πώς και πόσο αυτές έχουν διαμορφωθεί και για την Προσωπική Διαφορά μας.

Αφού πρώτα συζητήσαμε με τους άλλους Συνταξιουχικούς Συλλόγους στην Ομοσπονδία μας ΟΣΤΟΕ, σας στέλνουμε  ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ/ΙΚΑ, με την οποία έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να σας κοινοποιηθεί η ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Π.) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ σας, με αναλυτική καταγραφή των ετών ασφάλισης, των συντάξιμων αποδοχών, του ποσοστού αναπλήρωσης, των κρατήσεων – μειώσεων, της προσωπικής διαφοράς (Π.Δ.) και των στοιχείων που ελήφθησαν υπ’ όψη για τον επανυπολογισμό. 

Η αίτηση υποβάλλεται αφενός για λόγους πληροφόρησης, αφετέρου για την τυχόν  άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας,  όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε λάβουμε απάντηση είτε όχι.

Είναι γεγονός ότι, παρά τον επανυπολογισμό βάσει του Ν. 4387/2016, οι καταβαλλόμενες συντάξεις δεν μειώθηκαν την 01.01.2019, αφού τελικά δεν υλοποιήθηκε η μνημονιακή υποχρέωση περικοπής της προσωπικής διαφοράς  του Μνημονίου 3, όμως δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Επομένως αν κάποιος συνταξιούχος δεν κάνει αυτή την αίτηση, είναι σαν να αποδέχεται και να συναινεί με το ύψος της σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον επανυπολογισμό που προβλέπει ο Ν. 4387/2016.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί άμεσα στον ΕΦΚΑ/ΙΚΑ που υπάγεται ο κάθε συνταξιούχος, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Πρέπει να πάρετε αριθμό πρωτοκόλλου!!

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει προσφύγει στο ΣτΕ κατά του παραπάνω Νόμου, μέσω της Ομοσπονδίας μας ΟΣΤΟΕ, δίνοντας τα προσωπικά δεδομένα 2 φυσικών προσώπων, εν προκειμένω της Ταμίας Κας Κ. Παπαδοπούλου και της  Αναπλ. Γραμματέως Κας Δ. Μανουσακίδου, όμως δεν έχει ακόμη εκδοθεί σχετική απόφαση.

Συνάδελφοι παρακολουθούμε με προσοχή κάθε σχετικό θέμα με τις συντάξεις μας και θα σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τις εξελίξεις που θα προκύπτουν. Από τη μεριά μας υπογραμμίζουμε ότι, ανεξάρτητα από την υποβολή αιτήσεων και τις νομικές ενέργειες, θα πρέπει να συμμετάσχετε αγωνιστικά σε όλες τις κινητοποιήσεις των Συνδικάτων, ενάντια στις περικοπές των συντάξεων και την υπερφορολόγησή μας.

 

 Υπόδειγμα αίτησης εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Η Πρόεδρος                       Η Γραμματέας

          Αγγελική Οικονόμου       Ευαγγελία Μερκούρη

 

Διαβάστε επίσης