Ε.Τ.Ε.: Έκλεισε η πώληση της NBGI έναντι 288 εκ.

ethniki_trapeza_180_3_135107_9U9UH9_b

ΕΤΕ: ‘Εκλεισε η πώληση της NBGI έναντι 288 εκατ.

Πηγή: Euro2day

Το συμφωνημένο τίμημα των €288 εκατ. ενισχύει τη ρευστότητα της Ε.Τ.Ε. και αυξάνει το δείκτη κεφαλαίων CET 1 κατά περίπου 6μ.β. (pro forma). Εντός του πρώτου εξαμήνου ολοκληρώνεται η συναλλαγή.

Η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ της Ελλάδος Α.Ε. ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία για την πώληση του 100% της συμμετοχής της στα 11 Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) που κατέχει άμεσα ή έμμεσα και τα οποία διαχειρίζεται η NBGI Private Equity Limited σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών τα οποία διαχειρίζεται η Deutsche Bank Private Equity (DBPE) και η Goldman Sachs Asset Management (GSAM).

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η διαχείριση των ΚΕΣ και των συναφών επενδύσεων θα συνεχίσει να υλοποιείται από την υφιστάμενη διοικητική ομάδα μαζί και με άλλα στελέχη που θα οριστούν από τους Αγοραστές, υπό νέο διαχειριστικό όχημα που θα δημιουργηθεί άμεσα για το σκοπό αυτό.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής (closing) αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016, με την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Financial Conduct Authority) και τις Αρχές που εποπτεύουν την τήρηση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Το συμφωνημένο τίμημα των €288 εκατ. ενισχύει τη ρευστότητα της ΕΤΕ και αυξάνει το δείκτη ίδιων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET 1) κατά περ. 6μ.β. (pro forma)

Η Greenhill Cogent Europe ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Proskauer Rose (UK) ως νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ σχετικά με τη συναλλαγή.

Η DBPE είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Deutsche Bank που διαχειρίζεται ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια («private equity fund of funds»). Με περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας πάνω από $11 δισ. και εικοσαετή εμπειρία στις επενδυτικές δραστηριότητες, η DBPE ανήκει στους κορυφαίους διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων της Ευρώπης. Με γραφεία στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Σιγκαπούρη, η DBPE έχει δημιουργήσει συνεργασίες με περισσότερες από 250 διαχειριστές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ανά τον κόσμο.

Η μονάδα Εναλλακτικών Επενδύσεων & Επιλογή Διαχειριστών (“Alternative Investments & Manager Selection”, “AIMS”) είναι μέρος της Goldman Sachs Asset Management, παρέχοντας επενδυτικές και συμβουλευτικές λύσεις σε τοποθετήσεις ιδιωτικών μετοχικών κεφαλαίων (private equity), λύσεις υποδομών (infrastructure), διαχείρισης ακινήτων (real estate), αντισταθμιστικών επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds), μετοχικών επενδύσεων εισηγμένων εταιριών (public equity), καθώς και σε επενδύσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income).

Η ομάδα ιδιωτικών αγορών της AIMS είναι μέρος της μονάδας AIMS που είναι αρμόδια για την εξεύρεση, έρευνα και επένδυση σε ιδιωτικές τοποθετήσεις (private equity), επενδύσεις υποδομών (infrastructure), διαχείρισης ακινήτων (real estate), χρηματοδότηση σε ιδιωτικό επίπεδο (private credit), καθώς και σε άλλες ιδιωτικές ευκαιρίες επένδυσης σε ακίνητες αξίες (other private real asset opportunities).

Με πάνω από $180 δισ. κεφάλαια τοποθετημένα σε εναλλακτικές επενδύσεις (alternative investments), στρατηγικές δημόσιας μετοχικής συνεισφοράς (public equity strategies), καθώς και σε στρατηγικές επενδύσεων τίτλων σταθερού εισοδήματος (fixed income strategies) και με απασχολούμενο προσωπικό σε 8 πόλεις ανά τον κόσμο, η εν λόγω ομάδα κατέχει ηγετική θέση στην παροχή κεφαλαιακών λύσεων και ρευστότητας σε επενδυτές ιδιωτικού κεφαλαίου και διαχειριστές μέσω των κεφαλαιακών τους συμμετοχών (Vintage Funds).

Διαβάστε επίσης