Άρθρο της Προέδρου του Συλλόγου μας στην εφημερίδα “ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ”

Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύθηκε στην τραπεζοϋπαλληλική εφημερίδα “ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝ” στο φύλλο 716 – Ιανουάριος 2018.